Matti Sannen


Matti Sannen is arbeids- en organisatiedeskundige en werkt als consultant, trainer en coach voor bedrijven en organisaties. Zij doet dit vanuit haar bureau SANNEN- ADVIES training en ontwikkeling (www.sannenadvies.nl) en begeleidt met name (management)teams en individuen bij de gedragskant van organisatieveranderingen. Zij heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg en het onderwijs. Zeven jaar heeft zij als senior-adviseur gewerkt binnen de arbodienstverlening. Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (PTSTA), en geeft tevens TA opleiding in organisaties. Zij is aan de TA academie verbonden als directeur en opleider.

Je kunt Matti Sannen bereiken via matti@ta-academie.nl

Wat inspireert je het meest tijdens het lesgeven in de TA?

Wat mij inspireert bij het lesgeven in de TA is de energie die bij mensen vrijkomt wanneer zij, met behulp van de TA, zichzelf en anderen beter begrijpen. Vanuit die energie kunnen zij met permissie naar hun eigen processen kijken en nieuwe opties voor zichzelf creëren.

Wat was jouw allereerste kennismaking met de TA?

Begin jaren negentig: we startten met het toepassen van de TA in de verpleeghuiszorg. De TA werd gekozen als  basis voor de communicatie met dementerende ouderen om die communicatie effectiever te laten verlopen. Het was inspirerend om te zien hoe goed de TA toepasbaar was voor mensen van verschillende opleidingsniveaus en hoeveel ruimte de TA bood in lang bestaande patronen van communicatie tussen zorgverlener en cliënten. Vervolgens ontstond er op een natuurlijke wijze een andere manier van samenwerken en ontdekten leidinggevenden hoe zij de TA direct konden toepassen in hun stijl van leidinggeven. Het werd een boeiend en dynamisch proces waarbij mensen ontdekkingen deden, leerden en veel plezier beleefden.

Wat maakte dat je besloot verder in de TA door te gaan?

Puur uit enthousiasme omdat de TA antwoord gaf op zoveel vragen waar ik als adviseur/trainer al langer mee rond liep. Tegelijkertijd door het inzicht dat ondanks de eenvoud en de brede toepasbaarheid van de concepten, de TA om een gedegen theoretische en praktische verdieping vraagt.

Noem eens een hoogtepunt uit jouw TA opleiding

Er was niet echt sprake van een hoogtepunt maar wel waren er de vele ontmoetingen met mensen die op een inspirerende en professionele manier omgingen met de uitoefening van hun vak. Alhoewel, mijn CTA examen in Rome met Ian Stewart in mijn board was toch wel een heel bijzonder moment!

Wie is jouw belangrijkste TA leermeester geweest? Met andere woorden, wie was voor jou een belangrijk voorbeeld, iemand van wie je veel geleerd hebt? En wat leerde je?

Moniek Thunnissen was en is een belangrijk rolmodel voor mij; ze is professioneel, integer, betrouwbaar en enthousiasmerend en ze heeft een enorm vermogen om complexe materie eenvoudig en helder te verwoorden.

Wat vind je een schaduwkant van de TA?

Niet zozeer een schaduwzijde maar eerder een uitdaging: tot nu toe is de TA onvoldoende op de kaart gezet als je kijkt naar de professionele ontwikkelingen in het onderwijs en de organisatiekunde. Daar wordt de laatste jaren gelukkig veel energie in gestoken en ik wil graag mijn bijdrage daaraan leveren.

Wat vind je belangrijk om aan de studenten van de TA academie over te dragen?

De TA is een fantastisch middel om je zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen en de TA is vooral inspirerend en boeiend. Het geeft je de kans om met respect en begrip voor je eigen verleden op een volwassen manier in het hier en nu te leven en daarvan te genieten.

Gebruik je de TA vooral in je professionele leven of heb je er ook in je privéleven profijt van?

Ik kan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling niet los van elkaar zien, dus gebruik ik de TA op beide terreinen. Wel is het zo dat ik de concepten van de TA (met alle termen) uitdraag in mijn professionele leven, anders dan in mijn privéleven.

Wil je nog iets anders kwijt over de TA in Nederland en wereldwijd?

Ik geloof in een brede interculturele toepasbaarheid op het gebied van educatie, organisatie, counseling en therapie. Opleiding volgen, examens doen, onderzoek verrichten en publiceren zijn belangrijke peilers voor een verder uitbreiding van het gedachtegoed van de TA.