Psychotherapie


TA Psychotherapie (CTA/ECP en/of CTA/MSc)

Steeds meer behandelaars passen de Transactionele Analyse (TA) toe als methode van psychotherapie (theorie en praktijk). De grondlegger van de TA, dr. Eric Berne, een Canadees-, Amerikaanse psychiater, ontwikkelde de TA als een effectieve aanpak waarbij cliënten hun patronen van ‘denken, voelen en handelen’ niet alleen analyseren, maar ook veranderen. De TA academie biedt geen traditionele psychotherapie opleiding, maar kiest voor een echte TA aanpak: het gaat er niet om wat er allemaal mis is met een cliënt; het gaat er om – samen met de cliënt – te onderzoeken welke ineffectieve en inefficiënte gedragspatronen de cliënt in de loop van het leven ontwikkelde. Dan kan de cliënt zijn of haar eigen verandering tot stand brengen.

De TA academie is een zogenaamd EAPTI, European Accredited Psychotherapy Training Institute. De TA academie is als enig TA opleidingsinstituut in Nederland geaccrediteerd om een dergelijk opleidingsprogramma aan te bieden. Studenten kunnen, na het behalen van hun CTA, afstuderen als ECP-er en krijgen dan het European Certificate Psychotherapy.

Ook biedt de TA academie de mogelijkheid om universitair af te studeren als TA therapeut. Via de relatie die de TA academie heeft met The Berne Institute in het Verenigd Koninkrijk, kan na het behalen van het CTA, relatief eenvoudig de MSc titel worden verkregen.   

              

Curriculum

De TA opleiding Psychotherapie (PTO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd:

 • Voor het vernieuwde eerste leerjaar, TA en Persoonlijkheidsontwikkeling, klik hier.
 • In het tweede jaar wordt de theorie van de TA gekoppeld aan het maken van een analyse en aan het (samen met de cliënt) opstellen van een plan van aanpak. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende scholen binnen de TA, de ontwikkelingstheorieën, de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en het DSM-IV/DSM-5 classificatiesysteem. Er wordt veel aandacht besteed aan supervisie.
 • In het derde jaar komen verschillende toepassingsgebieden aan bod: werken met angst en depressieve klachten, werkproblemen, trauma’s, opvoedings- en relatieproblemen. Daarnaast worden specifieke benaderingen uitgediept: psychodrama, herbeslissingstherapie en mentaliseren.
 • Het vierde (optionele) jaar kenmerkt zich door integratie en toepassing van de TA in het dagelijks werk. Dit leerjaar is gericht op het doen van het CTA examen. Het mondelinge deel van het examen wordt voorbereid en afgerond. Dit jaar zal vooral bestaan uit supervisie. In het derde of vierde jaar wordt, indien mogelijk, een internationaal TA congres bezocht.

Opbrengst

Aan het einde van de TA Psychotherapie opleiding kun je de TA gebruiken als methode van psychotherapie bij de behandeling van onder meer werk-, relatie- en opvoedingsproblemen, bij angst en depressieve klachten en bij problemen in het sociaal functioneren. Je kunt de TA als referentiekader hanteren in relatie tot andere cognitieve, gedragsmatige en psychodynamische theorieën en je bent je bewust van de mogelijkheden en beperkingen van deze kaders. Je hebt jezelf als professional en als therapeut ontwikkeld, zowel cognitief als emotioneel.

Via leertherapie heb je je sterke kanten en je ontwikkelgebieden beter leren kennen. Je kunt de therapeutische relatie hanteren als een krachtig helend instrument binnen de psychotherapie.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid) en indien je schriftelijk werk als voldoende beoordeeld is. Na de opleiding ontvang je een opleidingscertificaat.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor ieder die in de eigen professionele praktijk ‘een stapje verder wil en durft gaan’, voor ieder die cliënten wil faciliteren bij het op een ander spoor zetten van het persoonlijke en/of professionele leven. De opleiding is onder andere bestemd voor (bedrijfs)artsen, pastoraal werkenden, coaches, jeugdwerkers en gedragswetenschappers, zoals psychologen, pedagogen en agogen. Voorwaarde is dat je minimaal twintig uur per week relevant (therapeutisch) werk doet of gaat doen.

Voor toelating tot deze opleiding gelden de volgende voorwaarden: Een relevante vooropleiding (minimaal hbo niveau) in de menswetenschappen; een relevante werksituatie (of zicht daarop) van minimaal twintig uur per week, waarbinnen je de TA therapeutisch kunt toepassen; een gevolgde introductieleergang in de TA (1-0-1); een intakegesprek met een van de opleiders; een passieve beheersing van de Engelse taal.

Wat kun je verwachten

De opleiding PTO vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Bij de prijs van de opleiding zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intakegesprek met de mentor van je opleidingsjaar om je leerbehoeften en je verwachtingen met het onderwijsaanbod af te stemmen. Een leergroep heeft maximaal zestien deelnemers. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep met medestudenten. De studiebelasting is naast de opleidingsdagen, de intervisiebijeenkomsten en de verplichte leertherapie (vijftig uur in drie jaar) ongeveer zestien uur per maand. Aan het eind van jaar 1 krijgt elke student een bindend studieadvies.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de
volgende uitgaven aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom
  OF
 • Cornell, W, de Graaf A., Newton, T. & Thunnissen M. (2015) Into TA, a comprehensive textbook on transactional analysis. London: Karnac Books
 • Berne, E. (1961): TA in Psychotherapy. New York: Grove Press.
 • Clarkson, P.(1992). Transactional Analysis Psychotherapy. An integrated approach. Londen/New York: Tavistock/Routledge
 • Hargaden, H. & Sills, C., (2002). Transactional analysis, a relational perspective.  Abingdon: Taylor &
 • Kouwenhoven, M. (2007). Handboek Strategisch Coachen, hPM professioneel Nelissen/Soest
 • Savenije A., Lawick J. van, Reijmers, E. (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom
 • Stewart, I. & Joines, V. (2012). TA Today, a New Introduction to TA. Second Edition. Melton Mowbray: Lifespace Publishing
 • Steiner, C. (1974). Scripts people live. New York: Grove Press
 • Widdowson, M. (2010). Transactional Analysis. 100 Keypoints & Techniques. Londen/New York: Routledge
 • Yalom, I.D. (2008). Scherprechter van de liefde. Tien ware verhalen uit een psychotherapeutische praktijk. Amsterdam: Balans
27 en 28 september 2018 Module 1: TA en ethiek…
Het professioneel Oudersysteem
Docent: Linda Hoeben
8 november 2018 TA academie café
15 en 16 november 2018 Module 2: TA en lichaamsgericht werken
Docent: Linda Hoeben 
27 november 2018 Mentorgesprekken
Docent: Linda Hoeben
13 en 14 december 2018 Module 3: TA en existentiële psychotherapie
Als er slechts een kwantitatief verschil is tussen therapeut en cliënt
Docent: Pierre Sebregts
17 en 18 januari 2019 Module 4: De rol van familie en gezin in psychotherapie
TA en systeemtheorie
Docent: Marij Peeters
14 februari 2019 TA academie café
14 en 15 februari 2019 Module 5: TA en traumaverwerking
 Docent: Linda Hoeben 
7 maart 2019 Mentorgesprekken
Docent: Linda Hoeben
14 en 15 maart 2019 Module 6: TA en Psychodrama
Inzicht door Transacite
Docent: Marijke Arendsen Hein
11 april 2019 TA academie café
11 en 12 april 2019
parallel met derde jaar
Module 7: TA en Personality Adaptations
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Alice Timmermans en Lorna Johnston
16 en 17 mei 2019 Module 8: Werken op de grenzen
TA en systeemtheorie
Docent: Pierre Sebregts
20 en 21 juni 2019 Module 9: Op een besluit kun je terugkomen?!
TA en Redecision therapie
Docent: Linda Hoeben 

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

11 en 12 oktober 2018 Module 1: Impasses doorbreken?
TA en Redecision theorie
Docent: Pierre Sebregts
25 oktober en 1 november 2018 Mentorgesprekken
Docent: Pierre Sebregts
8 november 2018 TA academie café
15 en 16 november 2018 Module 2: De rol van familie en gezin in psychotherapie
TA en systeemtheorie
Docent: Pierre Sebregts
13 en 14 december 2018 Module 3: Een TA kijk op depressieve cliënten
Verandering van scriptovertuigingen bij depressieve cliënten
Docent: Moniek Thunnissen
17 en 18 januari 2019 Module 4: Opname? Wanneer ambulante therapie onvoldoende helpt
Klinische psychotherapie (KKP)
Docent: Pierre Sebregts 
14 februari 2019 TA academie café
14 en 15 februari 2019 Module 5: Gender in de professionele relatie
Seksualiteit
Docent Moniek Thunnissen
14 en 15 maart 2019 Module 6: TA en stressgerelateerde stoornissen
Docent: Maarten Kouwenhoven 
21 en 28 maart 2018 Mentorgesprekken
Docent: Pierre Sebregts
11 april 2019 TA academie café
11 en 12 april 2019
parallel met tweede jaar
Module 7:  TA en Personality adaptations
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Alice Timmermans en Lorna Johnston
16 en 17 mei 2019 Module 8: Werken in psychotherapie met diversiteit en vervreemding
Docent: Linda Hoeben 
13 en 14 juni 2019 Module 9: Resultaat transformeren in succes
Docent: Pierre Sebregts 

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018-2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleiding jaar 2 : € 3.750,-
Opleiding jaar 3 : € 3.750,-
Opleiding jaar 4 : € 2.095,- (optioneel)

NB De kosten voor leertherapie in jaar 2 en jaar 3 zijn niet in deze tarieven opgenomen.

Optioneel: Supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: Supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

Aanmelden Psychotherapie

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)