Psychotherapie


TA Psychotherapie (CTA/ECP en/of CTA/MSc)

Steeds meer behandelaars passen de Transactionele Analyse (TA) toe als methode van psychotherapie (theorie en praktijk). De grondlegger van de TA, dr. Eric Berne, een Canadees-, Amerikaanse psychiater, ontwikkelde de TA als een effectieve aanpak waarbij cliënten hun patronen van ‘denken, voelen en handelen’ niet alleen analyseren, maar ook veranderen. De TA academie biedt geen traditionele psychotherapie opleiding, maar kiest voor een echte TA aanpak: het gaat er niet om wat er allemaal mis is met een cliënt; het gaat er om – samen met de cliënt – te onderzoeken welke ineffectieve en inefficiënte gedragspatronen de cliënt in de loop van het leven ontwikkelde. Dan kan de cliënt zijn of haar eigen verandering tot stand brengen.

De TA academie is een zogenaamd EAPTI, European Accredited Psychotherapy Training Institute. De TA academie is als enig TA opleidingsinstituut in Nederland geaccrediteerd om een dergelijk opleidingsprogramma aan te bieden. Studenten kunnen, na het behalen van hun CTA, afstuderen als ECP-er en krijgen dan het European Certificate Psychotherapy.

Ook biedt de TA academie de mogelijkheid om universitair af te studeren als TA therapeut. Via de relatie die de TA academie heeft met The Berne Institute in het Verenigd Koninkrijk, kan na het behalen van het CTA, relatief eenvoudig de MSc titel worden verkregen.   

              

Curriculum

De TA opleiding Psychotherapie (PTO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd:

 • In het eerste leerjaar komen alle basisconcepten van de TA aan bod via studie, oefening, et cetera. De theorie wordt toegepast in concrete situaties die de studenten in hun werk- en leefomgeving tegenkomen. Juist omdat de therapeut zelf een belangrijk instrument is in de therapeutische relatie, leer je de TA concepten ook toe te passen ‘op jezelf’.
 • In het tweede jaar wordt de theorie van de TA gekoppeld aan het maken van een analyse en aan het (samen met de cliënt) opstellen van een plan van aanpak. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende scholen binnen de TA, de ontwikkelingstheorieën, de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en het DSM-IV/DSM-5 classificatiesysteem. Er wordt veel aandacht besteed aan supervisie.
 • In het derde jaar komen verschillende toepassingsgebieden aan bod: werken met angst en depressieve klachten, werkproblemen, trauma’s, opvoedings- en relatieproblemen. Daarnaast worden specifieke benaderingen uitgediept: psychodrama, herbeslissingstherapie en mentaliseren.
 • Het vierde (optionele) jaar kenmerkt zich door integratie en toepassing van de TA in het dagelijks werk. Dit leerjaar is gericht op het doen van het CTA examen. Het mondelinge deel van het examen wordt voorbereid en afgerond. Dit jaar zal vooral bestaan uit supervisie. In het derde of vierde jaar wordt, indien mogelijk, een internationaal TA congres bezocht.

Opbrengst

Aan het einde van de TA Psychotherapie opleiding kun je de TA gebruiken als methode van psychotherapie bij de behandeling van onder meer werk-, relatie- en opvoedingsproblemen, bij angst en depressieve klachten en bij problemen in het sociaal functioneren. Je kunt de TA als referentiekader hanteren in relatie tot andere cognitieve, gedragsmatige en psychodynamische theorieën en je bent je bewust van de mogelijkheden en beperkingen van deze kaders. Je hebt jezelf als professional en als therapeut ontwikkeld, zowel cognitief als emotioneel.

Via leertherapie heb je je sterke kanten en je ontwikkelgebieden beter leren kennen. Je kunt de therapeutische relatie hanteren als een krachtig helend instrument binnen de psychotherapie.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid) en indien je schriftelijk werk als voldoende beoordeeld is. Na de opleiding ontvang je een opleidingscertificaat.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor ieder die in de eigen professionele praktijk ‘een stapje verder wil en durft gaan’, voor ieder die cliënten wil faciliteren bij het op een ander spoor zetten van het persoonlijke en/of professionele leven. De opleiding is onder andere bestemd voor (bedrijfs)artsen, pastoraal werkenden, coaches, jeugdwerkers en gedragswetenschappers, zoals psychologen, pedagogen en agogen. Voorwaarde is dat je minimaal twintig uur per week relevant (therapeutisch) werk doet of gaat doen.

Voor toelating tot deze opleiding gelden de volgende voorwaarden: Een relevante vooropleiding (minimaal hbo niveau) in de menswetenschappen; een relevante werksituatie (of zicht daarop) van minimaal twintig uur per week, waarbinnen je de TA therapeutisch kunt toepassen; een gevolgde introductieleergang in de TA (1-0-1); een intakegesprek met een van de opleiders; een passieve beheersing van de Engelse taal.

Wat kun je verwachten

De opleiding PTO vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Bij de prijs van de opleiding zijn koffie, thee en lunch inbegrepen. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intakegesprek met de mentor van je opleidingsjaar om je leerbehoeften en je verwachtingen met het onderwijsaanbod af te stemmen. Een leergroep heeft maximaal zestien deelnemers. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep met medestudenten. De studiebelasting is naast de opleidingsdagen, de intervisiebijeenkomsten, en de verplichte leertherapie (vijftig uur in drie jaar) ongeveer zestien uur per maand. Aan het eind van jaar 1 krijgt elke student een bindend studieadvies.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende uitgaven aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom
  OF
 • Cornell, W, de Graaf A., Newton, T. & Thunnissen M. (2015) Into TA, a comprehensive textbook on transactional analysis. London: Karnac Books
 • Berne, E. (1961): TA in Psychotherapy. New York: Grove Press.
 • Clarkson, P.(1992). Transactional Analysis Psychotherapy. An integrated approach. Londen/New York: Tavistock/Routledge
 • Widdowson, M. (2010). Transactional Analysis. 100 Keypoints & Techniques. Londen/New York: Routledge
 • Stewart, I. & Joines, V. (2012). TA Today, a New Introduction to TA. Second Edition. Melton Mowbray: Lifespace Publishing
 • Steiner. C (1974). Scripts people live. New York: Grove Press
 • Kouwenhoven, M. (2007). Handboek Strategisch Coachen, hPM professioneel Nelissen/Soest

PTO leerjaar 1

11 en 12 oktober 2018 Module 1
15 en 16 november 2018 Module 2
13 en 14 december 2018 Module 3
17 en 18 januari 2019 Module 4
14 en 15 februari 2019 Module 5
14 en 15 maart 2019 Module 6
11 en 12 april 2019 Module 7
16 en 17 mei 2019 Module 8
6 en 7 juni 2019 Module 9

PTO leerjaar 2

27 en 28 september 2018 Module 1
15 en 16 november 2018 Module 2
13 en 14 december 2018 Module 3
17 en 18 januari 2019 Module 4
14 en 15 februari 2019 Module 5
14 en 15 maart 2019 Module 6
11 en 12 april 2019 Module 7
16 en 17 mei 2019 Module 8
20 en 21 juni 2019 Module 9

PTO leerjaar 3

11 en 12 oktober 2018 Module 1
15 en 16 november 2018 Module 2
13 en 14 december 2018 Module 3
17 en 18 januari 2019 Module 4
14 en 15 februari 2019 Module 5
14 en 15 maart 2019 Module 6
11 en 12 april 2019 Module 7
16 en 17 mei 2019 Module 8
13 en 14 juni 2019 Module 9

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: Een goed begin is het halve werk?
TA als contractmethode
Docent: Anne de Graaf
6 en 13 november 2017 Mentorgesprekken
Docent: Anne de Graaf
9 en 10 november 2017 Module 2: Wat doe ik dat jij zo doet? En jij dat ik zus doe?
TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie
Docent: Anne de Graaf
7 en 8 december 2017 Module 3: Het verhaal van je leven
TA als ontwikkelingstheorie voor individu en groepen
Docent: Pierre Sebregts 
18 en 19 januari 2018 Module 4: Games people play
Psychologische Spelen en het in stand houden van script
Docent: Marijke Arendsen Hein 
1 en 2 februari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Anne de Graaf
8 februari 2017 TA academie café
8 en 9 februari 2018 Module 5: Relationele autonomie?
TA als toepassing in het werken met systemen/relaties
Docent: Anne de Graaf 
8 en 9 maart 2018 Module 6: Uit Script en Spel
Tekorten wegwerken
Docent: Marij Peeters
19 april 2018 TA academie café
19 en 20 april 2018
parallel met tweede en
derde jaar
Module 7: Co-creatieve TA
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Anne de Graaf en Graeme Summers
17 en 18 mei 2018 Module 8: Relational TA
TA als relationele benadering
Docent: Pierre Sebregts 
14 en 15 juni 2018 Module 9: Structuren en dynamische processen in therapiegroepen
TA en systeemtheorie
Docent: Anne de Graaf 
5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: TA en Ethiek…
Het professioneel Oudersysteem
Docent: Linda Hoeben
24 en 25 oktober 2017 Mentorgesprekken
Docent: Linda Hoeben
9 en 10 november 2017 Module 2: Relational TA
TA als relationele benadering
Docent: Marijke Arendsen Hein
7 en 8 december 2017 Module 3: Traumaverwerking
Werken op protocolniveau
Docent: Linda Hoeben 
18 en 19 januari 2018 Module 4: TA en Existentiële Psychotherapie
Als er slechts een kwantitatief verschil is tussen therapeut en cliënt
Docent: Anne de Graaf 
30 en 31 januari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Linda Hoeben
8 februari 2017 TA academie café
8 en 9 februari 2018 Module 5: Op een besluit kun je terugkomen?!
TA en Redecision therapie
Docent: Linda Hoeben 
8 en 9 maart 2018 Module 6: Werken op de grenzen
TA en systeemtheorie
Docent: Anne de Graaf
19 april 2018 TA academie café
19 en 20 april 2018
parallel met eerste en
derde jaar
Module 7: Co-creatieve TA
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Anne de Graaf en Graeme Summers
17 en 18 mei 2018 Module 8: TA en Psychodrama
Inzicht door (trans)actie
Docent: Marijke Arendsen Hein 
14 en 15 juni 2018 Module 9: Storingen gaan voor
TA en persoonlijkheidsstoornissen
Docent: Linda Hoeben 
5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: Impasses doorbreken
TA en redecision theorie
Docent: Pierre Sebregts
19 en 20 oktober 2017 Mentorgesprekken
Docent: Pierre Sebregts
9 en 10 november 2017 Module 2: Van 1e naar 2e naar 3e graads Spel? Schade beperken
Spelanalyse als (transactioneel) analytisch instrument
Docent: Pierre Sebregts
7 en 8 december 2017 Module 3: Gender in de professionele relatie
Seksualiteit
Docent: Anne de Graaf 
18 en 19 januari 2018 Module 4: Traumaverwerking
Werken op protocolniveau
Docent: Linda Hoeben 
8 en 9 februari 2018 Module 5: Opname? Wanneer ambulante therapie onvoldoende helpt
Klinische psychotherapie (KKP)
Docent: Pierre Sebregts 
8 februari 2017 TA academie café
22 en 23 februari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Pierre Sebregts
8 en 9 maart 2018 Module 6: Een TA kijk op depressieve cliënten
Verandering van scriptovertuigingen bij depressieve cliënten
Docent: Moniek Thunnissen
19 april 2018 TA academie café
19 en 20 april 2018
parallel met eerste en
tweede jaar
Module 7: Co-creatieve TA
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Anne de Graaf en Graeme Summers
17 en 18 mei 2018 Module 8: De rol van familie en gezin in psychotherapie
TA en systeemtheorie
Docent: Marij Peeters 
14 en 15 juni 2018 Module 9: Resultaat transformeren in succes
Docent: Pierre Sebregts 

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018-2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleiding jaar 1 : € 3.750,-
Opleiding jaar 2 : € 3.750,-
Opleiding jaar 3 : € 3.750,-
Opleiding jaar 4 : € 2.095,- (optioneel)

NB De kosten voor leertherapie in jaar 2 en jaar 3 zijn niet in deze tarieven opgenomen.

Optioneel: Supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: Supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

Aanmelden Psychotherapie

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)