Management & Organisatieontwikkeling


TA Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding duurt tien dagen en is geschikt voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken. Voor wie de kennis en kunde wil verdiepen kan een tweede leerjaar volgen (zes dagen).

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organizations, there are only people who behave’ maakt direct duidelijk dat, wie een organisatie beïnvloeden wil, vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. En, zodra er mensen in het spel zijn, is er geen lineaire causaliteit meer… Er is vooral complexiteit en onzekerheid. Het komt erop aan die te leren managen, en het (af en toe) niet-weten te leren verdragen. Het gaat om het vergroten van de eigen effectiviteit in het (be)sturen van groepen en organisaties.

          

Curriculum

De opleiding Management & Organisatieontwikkeling (M&O) is eenjarig of tweejarig, naar keuze. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel, en bestaat uit lesmodules van twee dagen per keer. Het eerste leerjaar bestaat uit vijf lesmodules (tien dagen totaal), het tweede leerjaar bestaat uit drie lesmodules (zes dagen totaal). Je kunt deelnemen aan jaar 2 als je jaar 1 hebt gevolgd.

Elke lesmodule kent een aantal vaste onderdelen:

 • Theoretische verkenningen: hoe wordt vanuit de TA (en vanuit de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory) aangekeken tegen de mogelijkheden invloed uit te oefenen op organisaties?
 • Oefeningen: wat leer je als je in een oefening experimenteert met de nieuw verworven inzichten? Welke verdiepende inzichten en nieuwe handelingsperspectieven dienen zich aan?
 • Supervisie (groepssupervisie en individuele supervisie): hoe kun je het geleerde toepassen in actuele situaties in de eigen werkcontext?
 • Groepsdynamisch werk: wat kun je leren van het levende systeem waar je hier en nu deel van uitmaakt? Wat betekent het lid te zijn van juist deze opleidingsgroep?
 • Presentaties: hoe kan de opleidingsgroep gebruikmaken van de kennis en ervaring die de deelnemers inbrengen tijdens de opleidingsdagen?

Opbrengst

Aan het einde van het eerste leerjaar:

 • heb je je persoonlijke en professionele grenzen verlegd;
 • kun je een helder theoretisch TA kader hanteren, en kun je omgaan met modellen uit de systeem-en communicatietheorie en de Group Relations Theory. Ook om groepsdynamische processen te verdragen, te begrijpen en te beïnvloeden;
 • beschik je over een basale set methoden en technieken uit de TA, de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om daarmee effectief met groepen te werken.

Aan het einde van het tweede leerjaar:

 • heb je kennis van en inzicht in verdiepende TA concepten, alsook kennis van en inzicht in modellen uit de systeem-en communicatietheorie en de Group Relations Theory;
 • beschik je over een uitgebreide set methoden en technieken uit de TA, de  systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om daarmee effectief met groepen te werken;
 • ben je in staat om je persoonlijke leerervaringen te integreren in de professionele relatie die je aangaat met jouw cliëntgroepen.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor professionals die te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. Denk aan: (team)coaches, bestuurders, adviseurs, consultants, (interim-)managers, (adjunct-)directeuren, en verder mensen met een leidinggevende functie binnen bedrijven en organisaties.

Voor deelname aan de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Studenten dienen daarenboven de introductieleergang in de TA (1-01) gevolgd te hebben. Ook dienen zij binnen een organisatie te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Wat kun je verwachten

De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intakegesprek met de mentor van de opleiding. Een leergroep heeft maximaal zestien deelnemers.

Naast deelname aan de tweedaagse opleidingsmodules participeren alle studenten in een intervisiegroep die in het eerste leerjaar viermaal samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland. Daarnaast wordt aangeraden te werken met een supportgroep van collega’s, vrienden en bekenden.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid).

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende uitgave aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De  Tijdstroom
 • Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Amsterdam: SWP.
 • Berne, E. (1963), The Structure and Dynamics of Organizations and Groups. New York: Grove Press Inc.
 • Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil. Amsterdam: SWP.

Locatie: Plata opleidingen, Garenmarkt 1a te Leiden (aanmelden voor deze groep is niet meer mogelijk)

25 en 26 september 2017 Module 1: First things first
TA basisfilosofie. Werken met de concepten en doorgronden van de basisfilosofie
Docenten: Matti Sannen en Pia Umans
14 en 15 november 2017 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijk script en organisatie script
Docenten: Matti Sannen en Pia Umans
8 en 9 januari 2018 Module 3: Groepen groeien (of niet)
Stagnatie doorbreken
Docenten: Matti Sannen en Pia Umans
5 en 6 maart 2018 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Matti Sannen en Pia Umans
16 en 17 april 2018 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie
Docenten: Matti Sannen en Pia Umans

Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg (aanmelden voor deze groep is niet meer mogelijk)

22 en 23 januari 2018 Module 1: First things first!
Kennismaken, contractueel werken  en het managen van verwachtingen in organisaties
Docenten: Anne de Graaf en Alice Timmermans
26 en 27 maart 2018 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
Docenten: Anne de Graaf en Alice Timmermans
23 en 24 april 2018 Module 3: Groepen groeien, recht of krom!
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
Docenten: Anne de Graaf en Alice Timmermans
28 en 29 mei 2018 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Anne de Graaf en Alice Timmermans
25 en 26 juni 2018 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
Docenten: Anne de Graaf en Alice Timmermans

Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg (aanmelden voor deze groep is niet meer mogelijk)

25 en 26 januari 2018 Module 1: First things first!
Kennismaken, contractueel werken en het managen van verwachtingen in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
15 en 16 februari 2018 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
14 en 15 maart 2018 Module 3: Groepen groeien, recht of krom!
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
19 en 20 april 2018 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
31 mei en 1 juni 2018 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen

2017-2018 Leerjaar 2

Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

27 en 28 november 2017 Module 1: To be or not to be, that’s the question!
Docenten: Matti Sannen en Lies de Bruijn
15 en 16 januari 2018 Module 2: Exploreren, leren en positioneren
Docenten: Matti Sannen en Lies de Bruijn
19 en 20 maart 2018 Module 3: De kwaliteit van de relatie is bepalend voor het succes!
Docenten: Matti Sannen en Lies de Bruijn

DATA 2018-2019*

Alle opleidingen M&O vinden plaats in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

M&O leerjaar 1A
24 en 25 september 2018 Module 1
26 en 27 november 2018 Module 2
28 en 29 januari 2019 Module 3
25 en 26 maart 2019 Module 4
27 en 28 mei 2019 Module 5
M&O leerjaar 1B
12 en 13 november 2018 Module 1
14 en 15 januari 2019 Module 2
18 en 19 maart 2019 Module 3
15 en 16 april 2019 Module 4
20 en 21 mei 2019 Module 5
M&O leerjaar 1C
31 januari en 1 februari 2019 Module 1
14 en 15 maart 2019 Module 2
25 en 26 april 2019 Module 3
23 en 24 mei 2019 Module 4
27 en 28 juni 2019 Module 5
M&O leerjaar 2
12 en 13 november 2018 Module 1
14 en 15 januari 2019 Module 2
11 en 12 maart 2019 Module 3

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleidingsjaar 1: € 2.900,-
Opleidingsjaar 2: € 1.895,-

Aanmeldformulier

Aanmelden Management & Organisatieontwikkeling studiejaar 2018/2019

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)