Management & Organisatieontwikkeling


TA Management & Organisatieontwikkeling

De opleiding duurt tien dagen en is geschikt voor ieder die de wil en de durf heeft de complexiteit van organisaties te onderzoeken. Voor wie de kennis en kunde wil verdiepen kan een tweede leerjaar volgen (zes dagen).

Het Engelse gezegde ‘There are no such things as organizations, there are only people who behave’ maakt direct duidelijk dat, wie een organisatie beïnvloeden wil, vooral te maken krijgt met mensen en hun gedrag. En, zodra er mensen in het spel zijn, is er geen lineaire causaliteit meer… Er is vooral complexiteit en onzekerheid. Het komt erop aan die te leren managen, en het (af en toe) niet-weten te leren verdragen. Het gaat om het vergroten van de eigen effectiviteit in het (be)sturen van groepen en organisaties.

          

Curriculum

De opleiding Management & Organisatieontwikkeling (M&O) is eenjarig of tweejarig, naar keuze. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel, en bestaat uit lesmodules van twee dagen per keer. Het eerste leerjaar bestaat uit vijf lesmodules (tien dagen totaal), het tweede leerjaar bestaat op dit moment uit drie lesmodules (zes dagen totaal). Met ingang van studiejaar 2019-2020 zal het tweede leerjaar uit  vijf lesmodules (tien dagen totaal) bestaan. Je kunt deelnemen aan jaar 2 als je jaar 1 hebt gevolgd.

Elke lesmodule kent een aantal vaste onderdelen:

 • Theoretische verkenningen: hoe wordt vanuit de TA (en vanuit de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory) aangekeken tegen de mogelijkheden invloed uit te oefenen op organisaties?
 • Oefeningen: wat leer je als je in een oefening experimenteert met de nieuw verworven inzichten? Welke verdiepende inzichten en nieuwe handelingsperspectieven dienen zich aan?
 • Supervisie (groepssupervisie en individuele supervisie): hoe kun je het geleerde toepassen in actuele situaties in de eigen werkcontext?
 • Groepsdynamisch werk: wat kun je leren van het levende systeem waar je hier en nu deel van uitmaakt? Wat betekent het lid te zijn van juist deze opleidingsgroep?
 • Presentaties: hoe kan de opleidingsgroep gebruikmaken van de kennis en ervaring die de deelnemers inbrengen tijdens de opleidingsdagen?

Opbrengst

Aan het einde van het eerste leerjaar:

 • heb je je persoonlijke en professionele grenzen verlegd;
 • kun je een helder theoretisch TA kader hanteren, en kun je omgaan met modellen uit de systeem-en communicatietheorie en de Group Relations Theory. Ook om groepsdynamische processen te verdragen, te begrijpen en te beïnvloeden;
 • beschik je over een basale set methoden en technieken uit de TA, de systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om daarmee effectief met groepen te werken.

Aan het einde van het tweede leerjaar:

 • heb je kennis van en inzicht in verdiepende TA concepten, alsook kennis van en inzicht in modellen uit de systeem-en communicatietheorie en de Group Relations Theory;
 • beschik je over een uitgebreide set methoden en technieken uit de TA, de  systeem- en communicatietheorie en de Group Relations Theory om daarmee effectief met groepen te werken;
 • ben je in staat om je persoonlijke leerervaringen te integreren in de professionele relatie die je aangaat met jouw cliëntgroepen.

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor professionals die te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. Denk aan: (team)coaches, bestuurders, adviseurs, consultants, (interim-)managers, (adjunct-)directeuren, en verder mensen met een leidinggevende functie binnen bedrijven en organisaties.

Voor deelname aan de opleiding TA Management & Organisatieontwikkeling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Studenten dienen daarenboven de introductieleergang in de TA (1-01) gevolgd te hebben. Ook dienen zij binnen een organisatie te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen.

Wat kun je verwachten

De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen. Voorafgaand aan de opleiding krijg je een intakegesprek met de mentor van de opleiding. Een leergroep heeft maximaal twintig deelnemers.

Naast deelname aan de tweedaagse opleidingsmodules participeren alle studenten in een intervisiegroep die in het eerste leerjaar viermaal samenkomt. De intervisiebijeenkomsten worden door de studenten zelf gepland. Daarnaast wordt aangeraden te werken met een supportgroep van collega’s, vrienden en bekenden.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid).

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende uitgave aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De  Tijdstroom
 • Graaf, A. de & Kunst, K. (2008). Einstein en de kunst van het zeilen. Amsterdam: SWP.
 • Graaf, A. de & Levy, J. (2008). Klimaatverandering in organisaties. Leiderschap maakt het verschil. Amsterdam: SWP.
24 en 25 september 2018 Module 1: First things first!
Kennismaken, contractueel werken  en het managen van
verwachtingen in organisaties
Docenten: Cor van Geffen en Nynke de Geus
26 en 27 november 2018 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
Docenten: Cor van Geffen en Nynke de Geus
28 en 29 januari 2019 Module 3: Groepen groeien, recht of krom!
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
Docenten:  Cor van Geffen en Nynke de Geus
25 en 26 maart 2019 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Cor van Geffen en Nynke de Geus
27 en 28 mei 2019 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
Docenten: Cor van Geffen en Nynke de Geus
 

12 en 13 november 2018 Module 1: First things first!
Kennismaken, contractueel werken  en het managen van
verwachtingen in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Alice Timmermans
14 en 15 januari 2019 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
Docenten: Matti Sannen en Alice Timmermans
18 en 19 maart 2019 Module 3: Groepen groeien, recht of krom!
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
Docenten: Matti Sannen en Alice Timmermans
15 en 16 april 2019 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Matti Sannen en Alice Timmermans
20 en 21 mei 2019 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Alice Timmermans
14 en 15 maart 2019 Module 1: First things first!
Kennismaken, contractueel werken  en het managen van
verwachtingen in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
25 en 26 april 2019 Module 2: Complexiteit verdragen
Persoonlijke scripts en organisatie-scripts
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
23 en 24 mei 2019 Module 3: Groepen groeien, recht of krom!
Psychologisch Spel in organisaties en de stagnatie doorbreken
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
27 en 28 juni 2019 Module 4: Leiderschap en lidmaatschap
Rolmanagement is grensmanagement
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
12 en 13 september 2019 Module 5: Zin in werk?
TA als motivatietheorie en ethiek in organisaties
Docenten: Matti Sannen en Cor van Geffen
12 en 13 november 2018 Module 1: To be or not to be, that’s the question!
Welkom zijn en gehecht aan mensen en doelen
Docenten: Lies de Bruijn en Cor van Geffen
14 en 15 januari 2019 Module 2: Exploreren, leren en positioneren
Organisatieontwikkeling vraagt om lef!
Docenten: Lies de Bruijn en Cor van Geffen
11 en 12 maart 2019 Module 3: De kwaliteit van de relatie is bepalend voor het succes!
Er is altijd overdracht!
Docenten: Lies de Bruijn en Cor van Geffen

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten per jaar:
Opleidingsjaar 1: € 2.900,-
Opleidingsjaar 2: € 1.895,-

Aanmeldformulier

Aanmelden Management & Organisatieontwikkeling studiejaar 2018/2019

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)