Publicaties TA


Anne de Graaf

2016
Into TA: a Comprehensive Textbook on Transactional Analysis

(met Bill Cornell, Trudi Newton en Moniek Thunnissen)
London: Karnac
ISBN: 9781782202066

2013
Leerboek Transactionele Analyse
(met Moniek Thunnissen)
Utrecht: De Tijdstroom
ISBN: 9789058982261

2010
Einstein en de kunst van…: Duurzaam leidinggeven aan energieke medewerkers
(met Klaas Kunst)
Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 9789088501524

2009
Einstein en de kunst van: Managen zonder macht, zeven alternatieven (met een Woord vooraf van dr. Claude Steiner)
(met Klaas Kunst)
Amsterdam: UItgeverij SWP
ISBN: 9789088500657

2008
Klimaatverandering in organisaties: Leiderschap maakt het verschil!
(met Joost Levy)
Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 9789066659919

2005 (2011: 9e druk)
Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie
(met Klaas Kunst)
Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 9789088502071
(ook verkrijgbaar in het Engels en het Roemeens)

2015
Transactional Analysis and conflict management: Embracing conflict as an opportunity for growth and learning, in:  Transactional Analysis Journal (TAJ), October 2015
 
2014
The group in the individual: Lessons learned from working with and in organizations and groups, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), January 2014
 
2013
De spelmatige kant van conflicten, in: Tijdschrift Conflicthantering, nummer 4

The Group in the Individual: The Basic Hybrid Character of the Script, in: TAJ, Special about Groups, 43, 4 2013

2011
Business as usual?: Ethics in the fast-changing and complex world of organizations, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), April 2011
(met Joost Levy)

Marian Timmermans

2011
Einstein en de kunst van…: Leidinggeven met diepgang, over onderstromen in mens en organisatie
(met Willem de Vos)
Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 9789088502781

2015
Aan het werk of op de waakvlam?: Hoe de organisatie van de coachee doorwerkt in een-op-een coaching, in: Tijdschrift voor Coaching, juni 2015, p. 59 – 65
(met Willem de Vos)

2013
Werken onder de oppervlakte: De relationeel consultant, paragraaf 13.4, in: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: De Tijdstroom, p. 326 – 331
ISBN: 9789058982261

Maarten Kouwenhoven

2007 (2012: 4e druk)
Het Handboek Strategisch Coachen
Amsterdam: Boom/Nelissen
ISBN: 9789024418008

1987
Transactionele Analyse in Nederland Deel III (red.)
Uitgever: Kouwenhoven Opleidingen
ISBN: 9080012912

1985
Transactionele Analyse in Nederland Deel II (red.)
Uitgever: Kouwenhoven Opleidingen
ISBN: 9080012920.

1983 (2011: 7e druk)
Transactionele Analyse in Nederland Deel I (red.)
Uitgever: Kouwenhoven Opleidingen
ISBN: 9080012939

2016
How to build an organizational Parent System. In: Into TA, a Comprehensive Textbook on Transactional Analysis, edited by: W.F. Cornell,  A. de Graaf, T. Newton, M., Thunnissen, London: Karnac Books, p. 349 – 356
ISBN: 9781782202066

2014
Die Mediations-Matrix. Erfahrungen forensischer Mediatoren in den Niederlanden, in: Theorie und Praxis der Transaktionsanalyse in der Mediation, Ein Handbuch, Baden Baden: Sascha Weigel Nomos
ISBN 9783848706013

Succes in de LVB-zorg vanuit drie dimensies, in: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2014, 53, p. 312-326 (met Gunther de Bin)

Ach vaderlief, toe drink niet meer… in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, september 2014

De compliance officer als VIP-deskundige, in: Tijdschrift voor Compliance Officers, 2014, 2

Compliance officers en het organisatiegeweten, in: Tijdschrift voor Compliance Officers, 2014, 3

Positief sanctioneren op drie dimensies, in: Tijdschrift voor Compliance Officers, 2014, 4

2013
Strategisch Coachen: Leidinggeven doe je vanuit je Ouder, paragraaf 13.5, in: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: Tijdstroom, p. 332 – 341
ISBN: 9789058982261

2012
Liefdevol lijnen, in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, april 2012

Bedrijfsintegriteit: Diagnose, advies en uitvoering, in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, oktober 2012

De mediationmatrix: Ervaringen van forensische mediators, in: Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement

2011
Bouwen aan een integere samenleving, in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, december 2011, p. 20 – 33

The strategic coaching matrix, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), January 2011, p. 77 – 91

2010
Omgaan met weerstand, in: Personeel en organisatie, 2010, afl.15 (met Katrien van der Heyden)

2008
Autonomie in organisaties, in: Klimaatverandering in organisaties: Leiderschap maakt het verschil!, Anne de Graaf en Joost Levy (red.), Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 43 – 72
ISBN: 978 90 66659919

Pierre Sebregts

2010
Klinische schematherapie bij adolescenten; een programmabeschrijving vanuit de Viersprong
Pierre Sebregts, A. Laurenssen, D. Feenstra, en J. Hutsebaut
Uitgeverij: interne uitgave de Viersprong

2007
Emotioneel overdreven en behoeftig, de theatrale persoonlijkheidsstoornis.
In: Persoonlijkheidsproblemen; beleving en behandeling. Onder redactie van E. Muste, K. Cornelissen en S. Hartman
Uitgever: Boom, Amsterdam

2010
Training on the job, in: Themanummer Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie

2005
Themanummer De Viersprong, in: Tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie. Pierre Sebregt en J. van Gerwen

2002
Een nieuwe Ouder voor het Vrije Kind. Het veranderen van de interne dialoog bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, in: Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, nr. 40. Pierre Sebregts en Sissy Hamers

Moniek Thunnissen

2016
Into TA: a Comprehensive Textbook on Transactional Analysis
(met Bill Cornell, Anne de Graaf en Trudi Newton)
London: Karnac
ISBN: 9781782202066

2013
Leerboek Transactionele Analyse
(met Anne de Graaf)
Utrecht: De Tijdstroom
ISBN: 9789058982261

2009 (2012: 2e druk)
Een persoonlijkheidsstoornis en nu?: Een vaak onzichtbare aandoening waaraan best iets te doen is
Spreekuur Thuis
Koog aan de Zaan: Poiesz Uitgevers
ISBN: 9789491549038

2007
Begrijpen en Veranderen: Theorie en Toepassingen van de Transactionele Analyse
Halsteren: DWG Marketing
ISBN: 9081127632, 9789081127639

2006
Long-term prognosis and aftercare in short-term inpatient psychotherapy of personality disorders: A randomised clinical trial of two methods of aftercare
Dissertatie
Halsteren: DWB Marketing
ISBN: 9081127624

2015
Transactional Analysis in the Psychotherapy of Personality Disorders, in: Transactional Analysis in Contemporary Psychotherapy, R. Erskine (editor), London: Karnac,  p. 207 – 226

2009
Sex in couples therapy, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), 39-2, p. 95 – 102

Harry Potter: Script and the Meaning of Life, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), 40-1, p. 32 – 42

Redecision Therapy with Personality Disorders: How does it work and what are the results?, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), 40-2, p. 114 – 120

A psychiatrist reflects on the meaning of social responsibility, in: Transactional Analysis Journal (TAJ), 44-1, p. 80 – 86

2001
Experiences of patients after short-term inpatient Transactional Analysis psychotherapy, in: Transactional Analysis Journal (TAJ) 31-2, p. 122 – 128

Henk Tigchelaar

2015
The teacher makes the difference (herziene versie), in: Educational Transactional Analysis: an international guide to theory and practice, Giles Barrow and Trudi Newton (editors), London: Routledge
ISBN: 978-1-315-68677-6

2013
De docent maakt het verschil, paragraaf 14.4 in: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: De Tijdstroom, p. 359 – 362
ISBN: 9789058982261

2010
Over leerprocessen gesproken, randvoorwaarden voor een uitdagende leeromgeving, in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, juni 2010 (themanummer educatie)

2009
Professioneel handelen voor leidinggevenden, in: Reader Fontys OSO masterleergang ‘Inspirerend leidinggeven aan verandering’, september 2009

Werkstijlen, in: Reader Fontys OSO masterleergang ‘Inspirerend leidinggeven aan verandering’, september 2009

Marijke Arendsen Hein

2007 (2014: 5e druk)
TA elke dag
Amsterdam: Uitgeverij SWP
ISBN: 9789088500633

2004
Psychodrama en transactionele analyse: inzicht door (trans)actie
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN: 9789031337934

2014
Transactionele Analyse en Psychodrama, in: Psychodrama in de praktijk: Therapie op de vloer, Henk Gilhuis, Pierre de Laat en Frits van Hest (red.), Amsterdam: Hogrefe uitgevers, p. 251 – 277

Systeemdenken tijdens Psychodrama, in: Psychodrama in de praktijk: Therapie op de vloer, Henk Gilhuis, Pierre de Laat en Frits van Hest (red.), Amsterdam: Hogrefe Uitgevers, p. 279 – 295

2013
Overdracht en tegenoverdracht, paragraaf 11.2, in: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: De Tijdstroom, p. 261 – 274

2012
Mijn professionele Ouder en twee universele wetten, in: Strook: Tijdschrift voor Transactionele Analyse, juni 2012

2003
Contract en therapie, in: Handboek Integratieve Psychotherapie, S. Colijn, E.C.A. Collumbien, G. Lietaer, W. Trijsburg (red.), Utrecht: De Tijdstroom, IV 3.5, p. 1 – 24

1998
Overdrachts- en tegen overdrachtsverschijnselen in behandelteams, in: Handboek Groepspsychotherapie, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, (16-E 6.18)

Linda Hoeben

2013
Lichaamswerk, paragraaf 11.4 in: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: De Tijdstroom, p. 275 – 279
ISBN: 9789058982261

Marij Peeters

2016
Hoe transactionele analyse & ‘Geweldloos Verzet in Gezinnen’ elkaar ontmoeten en wederzijds bevruchten, in: TA Magazine 02/2016 p. 28-43 (met J. ten Vergert)

2013
Werken met partnerrelaties en gezinnen, in Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.), Utrecht: De Tijdstroom, p. 293 – 298.

2009
Werken met het concept SCRIPT binnen de gezinsbehandeling in een kinderpsychiatrische instelling, in: Strook, Nederlands tijdschrift voor Transactionele Analyse

2007
Gehechtheid bekeken vanuit TA-perspectief, deel 1 en 2, in: Strook, Nederlands tijdschrift voor Transactionele Analyse

2006
Transactionele Analyse en coaching, Focus op egopositie, in: Nederlands Tijdschrift voor Coaching

Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding, over ervaringen met Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding binnen de doelgroep kinderen met een communicatieve beperking, in: Kind en Adolescent, uitgave 2/2006 (met M. Drenthen)

2001

Ouders als partners, in ‘De ambulant begeleider als ondernemer’ (met J. Wit), Leuven-Apeldoorn, Garant.
ISBN: 9789044112139