Leertherapie


De eigen persoonlijkheid is het belangrijkste gereedschap van professionals.

De relatie die de leraar weet aan te gaan met leerlingen vormt het voertuig voor het leren. De manager die goed weet om te gaan met overdrachtsreacties vanuit zijn of haar team, zal effectief leidinggeven. De coach die goed bij het eigen gevoelsleven kan komen, kan dat als bron van informatie gebruiken in het werk. De therapeut die zelf voldoende therapie gevolgd heeft, zal ‘schoner’ kunnen werken met cliënten.

Door middel van Leertherapie kun je verder werken aan je eigen autonomie. TA therapeut Linda Hoeben verzorgt voor de TA academie de Leertherapie, waarin studenten werken aan een aantal situaties die in het persoonlijk werk/leven spelen. De Leertherapie leidt tot nieuwe inzichten die de eigen groei en ontwikkeling bevorderen.

De Leertherapie biedt ook een kans om een ervaren psychotherapeut, die werkt met de TA, aan het werk te zien. Linda Hoeben (TSTA op het gebied van psychotherapie) heeft al jaren een praktijk voor psychotherapie in Brussel.

     

Curriculum

De vier dagen Leertherapie zijn vooral bedoeld om persoonlijke script-thema’s nader te onderzoeken. Onder leiding van Linda Hoeben, een ervaren, vooral lichaamsgericht werkende TA-therapeut, krijgt iedere deelnemer volop de kans een helende ervaring op te doen. Linda werkt met een groep van maximaal 8 deelnemers.

Opbrengst

Vier dagen Leertherapie leveren op, dat deelnemers hun autonomie herpakken. Autonomie binnen TA is het hervinden en bekrachtigen van kwaliteiten/capaciteiten als bewustzijn, opties en authenticiteit.

Voor wie?

Studenten en (oud-)studenten van de TA academie. Voor studenten aan de TA opleiding Psychotherapie is 50 uur Leertherapie verplicht. Voor studenten aan andere TA opleidingsprogramma’s is Leertherapie een echter aanrader.

Wat kunt u verwachten

Tijdens de vier dagen Leertherapie krijgen de deelnemers de kans persoonlijke thema’s door te werken. Daar is Leertherapie vooral voor bedoeld. Persoonlijke groei. Daarnaast biedt deelname de kans om een zeer ervaren TA-therapeut, Linda Hoeben, aan het werk te zien. Er is mogelijkheid haar te bevragen over de aanpak die ze kiest. Prachtig rolmodel. Omdat Linda een lichaam-gerichte aanpak hanteert, zijn deze dagen ook een goede mogelijkheid om te ontdekken hoe therapie ook ‘zonder woorden’ uiterst doeltreffend kan zijn. Het lichaam liegt nooit.

Programma

Gezien de aard van het werk, wordt het programma door Linda Hoeben in nauw overleg met de deelnemende studenten (contract) ter plekke gemaakt. Het programma zal hoe dan ook iedere deelnemer volop de ruimte bieden datgene te brengen en te halen wat hen werkelijk verder helpt.

DATA Leertherapie

Groep 1 (Voor deze groep wordt een wachtlijst gehanteerd ) 12 februari 2019
5 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
Groep 2 (Voor deze groep wordt een wachtlijst gehanteerd ) 13 februari 2019
6 maart 2019
17 april 2019
15 mei 2019

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Investering

De kosten voor vier dagen TA Leertherapie bedragen € 1.200,-.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@ta-academie.nl

Aanmeldformulier

Data Leertherapie (verplicht)
Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Contactpersoon
Jouw deelname is definitief zodra de betaling (minimaal een week voor aanvang van de leergang) bij ons binnen is.
Wil je je opgeven via een oud student, vul dan zijn/haar naam hieronder in.