Onderwijs & Opvoeding


TA Onderwijs & Opvoeding

De opleiding is bestemd voor professionals die kiezen voor een van de belangrijkste taken in de wereld: jonge mensen onderwijzen en opvoeden! Meer en meer wordt duidelijk dat de relatie die leraren weten aan te gaan met hun leerlingen van beslissende betekenis is voor het welslagen van de (school)carrière van die leerlingen, maar ook van die van henzelf. De opleiding biedt een krachtig hulpmiddel om beter te begrijpen hoe je als leraar effectieve relaties, individueel en in klassenverband, aan kunt gaan binnen de school waar je werkt.

          

Curriculum

De opleiding Onderwijs & Opvoeding (O&O) is eenjarig of tweejarig, naar keuze. Elk leerjaar bestaat uit een leergang van zes dagen. In deze opleiding gaat het voornamelijk om de kennis van de basisconcepten van de TA, de bijbehorende vaardigheden, en de toepassing in de professionele onderwijsrelatie. Aan bod komen: contracteren in het onderwijs, ego-toestanden, transacties als didactisch en pedagogisch instrument, strooks als bron van waardering en erkenning, psychologische ontwikkeling, klasse-script en Spel in het klaslokaal. In de intervisiegroepen bereid je samen met medestudenten een lesmodule ‘TA in de klas’ voor je eigen leerlingen voor.

Opbrengst

Aan het einde van de opleiding

  • heb je zowel je persoonlijke als professionele grenzen verlegd;
  • begrijp je wat nodig is om effectieve relaties met leerlingen (klassen) en collega’s (teams) aan te gaan;
  • beschik je over voldoende opties om waar nodig verbeteringen aan te brengen;
  • werk je met een plan van aanpak om de TA te integreren in je dagelijkse les- en begeleidingspraktijk;
  • maak je deel uit van een netwerk van onderwijsgevenden die de TA als ‘tool’ toepassen in het werk binnen de school.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid) en indien de opdracht ‘TA in de klas’ uitgevoerd is.

De eenjarige TA opleiding Onderwijs & Opvoeding is opgenomen in het registerleraar voor 90 registerpunten.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor leraren in het basisonderwijs (inclusief het so), het voortgezet onderwijs (inclusief het vso), het mbo, en het hoger onderwijs. Je leert de basisconcepten van de TA op een verantwoorde en deskundige manier toe te passen in een onderwijssetting. De focus ligt op de relatie, de ontmoeting, tussen leraar en leerling: je helpt leerlingen zich voor te bereiden op hun leven en de samenleving, én je zoekt als leraar een plek om zin te geven aan jouw leven en werken van vandaag!

Voor deelname aan de opleiding TA Onderwijs & Opvoeding is een hbo werk- en denkniveau vereist. Studenten dienen daarenboven de  introductieleergang in de TA ( 1-0-1) gevolgd te hebben.

Wat kun je verwachten

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.  Voorafgaande aan de opleiding krijg je een intakegesprek met de mentor van de opleiding. Een leergroep heeft maximaal zestien deelnemers. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep van medestudenten. De studiebelasting is, naast de opleidingsdagen en de intervisiebijeenkomsten, ongeveer zes uur per maand.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende uitgaven aan te schaffen:

  • Thunnissen, M. & A. de Graaf (red.), 2013, Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom.
    OF:
  • Cornell,W., A. de Graaf, T. Newton, M. Thunnissen (editors), 2016, Into TA: a Comprehensive Textbook on Transactional Analysis, London: Karnac Books
  • Graaf, A. de & K. Kunst, 2005 (2011: 9e druk), Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie, Amsterdam: Uitgeverij SWP
13 oktober 2016 TA academie café
15 en 16 november 2016 Module 1: Contracteren voor goed onderwijs
Verwachtingen (van leerlingen) effectief managen.
Docent: Matti Sannen
18 januari 2017 Module 2: Communicatie is de basis! / Sturen met aandacht
Communicatiewetten, strooks
Docent: Marian Timmermans
9 februari 2017 TA academie café
15 februari 2017 Module 3: Script in de klas en klasse script
Script, gedrag en groepsgedrag
Docent: Henk Tigchelaar
15 maart 2017 Module 4: Spelletjes in het klaslokaal
Niet effectieve en schadelijke relatiepatronen
Docent: Matti Sannen
19 april 2017 Module 5: Spannende ontwikkelingen
Gezonde (psychologische) ontwikkelingen van leerlingen

TA for kids?
Mogelijkheden voor TA concepten in het werken met leerlingen
Docent: Matti Sannen
20 april 2017 TA academie café
13 oktober 2016 TA academie café
20 december 2016 Module 1: Wat maakt een school tot een kweekschool?
Ontwikkelingscycli (Pam Levin) van leerlingen in relatie tot de competentiecurve (Julie Hay)
Docent: Matti Sannen 
15 februari 2016 Module 2: Dynamiek in de klas beïnvloeden
Ontwikkeling in groepen (Petruska Clarkson), grenzen in groepen (Eric Berne), rolmanagement (Anne de Graaf) en de invloed van de relatie (Charlotte Sills)
Docent: Matti Sannen
9 februari 2017 TA academie café
17 maart 2017 Module 3: Onderwijsconferentie: Creëren en innoveren, TA als didactisch concept voor onderwijs
Hoe we kinderen helpen nieuwe dingen te doen
20 april 2017 TA academie café
20 en 21 april 2017 Module 4: Werken met diversiteit in groepen (open workshop, English spoken)
Mensen ontmoeten elkaar op basis van overeenkomsten. Hoe kunnen we leren van verschillen?
Docent: Diane Salters
10 mei 2017 Module 5: Van Spel naar Succes en Integrerende communicatie
Interventies bij miskenning en passief gedrag (Jacqui Schiff) in de klas en Functional Fluency (Susannah Temple)
Docent: Matti Sannen
O&O leerjaar 1
 22 en 23 november 2017 Module 1
 20 december 2017 Module 2
 31 januari 2018 Module 3
 14 maart 2018 Module 4
 18 april 2018 Module 5
O&O leerjaar 2
 24 januari 2018 Module 1
 7 maart 2018 Module 2
 16 maart 2018 Module 3
 19  en 20 april 2018 Module 4
 23 mei  2018 Module 5
* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2017-2018 bedragen de kosten per jaar:

Opleidingsjaar 1: € 1.595,-
Opleidingsjaar 2: € 1.595,-

Aanmeldformulier

Aanmelden Onderwijs & Opvoeding

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Jouw deelname is definitief zodra de betaling (minimaal een week voor aanvang van de leergang) bij ons binnen is.