Lies de Bruijn


Lies de Bruijn is managementconsultant en werkt voor bedrijven en organisaties als trainer, opleider en (team)coach. Zij heeft vanuit haar eigen bureau ‘deBruijn-advies’ ruime ervaring opgedaan in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Eerder in haar rol als adviseur en trainer voor Arbodiensten en als docent voor Avans+, werkte zij aan projecten en opleidingsprogramma’s gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en organisaties.

In al haar werkzaamheden werkt zij met het TA denk- en handelingskader. Zij ervaart TA als krachtig instrument om persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling richting te geven. Lies is aan TA-academie in bedrijf verbonden als mede-eigenaar, managementconsultant, trainer en supervisor.

Je kunt Lies bereiken via lies@ta-academie.nl

Wat is kenmerkend voor jouw manier van werken?

Medewerkers en leidinggevenden begeleiden om hun professionele rol effectief op te pakken. Aansluitend bij de identiteit van de organisatie, met hun eigen kleur. In dit proces van rolinname en oppakken van taken en verantwoordelijkheden onderzoek ik met de klant persoonlijke overtuigingen en onuitgesproken verwachtingen die dit proces in de weg kunnen staan. Dit verhelderen in gesprek met elkaar ruimt op, en helpt echt in het daadkrachtig oppakken van je rol, ook gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring!

Welke opdrachten passen bij jou?

In mijn werkveld maak ik contact met veel organisaties en mensen in verschillende rollen en hiërarchische lagen van de organisatie. Voornamelijk organisaties in de zorg, onderwijs en overheid die een maatschappelijke opdracht hebben, waarbij het welzijn en gezonde ontwikkeling van mensen centraal staan. Mijn werk begint met de vraag van de klant, het zoeken naar het verlangen en antwoord op de vragen: wat willen we veranderen, verbeteren, ontwikkelen en welk resultaten willen we daarmee bereiken. Hierover helder contracteren met elkaar is voor mij een voorwaarde voor mijn begeleiding, training, supervisie gericht op professionele ontwikkeling, op individueel en organisatieniveau.

Welke feedback heb jij gehad waar je heel blij mee was?

Waar ik blij van word? Als ik na een supervisie gesprek, teambijeenkomst of training hoor: ‘Ik vond het lastig en plezierig! En ik heb weer energie opgedaan, hier kan ik wat mee!’ Dan rijd ik zelf ook met energie naar huis. Uiteindelijk is dat ook wat ik wil, iets aanraken en toevoegen waardoor de energie weer gaat stromen en persoonlijke en professionele groei en autonomie in beweging komt!