Diep en duurzaam


Talentvolle trainees

Steeds meer bedrijven en organisaties ontdekken dat trainees een frisse blik kunnen bieden. De pas afgestudeerde mannen en vrouwen zijn gemotiveerd en goed van de tongriem gesneden. Het is van belang dat zij hun frisheid behouden én tegelijkertijd voldoende aansluiten bij de bestaande organisatie en cultuur. Anders kunnen zij geen resultaten boeken.

Voor enkele organisaties ontwikkelde TA academie in bedrijf een (meerjarig) opleidingsplan voor trainees. Het TA model ‘de PRO-driehoek’ is daarbij het vertrekpunt. Dit model draagt bij aan het ontwikkelen van rolbewustzijn, in juist deze organisatie, op juist dit moment.

PRO_driehoek

Door middel van (wekelijkse of maandelijkse) TA trainingen ontwikkelen de trainees hun rolbewustzijn en verwerven zij de competenties zich staande te houden in, zich te verbinden met, en iets toe te voegen aan de organisatie waar zij werken.

‘In het begin vond ik dat er wel erg veel nagedacht moest worden. Ik wilde gewoon aan de slag! Nu ik een half jaar bezig ben realiseer ik met dat het hierom gaat: in de relatie met de collega de pijnpunten benoemen zónder het contact te verbreken. Dat is wat we volop oefenen in de TA trainingen.’

Loek ten Cate, trainee gemeente Arnhem

Wat hier gebeurt, gebeurt ook daar

Het management van een school voor mensen met een beperking realiseert het zich ten volle: als wij willen dat onze leerlingen, onze cliënten de regie over hun eigen leven werkelijk nemen, dan moeten wij onze houding veranderen. Wij zelf (dat zijn managers, teamleiders en docenten) zullen een alternatief moeten vinden voor onze neiging om onze medewerkers te vertellen hoe ze dingen aan moeten pakken; dat zal onze docenten en begeleiders helpen hún neiging te onderdrukken om zaken van leerlingen en cliënten over te nemen en de neiging hen te vertellen hoe het moet. Als we dit echt willen, betekent het niet alleen iets voor de docenten en begeleiders die de directe contacten met de leerlingen en cliënten hebben. Het is ook een opdracht aan de leidinggevenden. Wat hier gebeurt, gebeurt immers ook daar!

Die leidinggevenden beginnen met TA en passen hun stijl van leidinggeven aan. Vervolgens worden de teamleiders geschoold in TA. Tenslotte zijn de teams aan de beurt. De hele organisatie op weg naar autonomie. Met steeds het doel: de begeleiding van cliënten en het onderwijs aan leerlingen zó vormgeven dat hun autonomie bevorderd wordt. Dan zijn zij de regisseur van hun eigen leven.

TA academie in bedrijf sluit steeds aan bij de scholingsvraag van de teams. Zij doen aan vraag verheldering. De wederzijdse verwachtingen worden benoemd en gecheckt. Iedere deelnemer wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid om te leren.

Collega’s geven aan dat dit hun inzicht en bewustwording geeft in hun manier van communiceren. TA academie in bedrijf denkt en helpt mee met hoe we TA kunnen borgen in onze organisatie. We gaan nu met hen een ‘train de trainer’ dag doen waar we gaan onderzoeken wat collega’s nodig hebben om de rol van procesbegeleider op zich te kunnen nemen.

Karin Schulinck, clustermanager speciaal onderwijs Heliomare