TA introductieleergang


Officiële introductieleergang in de Transactionele Analyse (TA)

Deze leergang is een eerste stap bij het kennismaken met de filosofie, de methoden en technieken van de Transactionele Analyse (TA). In een inspirerende en informatieve tweedaagse  maken de deelnemers kennis met een aantal basisbegrippen van de TA. Niet alleen de theorie komt uitvoerig aan de orde, ook is er veel aandacht voor de diverse toepassingsmogelijkheden van de TA. Voor diegenen die zich willen aanmelden voor een voortgezette opleiding is het volgen van een introductieleergang een van de voorwaarden. Verder is een introductieleergang aan te raden voor diegenen die de open workshops willen volgen of deel willen nemen aan een TA leertherapiegroep.

       

Curriculum

In deze introductieleergang van twee dagen, een 1-0-1 (wan-oh-wan) geheten, maak je kennis met de belangrijkste concepten uit de TA. Aan bod komen: filosofische uitgangspunten, contracteren, ego-toestanden, transacties, strooks, tijdsstructurering, basisposities, script en Spel.

Opbrengst

Aan het einde van de introductieleergang (1-0-1)

  • kun je de basisconcepten binnen de TA zowel theoretisch als praktisch duiden;
  • heb je, onder andere door middel van oefeningen en naar aanleiding van actuele transacties, kennisgemaakt met de toepassing van de TA;
  • heb je inzicht gekregen in de persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden die een opleiding in de TA je biedt.

Na deelname ontvang je het officiële 1-0-1 certificaat, dat wereldwijd toegang geeft tot TA opleidingen.

Voor wie?

Deze tweedaagse introductieleergang (1-0-1) is bedoeld voor mensen die:

  • willen kennismaken met de TA;
  • zich willen oriënteren op een vervolgopleiding in de TA;
  • hun theoretische kennis van de TA in de praktijk willen toetsen.

De 1-0-1 vindt vijf keer per jaar plaats.

Wat kun je verwachten

De introductieleergang (1-0-1) vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen. Je ontvangt een reader met de ‘1-0-1 onderwerpen’. Een groep biedt aan maximaal 16 deelnemers plaats. Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers ontvang je bericht en word je op de wachtlijst geplaatst voor de gewenste data. Indien mogelijk start de TA academie op dezelfde data met meerdere groepen.

1 en 2 april 2019 Alice Timmermans / Lies de Brujn / Matti Sannen
13 en 14 mei 2019 Lies de Bruijn / Alice Timmernans / Matti Sannen
6 en 7 juni 2019 Matti Sannen / Alice Timmermans / Lies de Bruijn

Investering

Normaal tarief: € 325,-

Gereduceerd tarief: € 275,- (zie hieronder voor de voorwaarden)

Is je partner, collega, vriend of vriendin aan een voortgezette opleiding bij de TA academie bezig of is deze afgerond, dan kun je een introductieleergang (1-0-1) tegen het gereduceerde tarief bij de TA academie volgen, mits er voldoende plaats is. Je partner, collega, vriend of vriendin dien je eveneens op te geven bij het secretariaat.

Aanmeldformulier

Data introductieleergang
Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Contactpersoon
Wil je je opgeven via een oud student, vul dan zijn/haar naam hieronder in.