Resultaat


transactionele analyse in bedrijf

Werken met de TA bevordert autonomie en past daarom uitstekend bij de taken die bedrijven en organisaties in de 21-ste eeuw voor zich zien: vanuit contact en netwerken oplossingen vinden voor complexe hedendaagse problemen; in samenwerking doelen bereiken. Voor de individuele medewerker betekent dat: verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap, competentiegericht leren. In de kern komt het er steeds op neer dat mensen en organisaties succesvol zijn als zij hun volledige capaciteiten gebruiken. Dit is precies wat het TA concept ‘autonomie’ betekent.

Om te illustreren wat het resultaat is van het werken met de TA laat TA academie in bedrijf graag mensen uit organisaties, waar interventies en trainingen plaatsvonden, aan het woord.

‘Een van de leidinggevenden zei het zo: Doordat ik ben begonnen met contracteren (heldere afspraken maken waarbij ik aannames check en doorvraag zodat ik ook begrijp wat niet meteen wordt gezegd) neem ik mijn rol zelfbewuster op. Hierdoor help ik de docenten in mijn team om hun rol helderder te krijgen en stappen te zetten naar resultaat verantwoordelijkheid.  En ja… ha ha, het vraagt wel aandacht inderdaad, en discipline. Maar het levert veel rust op. Ik stuur nu weer zelf.’

Ik herken dat zeer: Als je aan het begin (bij een afspraak of samenwerking) doorvraagt op verwachtingen en aannames, krijg je een beter resultaat. Ik zie ook dat het vraagt om elkaar aan te spreken en elkaar te durven confronteren op wat we hebben afgesproken. De kwaliteit van ons werk wordt zo hoger. Wat ik verder vind is dat het onderlinge begrip is toegenomen. We voeren nu steeds vaker een échte dialoog. 

Rien Kuijken, directeur, Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda (instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

‘Newpublic en TA academie werken als partners samen. We hebben een opleidingsprogramma gemaakt voor trainees zodat zij het Durven, Doen en Delen waarmaken, in de gemeenten waar ze hun opdrachten uitvoeren. Onze trainees zien uit naar de TA trainingen. Ze leren er concreet toepasbare modellen, waar ze ook veel mee oefenen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is goed. Dat helpt de jonge mensen om zich open te stellen en werkelijk te leren: over zichzelf, over hun competenties. 

De samenwerking tussen onze organisaties is inspirerend: TA academie is bevlogen en wij zijn bevlogen. Lekker in de flow betekenisvol werk doen voor een veranderende en moderniserende overheid! Prachtig!

Rebecca van de Lagemaat, directeur Newpublic

De intervisie onder leiding van mensen van TA academie in bedrijf, heeft onze organisatie een gemeenschappelijke taal gegeven om effectiever te kunnen samenwerken met betere resultaten. Dat geldt voor collegae en onze leerlingen.

Jochem Luijckx, teammanager Heliomare Onderwijs