Transactionele Analyse


Geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse (TA). De TA biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jouzelf, jouw relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

TA professionals vooronderstellen en onderzoeken de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De TA is een effectief instrument voor organisatieontwikkeling, coaching (op de werkvloer), therapie, persoonlijke groei en het creëren van een gezond werkklimaat dat autonomie, openheid en warmte tussen mensen bevordert. Dit leidt tot vitale en flexibele mensen en organisaties.

Werkruimte van dr. Eric Berne in Carmel (CA, USA).
Hier werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw het fundament gelegd voor de huidige theorie en praktijk van de Transactionele Analyse.