Opleidingen: docenten


Anne
de Graaf

Wat mij bij het opleiden inspireert is dat er steeds weer mensen zijn die liefde, tijd en energie steken in hun persoonlijke groei en in hun professionele ontwikkeling. Die inzet en die betrokkenheid kunnen mij ontroeren.

Lees meer

Matti
Sannen

Wat mij inspireert bij het lesgeven in de TA is de energie die bij mensen vrijkomt wanneer zij, met behulp van de TA, zichzelf en anderen beter begrijpen. Vanuit die energie kunnen zij met permissie naar hun eigen processen kijken en nieuwe opties voor zichzelf creëren.

Lees meer

Henk
Tigchelaar

Wat mij bij het opleiden inspireert is dat de TA mensen raakt! Dat de TA over jou en mij gaat, waardoor we elkaar echt kunnen ontmoeten.

Lees meer

Marian
Timmermans

Met een minimum aan theorie komt een maximum aan beweging tot stand – dat inspireert mij bij het lesgeven in de TA. Iedere keer weer verbaas ik me erover hoe gemakkelijk mensen de basis van de TA begrijpen, een mooie ingang om ‘een laag dieper te gaan’.

Lees meer

Moniek
Thunnissen

Wat mij bij het opleiden inspireert is de combinatie van eenvoud en diepgang. De TA is direct toepasbaar in de werk- en privésituatie van mensen. In de opleidingsgroepen word ik ook geïnspireerd door de kennis en de ervaring die studenten mee- en inbrengen.

Lees meer

Marijke
Arendsen Hein

Wat mij inspireert is het enthousiasme van studenten, als ze gaan inzien wat zij zelf met de TA in hun werk kunnen doen. De TA als BTW: Beroeps Toegevoegde Waarde. Elke maand zie ik meer professionaliteit ontstaan in de opleidingsgroep waaraan ik lesgeef.

Lees meer

Maarten
Kouwenhoven

Het inspireert mij dat ik in contact met studenten zelf ook leer. Die instelling had Eric Berne ook: hij ontwikkelde de TA ten behoeve van én samen met zijn patiënten. Iedereen kan de TA toepassen, mits je voldoende bent opgeleid. Dat vind ik geweldig.

Lees meer

Linda
Hoeben

Ik vind het inspirerend om met de studenten over de leerstof in contact te komen en samen met hen uit te zoeken in welke richting ze willen evolueren en hoe ze het geleerde in de praktijk willen brengen.

Lees meer

Pierre
Sebregts

Wat mij het meest inspireert bij het lesgeven in de TA is dat studenten bijna altijd geboeid raken door het gedachtegoed, de methode en het sterke ‘hier en nu-karakter’ van de TA. Een klik voelen met anderen over de TA – dàt maakt me enthousiast.

Lees meer

Marij
Peeters

In een TA opleiding blijf je niet onbewogen.
Leren zie ik als een afwisseling van verstilling door reflectie en anderzijds het in beweging komen door te ervaren en te experimenteren met nieuwe inzichten en gedrag. Ik focus daarbij op krachten en hulpbronnen en ik zet ook mijn kennis van systemen in. In mijn wijze van trainen zitten narratieve, speelse en ervaringsgerichte elementen.

Lees meer

Cor
van Geffen

‘We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn (Edison)’. Ik geloof in een leven lang leren en ontwikkelen. Omgaan met de hectiek van deze tijd vraagt voortdurende kennis- en persoonlijkheidsontwikkeling van iedereen, juist van mijzelf. In de kern gaat het om het altijd over het ontwikkelen van autonomie.

Lees meer