Privacy verklaring


Privacyverklaring TA academie (TA academie opleidingen en TA academie in bedrijf)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

TA academie Opleidingen en TA academie In Bedrijf – hierna te noemen TA academie – kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TA academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TA academie verstrekt. TA academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM TA academie GEGEVENS NODIG HEEFT

TA academie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan TA academie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het verzorgen van een training of opleiding.

HOE LANG TA academie GEGEVENS BEWAART

TA academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens om u ook in de toekomst informatie te kunnen geven over het onderwerp waar u middels het contactformulier contact over maakt met de TA academie.
Wanneer u dat niet wil bewaren we uw gegevens niet langer dan een jaar. U kunt dit aangeven op het contactformulier op de website.

DELEN MET ANDEREN

TA academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van TA academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TA academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

TA academie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van TA academie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over www.TA-academie.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TA academie heeft hier geen invloed op. TA academie heeft Google geen toestemming gegeven om via www.TA-academie.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ta-academie.nl. TA academie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

TA academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TA academie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TA academie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het secretariaat op via info@ta-academie.nl. TA academie.nl is een website van TA academie.

TA academie is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 14, 6610 AA Overasselt
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
TA academie opleidingen 30269548
TA academie in bedrijf 64025004
Telefoon: 085-8780993
E-mailadres: info@ta-academie.nl