Alice Timmermans


De roots van Alice Timmermans liggen in het onderwijs-werkveld waar zij als docent Nederlands begonnen is. Zij heeft onder meer gewerkt als (interim)leidinggevende binnen het voortgezet onderwijs, het hbo en als adviseur bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector. In haar laatste baan als schoolleider was zij rector van een grote havo/vwo school. Zij werkt nu zo’n tien jaar met de TA, zowel in de rol van leidinggevende als in die van trainer en coach. In die laatste rol verzorgt zij voor de Nederlandse School voor Onderwijsmanagment al jaren modules rondom leiderschap in de opleiding voor middenmanagement. Vanaf 1 oktober 2014 werkt Alice als zelfstandig trainer en coach, en sinds 1 september 2015 is zij mede-eigenaar van TA academie in bedrijf.

Je kunt Alice bereiken via alice@ta-academie.nl

TA academie in bedrijf werkt met de TA als denk- en handelingskader. Wat vind jij dat mensen moeten weten over de TA?

Zonder heldere werkafspraken (het contract) is er geen sprake van de TA. Mensen en organisaties die nog niet zo bekend zijn met de TA vinden nog wel eens dat wij, de trainers van TA academie in bedrijf, veel tijd aan de fase van contact en contract besteden, anderen ervaren dat juist als plezierig. We doen dit omdat we weten dat als het ergens misgaat, het meestal misgaat aan het begin. Onze ervaring, en inmiddels die van veel klanten is, dat de tijd die we hiervoor aan het begin nemen, zich altijd terug verdient. Dat stimuleert klanten vervolgens om in hun dagelijkse werk alerter te zijn op de werkafspraken die zij maken.

Wat maakt dat je de TA graag in bedrijven en organisaties toepast?

De TA is eenvoudig, de modellen zijn toegankelijk, de TA is niet moeilijk te begrijpen en daarom kun je het in iedere werk- of leersituatie als kader gebruiken. Of dat nu in een klas met leerlingen, aan de frontdesk van een gemeente of in een bestuurlijk overleg is, het maakt niet uit. Het voordeel daarvan is dat, wanneer je met de TA werkt op meerdere niveaus in je organisatie, medewerkers een gemeenschappelijke taal creëren waarbinnen zij met elkaar kunnen werken en leren.

Wat moet een klant vooral niet aan jou vragen om te doen?

Een klant moet mij niet vragen om een situatie te komen redden of een vraagstuk voor hem of haar even op te lossen. Wat mij betreft werken we samen. Mijn rol is bedoeld ter ondersteuning van het leerproces van de klant en de organisatie. Daar waar ik mensen en organisaties kan ondersteunen bij het vinden, maken en oppakken van hun rol, is het effect van een traject voor individu en organisatie veel duurzamer. Mijn rol in een organisatie wordt dan op een gegeven moment overbodig omdat mensen en organisaties het (weer) zelf kunnen. Dat is voor mij een teken dat ik bezig ben geweest met duurzame ontwikkeling en daar ga ik voor.

Wat voeg jij toe voor de opdrachtgevers met wie je werkt?

Door goed te kijken en te luisteren naar zaken die niet direct benoemd worden maar wel een rol spelen, weet ik zicht te krijgen op hetgeen in een organisatie in de onderstroom speelt. Mijn meerwaarde is dat ik zaken uit die onderstroom naar de oppervlakte weet te halen door te benoemen wat er speelt. Voor opdrachtgevers betekent dit soms dat het vraagstuk dat onder de aanvankelijke vraag ligt naar boven komt. Voor het ontwikkeltraject betekent het dat daadwerkelijk gewerkt kan worden aan datgene waaraan gewerkt dient te worden, hoe spannend dat soms ook is. Ik ben in staat om vanuit die spanning het gesprek tussen de betrokkenen vorm te geven en van daaruit verbinding te creëren rondom de daadwerkelijke vraag en voor wat nodig is om de gewenste ontwikkeling op gang te brengen.

Welke feedback heb jij gehad waar je heel blij mee was? 

Onlangs zij iemand tegen mij: ‘Jij bent een voorbeeld voor mij.’ Als ik vervolgens hoor dat hetgeen ik in mijn werk van mijzelf laat zien inspirerend is voor anderen, dat het hen helpt hun rol op te pakken, zichzelf te zijn in die rol en meer autonoom te opereren dan denk ik: wauw, wat heb ik geweldig mooi werk!