Strook-mythes


Met behulp van deze vragenlijst kun je meer inzicht krijgen in welke van de strook-mythes je in jouw leven en werken vooral voor waar houdt. Je brengt ermee in beeld hoe jij meest waarschijnlijk er zelf voor zorgt dat jijzelf en anderen niet de strooks krijgen die ze nodig hebben. Kies bij elke stelling de score die naar jouw idee voor jou geldig is door een van de vijf knoppen aan te klikken. Nadat je dit deed, verschijnt direct de tweede stelling enzovoort. Tot slot wordt je naam gevraagd en je e-mailadres zodat we de uitslag aan je kunnen mailen. We gebruiken je e-mail adres niet voor andere doeleinden. 

verklarende tekst

Mythe 1                Geef geen strooks

We geven soms niet de feedback die we zouden kunnen geven. Dat geldt zeker voor positieve feedback, omdat we al gauw denken dat de ander ervan naast zijn schoenen gaat lopen.

Vraag:  Denk je wel eens in positieve zin over de bijdrage die iemand levert, zonder het ook daadwerkelijk aan hem te melden? Een recent voorbeeld?

Mythe 2                Vraag geen strooks

We geloven al te gemakkelijk dat het antwoord onecht en zonder waarde zal zijn als we om (positieve) feedback moeten vragen. Toch kan het zijn dat iemand best bereid is een strook te geven, maar zich geremd voelt door mythe 1.

VraagBen je in je werk op dit moment benieuwd naar de waardering voor je werk, maar heb je er tot nu toe niet om gevraagd? Wat is het gevolg voor jou?

Mythe 3                Accepteer geen strooks

We nemen aan dat strooks die zomaar gegeven worden, niet zoveel waarde hebben. Of een oneigenlijke betekenis (‘hij zal wel wat van me willen’)

VraagWanneer heb je, misschien zonder je het op dat moment bewust te zijn, voor het laatst positieve feedback geweigerd?

Wat denk je dat daarvoor mogelijk de echte reden is?

Mythe 4                Weiger geen strooks

Veel vrouwen denken dat ze opmerkingen over hun uiterlijk altijd moeten accepteren, terwijl ze eigenlijk veel liever als totale persoon worden gezien. Mannen accepteren soms strooks voor hun kracht en doorzettingsvermogen, terwijl ze liever strooks krijgen voor hun sensitiviteit.

VraagWelke positieve feedback krijg je liever niet? Durf je die altijd te weigeren? Waarom wel / niet ?

Mythe 5                Geef jezelf geen strooks

Het typisch Nederlands gezegde ‘Eigen roem stinkt’ is veelzeggend voor deze mythe. Je bent al gauw een uitslover als je jezelf stevig positief neerzet. ‘Bescheidenheid siert de mens’ is er ook zo een. De Nederlandse spreekwoordenschat staat bol van door culturele traditie bepaalde mythes.