Pierre Sebregts


Pierre Sebregts is internationaal erkend opleider in de TA (PTSTA) op het gebied van psychotherapie. Hij behandelt als klinisch psycholoog al jaren patiënten met persoonlijkheidsstoornissen op de KKP van de Viersprong, waar de TA als behandelmethodiek wordt gehanteerd. Hij is opleider bij de Nederlandse groepstherapievereniging (NVGP) en docent bij een aantal postdoctorale opleidingen voor GZ psychologen. PIerre is aan de TA academie verbonden als opleider.

Wat inspireert je het meest bij het lesgeven in de TA?

Wat mij het meest inspireert bij het lesgeven in de TA is dat studenten bijna altijd geboeid raken door het gedachtegoed, de methode en het sterke ‘hier en nu -karakter’ van de TA. Een klik voelen met anderen over de TA – dàt maakt me enthousiast.

Wat was jouw allereerste kennismaking met de TA?

Mijn eerste kennismaking met de TA was toen ik als psychotherapeut ging werken op de Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) van de Viersprong in 1997.

Wat maakte dat je besloot er verder in door te gaan?

Toen ik zes jaar met de TA had gewerkt ben ik, door omstandigheden, op een nieuwe plek met een andere methodiek gaan werken. Ik merkte dat de TA zo sterk in mijn vezels zat dat ik eigenlijk ‘in TA dacht’ en dat intern vertaalde naar de geldende methodiek. Toen vond ik dat het tijd was om mijn geloofsbrieven te tonen en mijn CTA examen te doen.

Noem eens een hoogtepunt uit jouw TA opleiding

Een vroeg hoogtepunt in mijn TA opleiding was de ontdekking dat je met de power die de TA in haar methode en haar therapeutische attitude heeft, echt een interne shift bij mensen teweeg kunt brengen. Dat gaf me het gevoel iets degelijks in handen te hebben.

Wie is jouw belangrijkste TA leermeester geweest? Met andere woorden, wie was voor jou een belangrijk voorbeeld, iemand van wie je veel geleerd hebt? En wat leerde je?

Belangrijke voorbeelden voor mij waren Sissy Hamers en Kees Cornelissen. Van hen leerde ik met durf in de relatie te gaan met cliënten en vervolgens met zorg de kwetsbaarheid die zij tonen, in te bedden.

Wat vind je een schaduwkant van de TA?

Een schaduwkant van de TA vind ik dat zij in Nederland op psychotherapeutisch vlak betrekkelijk weinig erkenning heeft kunnen verwerven. Dat is jammer en geeft een onjuist beeld.

Wat vind je belangrijk om aan de studenten van de TA academie over te dragen?

Belangrijk vind ik de notie dat jezelf een actor bent in transacties. Verder dat het belangrijk is dat je op jezelf kunt reflecteren om het doel te bereiken dat je nastreeft.

Gebruik je de TA vooral in je professionele leven of heb je er ook in je privéleven profijt van?

Als de TA je ‘pakt’ is het professioneel onmisbaar; op beslismomenten in het alledaagse leven kijk ik ook vaak door een ‘TA bril’. Het leuke aan de TA is dat het zo toepasselijk is in positieve, rustige of gewone situaties.

Wil je nog iets anders kwijt over de TA in Nederland en wereldwijd?

Al vaak heb ik cliënten horen zeggen dat de TA hen erg hielp hun existentiële bewustzijn te verstevigen: Waar sta ik in relaties, hoe verhoud ik me tot de wereld en waar wil ik heen? Mijn droom is dat de TA voor kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland en ook in de wereld een gids kan zijn naar een gezond en effectief leven.