Meerdere malen


Officiële 1-0-1 incompany

De onderwerpen en opzet van de introductieleergang TA zijn wereldwijd hetzelfde. Als u zelf de kracht van TA heeft leren kennen, de opties die TA biedt heeft ervaren, dan wil u dat mogelijk ook aan uw collega’s aanbieden. Als u lid bent van of leiding geeft aan een team dat werk heeft waar ‘communicatie’ van belang is, dan geeft de introductie TA goede handvatten voor verdieping en professionalisering. TA academie kan incompany een officiële introductieleergang verzorgen. Dit is een tweedaagse training, waarin alle basisconcepten van TA aan bod komen. De deelnemers aan deze 1-0-1 ontvangen een internationaal erkend certificaat. Deze introductieleergang wordt gegeven door daarvoor gecertificeerde TA opleiders.

Het onderwijs is mensenwerk. Kennis is belangrijk, maar jezelf kennen is voorwaarde om jezelf als instrument optimaal te kunnen inzetten. De introductieleergang TA 101 voor de Intern Begeleiders van het Samenwerkingsverband de Liemers heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

Otto Kamps, Directeur SWV de Liemers Po en Vo.

 

Steeds weer: communicatie! 

Een grote instelling voor primair onderwijs wil de leidinggevenden van de onderwijsteams zo goed mogelijk toerusten voor het belangrijke werk dat zij doen. Samen met TA academie in bedrijf wordt een tweedaagse training ontworpen voor alle onderwijsdirecteuren, locatie-coördinatoren en intern begeleiders. Doel is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers. De kennismaking met de TA leidt direct tot meer inzicht in communicatie en (professionele) relaties. Het gaat om effectiviteit binnen de school en in de begeleiding. Het gaat ook om effectiviteit in samenwerkingsrelaties.

De tweedaagse training wordt gevolgd door een aantal begeleide intervisiemomenten voor alle deelnemers (‘peer to peer’) om de kennis te verdiepen en persoonlijke vraagstukken in te brengen.

De leerkrachten krijgen een zelfde traject aangeboden.

De TA geeft concrete handvatten die we direct kunnen gebruiken in onze dagelijkse onderwijspraktijk. De bijeenkomsten zorgen er voor dat we elkaar ook echt ontmoeten, met veel veel ruimte voor diepgang en persoonlijke ontwikkeling.’

Greetje Veenstra, Directeur Onderwijsteam Gearhing  

Opladen… 

Een P&O team van een universitaire faculteit plant ieder jaar enkele studiedagen. Uit de aard van hun werk zijn zij doordrongen van het belang van ‘jezelf ontwikkelen’. Bovendien is hun organisatie enorm in beweging, met een reorganisatie die hoge eisen stelt aan zowel het werk van de adviseurs als van de backoffice. ‘Verandering is het enige constante in ons werk’. De werkdruk is groot. 

Met TA academie in bedrijf maakt het team een programma voor het jaar. Alleen de eerste module staat vast. Bij iedere volgende module kijken deelnemers en trainer vooraf waar de vraagpunten van het moment zitten. Die vraagpunten bepalen welk TA concept in de training wordt behandeld. Het is steeds dat concept dat het meest effectief is! Tussentijdse opdrachten zorgen ervoor dat het geleerde beklijft.

‘Mensen stellen zich open. Met behulp van het TA-concept gaan wij eenzelfde taal spreken en kunnen elkaar verder brengen om constructief en open met elkaar in gesprek te gaan. Juist als je minder woorden gebruikt, kom je tot de kern. Het TA-model is een toegankelijk concept, het biedt je de ruimte om op een niet oordelende manier naar mensen te kijken.  

Miriam van Mulken, hoofd P&O en Maarit van Gammeren P&O adviseur.