Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling


TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling

Deze driejarige TA opleiding vormt de kern van alle scholingsactiviteiten die de TA academie aanbiedt. Juist deze TA opleiding biedt de mogelijkheid voor verdere cognitieve en emotionele ontwikkeling. De volgende ideeën over het werk van de professional zijn de pijlers onder deze opleiding:

 • De persoonlijkheid van de professional is een belangrijk instrument bij het behalen van succesvol resultaat.
 • Een professional, die menselijk gedrag als te beïnvloeden domein heeft, maakt gebruik van een onderbouwd psychologisch model, in dit geval de Transactionele Analyse.
 • Op het terrein van vaardigheden beschikt de professional over een uitgebreid instrumentarium.

         

Curriculum

De opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO) duurt drie jaar en bestaat uit negen lesmodules per jaar. Elke lesmodule duurt twee dagen. De opbouw van de opleiding is gefaseerd:

 • In het eerste leerjaar ligt de focus op kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Alle basisconcepten van de TA worden behandeld. Je leert de TA toe te passen ‘op jezelf’. Het verkrijgen van TA kennis door studie, oefening, opgedane ervaringen en reflectie staat centraal.
 • In het tweede leerjaar leer je TA methoden en technieken toe te passen tijdens je professioneel functioneren. Ook worden verdiepende concepten uit de TA aangeboden. Supervisie maakt dit studiejaar deel uit van het curriculum.
 • In het derde leerjaar vindt verdere integratie plaats en leer je de TA te combineren met andere methoden. Zelfwerkzaamheid en eigen initiatief komen uitdrukkelijk aan bod. Tijdens de supervisiedagen breng je werksituaties in aan de hand van zelf gemaakte audio- en/of video-opnames.

Er bestaat de mogelijkheid een vierde leerjaar te volgen, gericht op het doen van het CTA examen. Dit internationale TA examen bestaat uit een schriftelijke casestudie en een mondeling examen. Bij goed gevolg ontvang je het recht het kwaliteitskeurmerk Certified Transactional Analyst (CTA) te voeren.

Opbrengst

Aan het einde van deze opleiding:

 • heb je — soms via de weg van liefdevolle confrontatie  — diepgaand inzicht gekregen in wie jezelf bent, en ken je je kracht en je kwetsbaarheid;
 • ben je in staat ervaringen uit de persoonlijke en professionele wereld waarin je leeft en werkt te verstaan vanuit het (psychologisch) kader van de TA;
 • beschik je over een uitgebreide set vaardigheden om succesvol te kunnen interveniëren bij vraagstellingen van individuen en vanuit groepen;
 • ben je in staat om de TA geïntegreerd met andere theorieën uit je werkveld toe te passen.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid) en indien je schriftelijk werk als voldoende beoordeeld is. Na de opleiding ontvang je een opleidingscertificaat.

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor professionals die persoonsgericht en/of bedrijfsgericht werken en zichzelf als belangrijk instrument zien bij het behalen van succesvolle resultaten.

Voor toelating tot deze opleiding gelden de volgende voorwaarden:

 • een relevante vooropleiding (minimaal hbo niveau);
 • een relevante werksituatie (of zicht daarop) waarbinnen je de TA kunt toepassen;
 • een gevolgde introductieleergang in de TA (1-0-1), en een intakegesprek met een van de opleiders;
 • een passieve beheersing van de Engelse taal.

Wat kun je verwachten

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voorafgaand aan de opleiding krijg je een persoonlijk intakegesprek met de mentor van de opleiding om leerbehoeften en verwachtingen af te stemmen. De divers samengestelde groep biedt aan maximaal 16 deelnemers plaats. Naast de opleidingsdagen neem je zeven keer deel aan een intervisiegroep van medestudenten.

De studiebelasting is naast de opleidingsdagen en de intervisiebijeenkomsten ongeveer acht uur per maand.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende uitgaven aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom
  OF
 • Cornell, W, de Graaf A., Newton, T. & Thunnissen M. (2015) Into TA, a comprehensive textbook on transactional analysis. London: Karnac Books
 • Graaf, A. de & K. Kunst, 2005 (2011: 9e druk), Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie, Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Hay, J., 2004 (2016: 5e druk), We lossen het samen wel op: Transactionele Analyse op de werkvloer, Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Kouwenhoven, M., 2007 (2012: 4e druk), Het Handboek Strategisch Coachen, Amsterdam: Boom/Nelissen
 • Vann Joines & Ian Stewart, 2012 (second edition), TA Today, a New Introduction to TA, Melton Mowbray: Lifespace Publishing

PROGRAMMA EN DATA EERSTE JAAR
2017/2018

5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: Wat motiveert mij?
Kennismaking, contractering, TA als motivatietheorie
Docent: Henk Tigchelaar
23 en 24 oktober 2017 Mentorgesprekken
Docent: Henk Tigchelaar
2 en 3 november 2017 Module 2: Wie ben ik? Hoe communiceer ik?
TA als persoonlijkheids- en communicatietheorie
Docent: Henk Tigchelaar
30 november en 1 december 2017 Module 3: Heb ik dit zelf geschreven?
TA als ontwikkelingstheorie voor individu, groep/team en organisatie
Docent: Matti Sannen
11 en 12 januari 2018 Module 4: Zie je nou wel!
TA als theorie om patronen in communicatie te herkennen en te doorbreken
Docent: Marian Timmermans
8 februari 2017 TA academie café
8 en 9 februari 2018 Module 5: Ontwikkeling als flow
TA als ontwikkelingspsychologie bij individuele- en teamontwikkeling
Docent: Henk Tigchelaar
19 en 21 februari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Henk Tigchelaar
8 en 9 maart 2018 Module 6: Een goed begin is het halve werk!
TA als contractmethode
Docent: Matti Sannen
5 en 6 april 2018 Module 7: Relationele autonomie?
TA als toepassing in het werken met systemen/relaties
Dag 1 om je partner, vriend(in) uit te nodigen!
Docent: Anne de Graaf (dag 1 en 2) en Henk Tigchelaar (dag 1)
19 april 2018 TA academie café
17 en 18 mei 2018 Module 8: De ene (TA)benadering is de andere niet!
TA als theorie vanuit verschillende perspectieven en in voortdurende ontwikkeling
Docent: Anne de Graaf
14 en 15 juni 2018 Module 9: Van resultaat naar succes!
Evalueren en waarderen
Docent: Henk Tigchelaar

PROGRAMMA EN DATA TWEEDE JAAR
2017/2018

5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: TA en Ethiek…
Het professioneel Oudersysteem
Docent: Matti Sannen
23 en 24 oktober 2017 Mentorgesprekken
Docent: Matti Sannen
2 en 3 november 2017 Module 2: De relatie is bepalend voor de kwaliteit!
TA als relationele benadering
Docent: Matti Sannen
30 november en 1 december 2017 Module 3: TA en Psychodrama
Inzicht door (trans)actie
Docent: Marijke Arendsen Hein
11 en 12 januari 2018 Module 4: Goed (af)gehecht? Invloed verzekerd!
TA en hechtingstheorie
Docent: Anne de Graaf
8 februari 2017 TA academie café
8 en 9 februari 2018 Module 5: Wie of wat bepaalt?
TA en Systeemtheorie
Docent: Matti Sannen
19 en 20 februari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Matti Sannen
8 en 9 maart 2018 Module 6: Persoonlijkheid in ontwikkeling
Personality Adaptations
Docent: Marian Timmermans
5 en 6 april 2018 Module 7: Ons lichaam liegt niet
Ons lichaam vertelt een eigen verhaal
Docent: Linda Hoeben
19 april 2018 TA academie café
17 en 18 mei 2018 Module 8: Gender in de professionele relatie
Scriptovertuigingen, erotische overdracht en taal rondom seksualiteit
Docent: Marian Timmermans
14 en 15 juni 2018 Module 9: Van resultaat naar succes
Evalueren en waarderen
Docent: Matti Sannen

 

PROGRAMMA EN DATA DERDE JAAR
2017/2018

5 oktober 2017 TA academie café
5 en 6 oktober 2017 Module 1: Waarheen, waarvoor?
Zingevingsvragen in werk en leven
Docent: Marian Timmermans
23 en 24 oktober 2017 Mentorgesprekken
Docent: Marian Timmermans
2 en 3 november 2017 Module 2: Supervisie in de praktijk van de TA professional
Docent: Marian Timmermans (vrijdag)
30 november en 1 december 2017 Module 3: Intervisie/supervisie
Docent: Anne de Graaf (vrijdag)
11 en 12 januari 2018 Module 4: Storingen gaan voor
TA en persoonlijkheidsstoornissen
Docent: Moniek Thunnissen (vrijdag)
8 februari 2017 TA academie café
8 en 9 februari 2018 Module 5: Intervisie/supervisie
Docent:Marian Timmermans (vrijdag)
19 en 20 februari 2018 Mentorgesprekken
Docent: Marian Timmermans
8 en 9 maart 2018 Module 6: Intervisie/supervisie
Docent: Henk Tigchelaar (vrijdag)
5 en 6 april 2018 Module 7: Stress is besmettelijk!
TA en stressgerelateerde stoornissen
Docent: Maarten Kouwenhoven (vrijdag)
19 april 2018 TA academie café
17 en 18 mei 2018 Module 8: Intervisie/supervisie/persoonlijke pitch
Docent: Matti Sannen (vrijdag)
14 en 15 juni 2018 Module 9: ‘The circle of life’
Afscheid nemen en loslaten
Docent: Marian Timmermans

 

De data voor de drie opleidingsjaren zijn gelijk.

11 en 12 oktober 2018 Module 1
8 en 9 november 2018 Module 2
6 en 7 december 2018 Module 3
10 en 11 januari 2019 Module 4
14 en 15 februari 2019 Module 5
7 en 8 maart 2019 Module 6
4 en 5 april 2019 Module 7
9 en 10 mei 2019 Module 8
13 en 14 juni 2019 Module 9

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleiding jaar 1 : € 3.750,-
Opleiding jaar 2 : € 3.750,-
Opleiding jaar 3 : € 3.200,-

Optioneel: Supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: Supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

 

Aanmelden Persoonlijke groei & Professionele ontwikkeling

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)