TA & Persoonlijkheidsontwikkeling


TA & Persoonlijkheidsontwikkeling

Kom jij als professional in je dagelijkse werkpraktijk mensen tegen die diepgaande begeleiding nodig hebben bij hun persoonlijkheidsontwikkeling? Mensen met vraagstukken die verder gaan dan een ineffectieve stijl of een belemmerend patroon? Dan is de opleiding ‘TA en persoonlijkheidsontwikkeling’ geschikt voor jou. Deze opleiding biedt een stevige basis in het werken met de Transactionele Analyse als beproefde therapeutische methode.

De focus in deze opleiding ligt op het levensverhaal (script) van de ander. Je leert samen met je cliënt ineffectieve gedragspatronen en copings-stijlen te onderzoeken die hij/zij in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Een ondersteunende TA-vraag hierbij  ‘what happened to you?’. Vanuit dit onderzoek verken jij met de cliënt opties om lastige script-issues op te lossen en om (meer) autonomie te  ontwikkelen gericht op het dagelijkse functioneren van je cliënt. Het gaat er dus niet om wat er allemaal mis is met een cliënt, maar veel meer over hoe hij/zij vanuit autonomie ‘gezonde’ relaties kan aangaan.

Richard Erskine, een bekende TA therapeut en publicist, meent dat gedrag geanalyseerd kan worden aan de hand van een glijdende schaal: van stijl, naar patroon, naar stoornis. In deze opleiding leer je onderscheid te maken tussen deze drie. Je leert met je cliënt indicatoren opsporen die een signaalfunctie hebben richting een patroon of stoornis. Patronen en/of stoornissen kunnen betrekking hebben op individuen, teams, gezinnen of organisatiesystemen.  Uitgaand van krachten en hulpbronnen en met behulp van ontwikkelingsgerichte modellen en technieken krijg je handvatten aangereikt om cliënten te begeleiden in hun veranderingsproces.

      

Iets voor jou?

Onze opleiding TA en persoonlijkheidsontwikkeling is specifiek bedoeld voor zorgprofessionals met een mens- of gedragsgerichte HBO of WO-opleiding die cliënten begeleiden in de psychosociale gezondheidszorg (psychologen, maatschappelijk werkers, therapeuten, orthopedagogen, psychiaters, artsen. Professionals die werken binnen domeinen als gezinsbegeleiding, speciaal onderwijs, sociaal domein gemeenten, maatschappelijke dienstverlening, jeugd en gezinswerk en therapeuten met een eigen praktijk.

Een introductieleergang Transactionele Analyse van 2 dagen is een voorwaarde voor het volgen van deze cursus. Regelmatig worden er introductieleergangen gegeven. De opleiding is ook geschikt voor wie nog niet bekend is met de TA.


Opbrengst

Na het volgen van de opleiding TA en persoonlijkheidsontwikkeling:

  • werk je vanuit een gezonde en helende relatie met je cliënt waarbij jij je eigen instrument bent;
  • bezit je kennis over de TA-theorie rondom persoonlijkheidsontwikkeling en  persoonlijkheidsstoornissen;
  • heb je concrete handvatten om te werken op het niveau van gedrag en persoonlijkheidsstructuur (script);
  • kun je met cliënten werken met als doel hun autonomie te vergroten.

Wat kun je verwachten?

De opleiding TA en persoonlijkheidsontwikkeling bestaat uit 5 modules van 2 aaneengesloten dagen. In elk blok staat een thema centraal. De thematische blokken worden door nationale en internationale ervaren TA-opleiders gegeven. Daarnaast werk je zelfstandig in een intervisiegroep met als doel om de geleerde competenties toe te passen en te verdiepen.

Data beschikbaar vanaf februari 2019

Module 1: Gezonde afspraken
Contracteren binnen begeleiding en verandering. Het maken van een helder inhoudelijk contract en het vormgeven van de therapeutische relatie 
Module 2: Veranderen is mogelijk!
TA als persoonlijkheids- en ontwikkelmodel. Zicht krijgen op het functioneren van mensen in relaties, egotoestanden en transacties en het beïnvloeden van de persoonlijkheidsstructuur.
Module 3: Het verhaal van je leven
Methodisch werken met script:  intrapsychisch en in relatie tot anderen.
Module 4: Zo ben ik nu eenmaal!
Personality Adaptations. Over het herkennen van en het werken met stijl, patroon en stoornis.
Module 5:  Selecteren, interpreteren of manipuleren?
Psychologische Spelen en de relatie met script. Autonomie bevorderende tchnieken en instrumenten. 

Praktische informatie

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen. De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.695,-. 

Aanmeldformulier

 

Aanmelden TA & Persoonlijkheidsontwikkeling

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)