Accreditaties & Erkenningen


Sommige studenten willen de opleiding die ze aan de TA academie volgen ook gebruiken om te voldoen aan de verplichting tot nascholing die hen door de beroepsgroep wordt opgelegd. Dikwijls gaat dat om nascholing in de medische branche / hulpverlening. In toenemende mate gaat het om nascholing door docenten en leidinggevenden in het onderwijs. Hieronder tref je informatie aan over accreditaties.

Vooraf:
Alle opleidingen van de TA academie zijn officieel erkende TA-opleidingen. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen van de Europese Associatie voor Transactionele Analyse (EATA) en de International Transactional Analysis Association (ITAA).
    

De TA academie is CRKBO geregistreerd.

De Introductieleergang 1-0-1 is geaccrediteerd door SKB.

Zelf melden
In de meeste gevallen voldoet het als de student zelf zijn of haar opleiding bij de eigen beroepsvereniging meldt. Soms moet dat vooraf, soms kan het achteraf. Let op de eisen van je beroepsvereniging!
Dit geldt onder meer voor: LVSC, BAMW/Registerplein, SRVB, NIP (behalve kinder- en jeugdpsychologen), ABCcluster1 en FGZPt. Wanneer je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met het secretariaat (info@ta-academie.nl)

NVvP
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kent de mogelijkheid van ‘aanvragen door student’ niet. De PTO opleiding is door de NVvP als nascholing geaccrediteerd voor 40 punten.

EAPTI
De PTO opleiding van de TA academie is door de European Association for Psychotherapy (EAP) erkend. De TA academie is door EAP erkend als officieel trainingsinstituut en heeft daarmee een EAPTI accreditatie: European Accreditation Professioal Training Institute.

NAP
De TA academie is lid van de NAP, de Nederlandse Associatie van Psychotherapie.

Onderwijs
De opleiding Onderwijs & Opvoeding is door registerleraar.nl erkend en in het register opgenomen voor 90 registerpunten.

register_leraar.nl

In het schoolleidersregister zijn onder informeel leren onder het thema ‘Persoonlijke Leiderschap’ opgenomen onze opleidingen:

  • Introductieleergang Transactionele Analyse (TA 1-0-1)
  • Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO)
  • Coaching & Counseling (C&C)
  • Management & Organisatieontwikkeling (M&O)

 

Studenten die nascholingspunten willen ontvangen voor het volgen van deze opleidingen leveren zelf bij het schoolleidersregister de benodigde informatie aan. Ook hier geldt: let op de eisen die het register stelt. Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat (info@ta-academie.nl).

Sommige studenten willen de opleiding die ze aan de TA academie volgen ook gebruiken om te voldoen aan de verplichting tot nascholing die hen door de beroepsgroep wordt opgelegd. Dikwijls gaat dat om nascholing in de medische branche / hulpverlening. In toenemende mate gaat het om nascholing door docenten en leidinggevenden in het onderwijs. Hieronder tref je informatie aan over accreditaties.

Vooraf:
Alle opleidingen van de TA academie zijn officieel erkende TA-opleidingen. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen van de Europese Associatie voor Transactionele Analyse (EATA) en de International Transactional Analysis Association (ITAA).
    

De TA academie is CRKBO geregistreerd.

De Introductieleergang 1-0-1 is geaccrediteerd door SKB.

Zelf melden
In de meeste gevallen voldoet het als de student zelf zijn of haar opleiding bij de eigen beroepsvereniging meldt. Soms moet dat vooraf, soms kan het achteraf. Let op de eisen van je beroepsvereniging!
Dit geldt onder meer voor: LVSC, BAMW/Registerplein, SRVB, NIP (behalve kinder- en jeugdpsychologen), ABCcluster1 en FGZPt. Wanneer je hierover vragen hebt, kun je contact opnemen met het secretariaat (info@ta-academie.nl).

NVvP
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kent de mogelijkheid van ‘aanvragen door student’ niet. De PTO opleiding is door de NVvP als nascholing geaccrediteerd voor 40 punten.

EAPTI
De PTO opleiding van de TA academie is door de European Association for Psychotherapy (EAP) erkend. De TA academie is door EAP erkend als officieel trainingsinstituut en heeft daarmee een EAPTI accreditatie: European Accreditation Professioal Training Institute.

NAP
De TA academie is lid van de NAP, de Nederlandse Associatie van Psychotherapie.

Onderwijs
De opleiding Onderwijs & Opvoeding is door registerleraar.nl erkend en in het register opgenomen voor 90 registerpunten.

register_leraar.nl

In het schoolleidersregister zijn onder informeel leren onder het thema ‘Persoonlijke Leiderschap’ opgenomen onze opleidingen:

  • Introductieleergang Transactionele Analyse (TA 1-0-1)
  • Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO)
  • Coaching & Counseling (C&C)
  • Management & Organisatieontwikkeling (M&O)

Studenten die nascholingspunten willen ontvangen voor het volgen van deze opleidingen leveren zelf bij het schoolleidersregister de benodigde informatie aan. Ook hier geldt: let op de eisen die het register stelt. Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat (info@ta-academie.nl).