Werkwijze


‘Een goed begin is het halve werk.’

TA academie in bedrijf ziet je als partner, om samen vorm te geven aan de inhoud van de training en begeleiding. Wij verkennen als trainers samen met jou wat er speelt, welke vragen er leven en welke doelen je wilt bereiken. Daar zijn we zorgvuldig in. Uit ervaring weten we namelijk, dat een goed begin het halve werk is.

Het open uitwisselen van verwachtingen is in de contractfase van groot belang. Helderheid over wat wel en niet haalbaar is en wie welke rol heeft, zijn voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. In ‘TA termen’: we besteden aandacht aan de psychologische laag van het contract. Dat doen we zowel bij korte en krachtige trainingen, als bij diepe en duurzame trajecten.

Op de grens gebeurt het

Wij geloven dat ontwikkeling plaatsvindt op de grens. Individuele ontwikkeling is aan de orde als iemand zijn of haar grenzen verlegt, dingen gaat doen die hij of zij eerder niet kende of misschien niet durfde. Groepsontwikkeling is gebaat bij het erkennen van grenzen (bijvoorbeeld: wie hoort er wel en wie hoort er niet bij dit team?) en tevens bij het experimenteren met gedrag, waarmee de grenzen (van wat kan of van wat in een bepaalde context mag) worden getart. Veel ‘gedoe’ in organisaties is ‘gedoe’ over grenzen: wie is (werkelijk) de baas? Tot hoever kan ik gaan met mijn gedrag? Hoe kan ik collega’s mee krijgen? Wat maakt dat het ene team zo laatdunkend over het andere team denkt? 

Duurzame ontwikkeling is mogelijk als degenen die betrokken zijn bij verandering het gesprek aan blijven gaan. Juist ook als het spannend wordt. Zo is het mogelijk om te werken op de grens en grenzen te verleggen.

Werken in het hier en nu

Werken in het hier en nu is de kracht van TA academie in bedrijf. Dat betekent dat TA concepten ondersteunend zijn aan de verandering die jij wilt bewerkstelligen. Het betekent ook dat datgene wat gebeurt tijdens de bijeenkomsten steeds als leermateriaal gebruikt wordt. In al zijn eenvoud is dat ook spannend. Het is echter bijzonder effectief. De rijke en rake taal van de TA helpt daarbij om een gemeenschappelijk en veilig kader te creëren.  

Werkvormen

De werkvormen die we gebruiken passen we aan de vraag en de stijl van de groep aan. We werken onder andere met het overdragen van theorie, het toepassen van een concept op een eigen casus van een deelnemer, werk in tweetallen/ in kleine groepen/ met de gehele groep, (mini)organisatieopstellingen, ‘bodywork’, non-verbale oefeningen, analyse van gedrag, elkaar spiegelen, en experimenteren met ander gedrag in concrete situaties. Daarbij nodigen we deelnemers uit steeds iets verder te gaan dan ze eigenlijk durven…