Kort en krachtig


Workshop

Een medewerker van de reclassering neemt afscheid. De voor de hand liggende afscheidsreceptie past niet zo bij haar stijl van werken. Zij kiest voor een bijeenkomst met haar collega’s op basis van TA. TA academie in bedrijf verzorgt een energieke workshop rondom de communicatiestijlen Ouder Volwassene Kind. De deelnemers onderzoeken wat ieders voorkeursstijl is en hoe die stijlen op elkaar inwerken. In kleine groepjes wordt geoefend met andere dan de voorkeursstijl.

Deelnemers doen inzichten op over zichzelf en hun collega’s. Ze realiseren zich dat ze het geleerde goed toe kunnen passen om hun contacten met cliënten nog professioneler aan te pakken.

‘Dit was echt mijn manier van afscheid nemen. Zo laat ik iets na, waar mijn collega’s weer mee verder kunnen. Ik zie dat mensen geraakt zijn door de eenvoud en de kracht van het model. Dat was ook mijn ervaring toen ik ermee begon te werken. Fijn om dit zo door te geven.’

Carina Weinans, Reclassering Nederland

Heidag

Een managementteam van een grote gemeente is al heel ver met het denken over hun manier van leidinggeven. De gemeente heeft een goed beleidsplan, een adequate overlegstructuur. Vanuit het principe ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’ vraagt het MT zich af ‘wat in ons gedrag maakt, dat onze medewerkers hun verantwoordelijkheid nog niet volledig oppakken? Wat doen wij daarin?’. TA academie in bedrijf ontwikkelt een programma voor een heidag vanuit de basisprincipes van TA:

  • ieder mens is de moeite waard
  • iedereen kan denken
  • verandering is mogelijk.

Dit helpt het MT om de eigen onuitgesproken overtuigingen onder de loep te nemen. De MT-leden spiegelen – op een oprecht zoekende manier – zichzelf en elkaar. Ze zijn verrast door het effect van datgene wat niet wordt gezegd.

‘Dikwijls zitten we op dergelijke dagen een beetje af te wachten tot we ‘entertraind’ worden. Dat zat er vandaag niet in en gelukkig maar! Ik ga naar huis met een heel concreet voornemen en met actiepunten die mijn werk als leidinggevende effectiever maken.’

Raymond Alexander, Gemeente Den Bosch

Korte training 

Een non-profit bedrijf maakt in relatief korte tijd een sterke groei door. De zaken gaan goed! Tegelijkertijd neemt het management waar dat het wat zoekende is: de gekozen organisatiestructuur lijkt in de weg te zitten en niet meer echt te passen bij de veranderde realiteit. De twee vestigingen versterken elkaar niet altijd. Men heeft soms het gevoel, zo in beslag te worden genomen door het ‘nu’ dat er geen gelegenheid is om over de toekomst na te denken. Met TA academie in bedrijf ontwerpt de directeur een studiedag rond het thema grenzen.

Iedere organisatie kent grenzen: bijvoorbeeld de externe hoofdgrens (die bepaalt wie wel en wie niet ‘van’ de organisatie is) en de interne hoofdgrens (die bepaalt wie leidinggevende bevoegdheden heeft en wie niet). ‘Gedoe’ in organisaties is vaak ‘gedoe’ op de grenzen. In een training van een dag, met speelse werkvormen, onderzoeken de leidinggevenden hun eigen beelden van de grenzen in het bedrijf. Het effect is groot: de grenzen worden uitgesproken, opnieuw bevestigd en expliciet gemaakt. Dat geeft in een dag helderheid waar het bedrijf mee vooruit kan.

‘We kwamen erachter dat we veel verwachtingen over en weer niet helder hadden. Gewoon omdat we daar niet mee bezig waren. We kenden simpelweg het concept van grenzen in een organisatie niet. Nu we dat wel kennen is de organisatie ineens veel overzichtelijker! Nu we snappen wat het belang is van het uitspreken van verwachtingen en aannames, besteden we daar wel aandacht aan. Dat maakt – de grenzen van – ieders rol duidelijk. Prettig werken zo!’

Igor de Glas, Regiebouw groep.