Leertherapie


Leertherapie

Hoe word je de professional die je wilt worden? Hoe kun je je eigen ervaringen meenemen en effectief gebruiken in je werk? En hoe weet je op welke manieren en wanneer je die ervaringen in kunt zetten?

Wat

Leertherapie is een krachtig instrument om je eigen professionele ontwikkeling en persoonlijke groei te bevorderen. Leertherapie is werken aan situaties die in je eigen leven een rol spelen. Leertherapie is ook in de rol van de ander durven kruipen zodat je ervaart en ondergaat wat de ander voelt en ondergaat.

Hoe

Leertherapie versterkt je persoonlijke effectiviteit. Leertherapie leert hoe je kunt werken aan je eigen autonomie en hoe je je scriptthema’s nader kunt onderzoeken en beïnvloeden. Leertherapie leidt tot nieuwe inzichten en ervaringen die jouw persoonlijke en dus ook jouw professionele groei en ontwikkeling bevorderen. Dit maakt je sterker in je therapeutische relatie met je cliënt. TA academie heeft in haar aanbod twee vormen van leertherapie waaraan je kunt deelnemen, te weten de lichaamsgerichte leertherapie en de Relational TA.

Resultaat

Leertherapie kan, afhankelijk van je persoonlijke en professionele rol, verschillende resultaten hebben:

  • een leraar die weet welke relatie hij aan moet gaan om zijn leerlingen te motiveren;
  • een manager die goed om kan gaan met overdrachtsreacties vanuit zijn team en effectief leiding geeft;
  • een coach die goed bij zijn eigen gevoelsleven kan komen en dit als belangrijke bron van informatie gebruikt in zijn werk;
  • een therapeut die zelf voldoende therapie gevolgd heeft en ‘schoner’ werkt met zijn cliënten.

Docenten

Ervaren TA therapeuten Linda Hoeben en Pierre Sebregts verzorgen elk een eigen programma Leertherapie, speciaal voor de TA academie. Deelnemers aan het programma werken aan ontwikkelvragen die in hun werk en/of leven spelen.

Linda Hoeben werkt gedurende vier dagen met de deelnemers vanuit een lichaamsgerichte benadering. Hoeben (TSTA het gebied van psychotherapie) heeft een praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie in Brussel.

Pierre Sebregts werkt gedurende een tweedaagse module vanuit de relationele TA.

Sebregts (PTSTA) werkt als TA therapeut in een kliniek voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Lichaamsgerichte leertherapie
Linda Hoeben

Programma

‘Het lichaam liegt nooit’

Onder leiding van Linda Hoeben krijgt iedere deelnemer volop de kans om met lichaamswerk eigen patronen opgeslagen in handelen, denken en voelen te begrijpen en te veranderen.

Ontdek hoe therapie ook ‘zonder woorden’ uiterst doeltreffend kan zijn. Hoeben werkt met een groep van maximaal acht deelnemers. De vier dagen zijn vooral bedoeld om persoonlijke scriptthema’s nader te onderzoeken en helende ervaringen op te doen.

Hoeben stelt het programma in nauw overleg met de deelnemers samen zodat iedere deelnemer volop de ruimte krijgt om datgene te brengen en te halen wat hem of haar werkelijk verder helpt.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de vier dagen lichaamsgerichte leertherapie krijgen de deelnemers de kans persoonlijke thema’s te onderzoeken. Deelname aan dit programma biedt een unieke kans om Linda Hoeben aan het werk te zien. Er is ruimte om vragen te stellen over haar werkwijze en aanpak.

Resultaat

  • Inzicht en ervaring met lichaamsgericht werken binnen de TA.
  • Versterken van de eigen autonomie. Autonomie binnen TA is het hervinden en bekrachtigen van kwaliteiten/capaciteiten als bewustzijn, opties en authenticiteit.
  • Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Voor wie?

Studenten en (oud-)studenten van de TA academie. Voor studenten aan de TA opleiding Psychotherapie wordt nadrukkelijk leertherapie geadviseerd. Voor studenten aan andere TA opleidingsprogramma’s is leertherapie een aanrader.

Praktische informatie

De leertherapie vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten en starten op alle dagen om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Koffie, thee lunch en materialen zijn inbegrepen.

Het aantal deelnemers is maximaal 8.

De kosten voor vier dagen lichaamsgerichte leertherapie bedragen € 1.200,-.

Data groep 1: 

12 februari 2019
5 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019

Data groep 2:
(Voor deze groep geldt een wachtlijst)

13 februari 2019
6 maart 2019
17 april 2019
15 mei 2019

Relational TA (leertherapie)
Pierre Sebregts

Programma

‘Het is de relatie die bepaalt’

Pierre Sebregts leidt in twee dagen een vorm van leertherapie waarbij de deelnemers vanuit hun transacties met anderen de dimensies van de relatie onderzoeken. Het onderzoeken van overdracht en tegenoverdracht is daarbij een belangrijk instrument.

Deelnemers leren vanuit de relatie met anderen waar hun sterke en zwakke kanten zitten en hoe ze deze aan scriptervaringen kunnen verbinden. Zij krijgen tools om waar gewenst en mogelijk aan nieuw script te werken. Als leidraad wordt het Relational TA model gebruikt.

Sebregts concretiseert zijn programma in nauw overleg met de deelnemende studenten. Het programma biedt iedere deelnemer volop de ruimte om datgene te brengen en te halen wat hem of haar werkelijk verder helpt.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de tweedaagse module Relational TA leertherapie krijgen de deelnemers de kans persoonlijke thema’s nader te onderzoeken. Leertherapie is vooral bedoeld voor persoonlijke groei.Deelname aan dit programma biedt een unieke kans om Pierre Sebregts aan het werk te zien. Er is ruimte om vragen te stellen over zijn werkwijze en aanpak.

Resultaat

  • Inzicht en ervaring met relationeel werken binnen de TA.
  • Versterken van de eigen autonomie. Autonomie binnen TA is het hervinden en bekrachtigen van kwaliteiten/capaciteiten als bewustzijn, opties en authenticiteit.
  • Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Voor wie?

Studenten en (oud-)studenten van de TA academie. Voor studenten aan de TA opleiding Psychotherapie wordt nadrukkelijk leertherapie geadviseerd. Voor studenten aan andere TA opleidingsprogramma’s is leertherapie een aanrader.

Praktische informatie

De leertherapie vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten en starten op beide dagen om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Koffie, thee lunch en materialen zijn inbegrepen.

Het aantal deelnemers is maximaal 8.

De kosten voor twee dagen relationele leertherapie bedragen € 695,-.

Data

17 en 18 april 2019

Aanmeldformulier

Data leertherapie (verplicht)
Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Contactpersoon
Jouw deelname is definitief zodra de betaling (minimaal een week voor aanvang van de leergang) bij ons binnen is.
Wil je je opgeven via een oud student, vul dan zijn/haar naam hieronder in.