Linda Hoeben


Linda Hoeben is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (TSTA) in het psychotherapeutisch werkveld. Zij is tevens gedegen opgeleid en heeft jarenlange ervaring in het begrijpen van en werken met de taal van het lichaam. Zij is mede-auteur van het ‘Leerboek Transactionele Analyse’ (2013) waarin zij een hoofdstuk over lichaamswerk heeft geschreven. Zij heeft haar TA opleiding in Australië gevolgd, in ACIS (Australian Center Integrative Studies). Zij heeft sedert 2001 haar praktijk in België (For People on the Move) waar ze therapie, coaching, opleiding en supervisie aanbiedt, onder andere aan mensen die van over heel de wereld in Brussel zijn neergestreken. De kracht van de TA zit voor haar in het feit dat de TA mensen uitnodigt om voor zichzelf te denken en zelf richting te geven aan hun leven. Linda is aan de TA academie verbonden als opleider.

Wat inspireert je het meest bij het lesgeven in de TA?

Ik vind het inspirerend om met de studenten over de leerstof in contact te komen en samen met hen uit te zoeken in welke richting ze willen evolueren en hoe ze het geleerde in de praktijk willen brengen.

Wat was jouw allereerste kennismaking met de TA?

In 1982, tijdens mijn studie Maatschappelijk Werk, kwam ik in contact met een FORT groep, Feministische Oefengroep Radicale Therapie; gedurende vijf jaar kwamen we (acht vrouwen en ikzelf) wekelijks samen om elkaar via co-counseling te ondersteunen naar meer autonomie. We startten met een ‘TA driedaagse’: een introductieleergang in de TA (1-0-1) waarin we de voornaamste TA concepten leerden kennen en toepassen. Er ging voor mij een nieuwe wereld open waarin ik diep geraakt werd door de filosofie en toepassing van de TA: ‘Ik ben OK’ en ik kan zelf richting geven aan mijn leven.

Wat maakte dat je besloot er verder in door te gaan?

Ik voelde hoe de TA een blijvende bron van inspiratie was. Het idee ‘Ik ben OK/Jij bent OK’ inspireerde me om te blijven streven naar het OK blijven met anderen maar ook met mezelf.

Noem eens een hoogtepunt uit jouw TA opleiding

In december 2000 slaagde ik voor het CTA examen. Dit examen vond plaats in Auckland, Nieuw-Zeeland. De ITAA conferentie werd toen georganiseerd door de Nieuw-Zeelandse professionele vereniging voor de TA. Deze bestond uit ‘blanke’ mensen uit Nieuw-Zeeland en uit Maori’s, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland. Deze laatsten gaven veel invulling en richting aan de conferentie. De bijeenkomsten waren in een marae, hun ontmoetingsplaats. In die marae waren de presentaties, en we sliepen daar. De timing van de workshops verliep niet volgens een geplande structuur, maar werd bepaald door gevoel en intuïtie. De presentaties gingen maar door tot in de vroege uurtjes. Dus een aantal mensen liep al in pyjama rond, sommigen sliepen al en anderen luisterden naar de presentaties. Heel bijzonder.

Wie is jouw belangrijkste TA leermeester geweest? Met andere woorden, wie was voor jou een belangrijk voorbeeld, iemand van wie je veel geleerd hebt? En wat leerde je?

Ik heb veel geleerd van Charlotte Daelenbach. Zij gaf les in ACIS (Australian Center for Integrative Studies). Ik heb daar van 1995 tot 2000 mijn TA opleiding gevolgd. Van haar heb ik geleerd om weerstand in cliënten en in mezelf te eren en te waarderen. Ik zie haar nog het gebaar maken dat erbij hoort, alsof je een heel kostbaar geschenk in ontvangst neemt. Dat beeld staat me nog levendig voor ogen, en daar denk ik nog vaak aan terug.

Wat vind je een schaduwkant van de TA?

Ik vind vele modellen in de TA erg cognitief. De klassieke TA biedt niet zoveel modellen om met deconfusion te werken. Daarom ben ik ook – na mijn CTA examen- verder gaan zoeken op het vlak van lichaamswerk.

Wat vind je belangrijk om aan de studenten van de TA academie over te dragen?

Ik vind het belangrijk om aan de studenten te blijven zeggen, dat ze diep vanbinnen, perfect weten wat hun ‘juiste’ pad is. Welke keuzes ze moeten maken, waar ze ‘ja’ tegen moeten zeggen en wat ze dienen los te laten.

Gebruik je de TA vooral in je professionele leven of heb je er ook in je privéleven profijt van?

Professionele en persoonlijke ontwikkeling hangen natuurlijk samen, dus in mijn privéleven heb ik natuurlijk veel profijt van de TA. De ‘TA ervaringen’ helpen me om duidelijk te krijgen wat ik wil en wat ik niet wil en daar het consequente gedrag aan te verbinden.

Wil je nog iets anders kwijt over de TA in Nederland en wereldwijd?

Ik heb de laatste twintig jaren veel gereisd en in het buitenland gewoond. Dankzij de internationale structuur van de TA, heb ik toch een mooi TA traject kunnen afleggen: De 1-0-1 heb ik in 19991 in Leuven in België gevolgd. Mijn opleiding ben ik in 1995 in Australië begonnen. Mijn CTA contract was georganiseerd via de ITAA. Mijn TEW deed ik in Spanje, en voor opleiding reisde ik veel naar de UK. Mijn PTSTA contract was georganiseerd via EATA. Ik wil graag blijven bijdragen aan die wereldwijde structuur en het internationale karakter van de TA.