Masterclasses TA in het Onderwijs


TA in het Onderwijs

Heb je kennisgemaakt met de TA en wil jij je verder bekwamen in de toepassingsmogelijkheden van TA in jouw lesgroep(en)? Dan zijn de masterclasses  TA in het onderwijs geschikt voor jou!

De TA academie wil met deze masterclasses actief bijdragen aan goed onderwijs. Wij geloven dat de relatie tussen docent en leerlingen van cruciale betekenis is voor het welslagen van de schoolcarrière van ……? Van wie eigenlijk? Wij menen van jullie beiden. Hoe zorg je samen voor een veilig en gezond schoolklimaat waarbij leren en plezier centraal staan? TA biedt je opties om je eigen autonomie en die van leerlingen te vergroten.

Onze masterclasses zijn vernieuwend en inspirerend voor alle docenten in het onderwijs: van basisonderwijs tot het hoger onderwijs. In iedere masterclass staat een specifiek TA thema centraal. Elke masterclass bestaat uit twee aaneengesloten dagen; de verschillende masterclasses zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

          

 

Het werken vanuit de filosofie van de TA is een belangrijk fundament voor onze kijk op onderwijs:

mensen zijn gelijkwaardig, ieder mens kan nadenken en veranderen is mogelijk.

Wij geloven in de ontwikkelkracht van ieder mens. Als onderwijsprofessional ben je daarin van toegevoegde waarde in de ontwikkeling en zoektocht van veelal jonge mensen!

Het begrip ‘autonomie’ is een van de kernbegrippen binnen de TA.
Autonomie heeft te maken met de mate van 
bewustzijn, spontaniteit en intimiteit.
Hoe dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen om op te groeien tot zelfstandige, zelfbewuste en sociale leerlingen? Met respect voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

Opbrengst

Na deze masterclasses

– heb je concrete handvatten om effectieve relaties aan te gaan met leerlingen, studenten en collega’s en beschik je over voldoende opties om – waar nodig – daarin verbeteringen aan te brengen;
– beschik je over concrete en inspirerende ideeën om verschillende TA concepten te integreren in je dagelijkse les- en begeleidingspraktijk;
– heb je samengewerkt, gedeeld met en geleerd van collega-onderwijsgevenden met een passie voor TA;
– heb je nieuwe energie om je rol als docent op een autonome, verbindende en zingevende manier in te vullen.

Iets voor jou?

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en werk je met lesgroepen? Onze masterclasses zijn vernieuwend en inspirerend voor alle docenten in het onderwijs: van basisonderwijs tot het hoger onderwijs. In iedere masterclass staat een specifiek TA thema centraal. Elke masterclass bestaat uit twee aaneengesloten dagen. De maximale groepsgrootte is zestien deelnemers en de verschillende masterclasses zijn afzonderlijk van elkaar te volgen.

Praktische informatie

De masterclasses vinden plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten en starten op beide dagen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee lunch en materialen zijn inbegrepen. De kosten per masterclass bedragen € 595,-.

De informatie is ook te vinden in deze brochure.

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen leren? En hoe nodig je in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs studenten uit om het leren aan te gaan? Elk mens heeft behoefte aan autonomie, interactie met anderen en het ontwikkelen van competenties. Deze vormen de aspecten van een gezond onderwijsklimaat (Stevens, 2002). Het gezamenlijke proces van contracteren (inhoudelijk en relationeel) helpt je daarbij. Het bevordert verantwoordelijkheid in je onderwijsgroep en draagt bij aan veiligheid.

In deze masterclass leer je werken met contracteren aan de hand van verdiepende theoretische kennis en experimenteer je in de eigen leergroep.

Welke communicatiewetten gelden er als ik communicatie wil benutten als krachtig didactisch en pedagogisch instrument? Hoe krijg ik inzicht in mijn effectiviteit in communicatie?

Functional Fluency geeft een helder inzicht in de effectiviteit van gedrag. Het door Susannah Temple ontwikkelde model en de bijbehorende praktische aanpak, vormt een prima basis om jouw (inter)persoonlijke effectiviteit verder te vergroten. Wanneer je in staat bent om op een soepele manier te schakelen tussen effectieve vormen van gedrag,  merk je dat je communicatie en samenwerking met anderen effectiever verloopt.

In deze masterclass maken we gebruik van de TIFF gedragsanalyse waarbij, na het invullen van de TIFF vragenlijst, jouw gebruik van de verschillende gedragsmodi in beeld wordt gebracht en je concrete handvatten krijgt voor nieuw gedrag in de dagelijkse praktijk.

Hoe kan ik in mijn rol van docent een goede bijdrage leveren aan een gezonde (psychologische) ontwikkeling van leerlingen?

Pamela Levin heeft haar leven lang onderzoekswerk gedaan naar de ontwikkelingscyclus van kinderen en volwassenen. Haar werk is gebaseerd op de theorie van Erik Erikson. Vernieuwend in haar bijdrage is haar opvatting dat de menselijke ontwikkeling uit cycli bestaat die voortdurend herhaald worden en waarin je actief kunt interveniëren. In een gezonde ontwikkeling komt een  leerling steeds terug op het beginpunt, maar op een hoger niveau met een grotere complexiteit. In elke cyclus doorloopt een leerling verschillende fasen: ervaart conflicten, ontwikkelt talenten en zet innerlijke hulpbronnen in om naar de volgende fase te kunnen ontwikkelen. Wie de cycli goed doorloopt, heeft daar een leven lang plezier van!

In deze masterclass leer je hoe je als onderwijsprofessional een bijdrage kunt leveren aan iedere ontwikkelingsfase. Handvatten om de ontwikkeling van leerlingen en studenten te begeleiden in de dagelijkse praktijk.

 1 en 2 november 2018 Autonomie bevorderend  onderwijs en de rol van contracteren
Docent: Matti Sannen
 17 en 18 januari 2019 Communicatie is de basis!
Docent: Cor van Geffen
 9 en 10 mei 2019 De ontwikkeling centraal!
Docent: Alice Timmermans

 

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten:
voor één masterclass: € 595,-
voor drie masterclasses: € 1695,- (bij inschrijving voor drie masterclasses in één keer)

Aanmeldformulier

Aanmelden TA in het Onderwijs

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)