Werkmateriaal


Een van de basiswaarden die TA academie hanteert voor het ontwikkelen en uitvoeren van het werk is ‘creatief’. Dit betekent dat de docenten en de trainers van de TA academie steeds opzoek zijn naar aantrekkelijke werkvormen en aanstekelijke ideeën om de TA voor het voetlicht te brengen. Ook wil de TA academie (in goed Nederlands) graag ‘sharing’ zijn. Dit betekent dat veel werkmateriaal gedeeld wordt met studenten en klanten (en met ieder die geïnteresseerd is de TA). Maak gebruik van dit aangeboden materiaal. Binnen de TA is het een goede gewoonte duidelijke referentie af te geven, wanneer citaten, ideeën en/of oefeningen van anderen worden benut. De TA academie staat open voor feedback (+ en -) op het geboden werkmateriaal.

Vragenlijsten

  1. Communicatiestijlen (ego-gram)
  2. Werkstijlen
  3. Strook-mythes