Erwin Butzelaar


Erwin Butzelaar werkt voor bedrijven en organisaties als adviseur, trainer en (team)coach. Na een studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij het grootste deel van zijn werkzame leven voor de Rijksoverheid gewerkt in verschillende rollen, onder andere als organisatieadviseur, leidinggevende en trainer. Erwin is mede-eigenaar van TA academie in bedrijf. Met training, coaching en advies helpt hij individuen, teams en organisaties bij hun ontwikkeling. Daarbij gaat hij uit van de eigen kracht en potentie van een ieder om problemen op te lossen en ontwikkeling in gang te zetten in de gewenste richting. Een boeiende vraag voor hem is dan ook hoe hij de ander zoveel mogelijk kan uitnodigen om te leren, en zijn eigen rol daarbij zo effectief en bescheiden mogelijk te laten zijn.

Je kunt Erwin bereiken via erwin@ta-academie.nl

TA in bedrijf werkt met de TA als denk-en handelingskader. Wat vind jij dat mensen moeten weten over de TA?

Dat de TA verbluffend eenvoudig is. Dat er vrijwel geen enkele situatie is waarbij de TA geen waardevolle bijdrage kan leveren als het gaat om bewustzijn, groei en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Dat de TA niet ‘voorschrijft en vertelt hoe het is en hoe het moet’, maar heel veel handvatten biedt om in je eigen tempo, alleen en met elkaar op ontdekkingstocht te gaan. Dat je met de TA op alle niveaus in zowel ‘de breedte’ als ‘de diepte’ kunt werken. Dat de eenvoud, breedte en diepte van de TA zorgen voor een enorme flexibiliteit, wat er mede toe bijdraagt dat de vraag van het individu, het team en de organisatie – en niet die van de trainer, het model of instrument – centraal staat.

Wat maakt dat je de TA graag in bedrijven en organisaties toepast?

Als je als organisatie wilt presteren, groeien en ontwikkelen, is het noodzakelijk dat je met elkaar samenwerkt op een manier waarbij iedereen de ruimte heeft om vanuit zijn of haar eigen autonomie te werken en een bijdrage te leveren. Omdat autonomie zowel doel als uitgangspunt is van de TA, kan de TA zoveel brengen in een organisatie. Wat ook heel fijn is, is dat de ‘TA taal’ eenvoudig is en herkenbaar voor iedereen. Dat maakt dat er in organisaties, die met de TA werken, al snel een gemeenschappelijke taal ontstaat, waarmee je elkaar kunt vinden en begrijpen.

Wat moet een klant vooral niet aan jou vragen om te doen?

Om vraagstukken voor de klant op te lossen en daarmee de eigen verantwoordelijkheid over te dragen.

Wat voeg jij toe voor de opdrachtgevers met wie je werkt?

Ik breng veel rust mee en dat wordt door de meeste deelnemers als heel prettig ervaren. Dat zorgt er mede voor dat er met elkaar kan worden gewerkt op basis van veiligheid en vertrouwen. Verder neem ik de tijd voor ‘contact’ en ‘contract’, in veel organisaties een ‘ondergeschoven kindje’. Hoewel in het begin vaak even wennen, wordt dat achteraf ervaren als heel waardevol. Als het fout gaat, gaat het immers vaak fout in het begin. Ook durf ik me kwetsbaar op te stellen, waardoor er ruimte ontstaat voor anderen om iets (meer) van zichzelf te laten zien.

Welke feedback heb jij gehad waar je heel blij mee was?

Een deelnemer aan een teamdag, waarop we met elkaar werkten aan de hand van verschillende TA concepten, gaf aan het begin van de dag aan dat het hem ‘allemaal niet zo boeide’. Hij zou op korte termijn met pensioen gaan en hij zou de dag wel over zich heen laten komen. Aan het einde van de dag zei hij in de feedbackronde dat het de beste en meest zinvolle training was geweest die hij in zijn hele leven had gehad. Dat deze deelnemer in staat was om zichzelf zo’n cadeau te geven, door zich – ondanks alle weerstand in de ochtend – toch open te stellen, raakte mij diep.