Coaching & Counseling


TA Coaching & Counseling

De opleiding bestaat uit twee leergangen van elk een jaar. De focus ligt op het leren toepassen van de TA in coachings- en/of counselingsrelaties en/of binnen coachend leiderschap. Uitgangspunt is de gedachte dat de kwaliteit van de professionele relatie bepalend is voor het resultaat dat wordt geboekt. De relatie die de professional aangaat met de cliënt of de medewerker bepaalt het succes. Je kunt voor een leergang van een jaar kiezen, en daarna de afweging maken een tweede leerjaar te volgen voor verdere verdieping. Elk leerjaar vormt een op zichzelf staand geheel waarin je aan de slag gaat met relevante TA concepten.

          

Curriculum

De opleiding Coaching & Counseling (C&C) is eenjarig of tweejarig, naar keuze. Elk jaar heeft negen lesmodules (tien dagen). De eerste module is een tweedaagse; de overige acht modules duren steeds een dag.

In het eerste leerjaar maak je kennis met de basisconcepten van de TA en leer je ze toe te passen in een coachings- of counselingsrelatie en/of in je rol als leidinggevende. Dit door middel van theorie, literatuur, gevarieerde oefeningen en collegiale uitwisseling van ervaringen en ideeën. Je doorgrondt de basisconcepten van de TA en je kunt deze integreren in je werk. Aan bod komen: contracteren en driehoekscontract, ego-toestanden, ‘Ik ben OK/jij bent OK’, ‘wat motiveert mij?’, script en autonomie, psychologisch Spel, basisgevoelens en substituut-gevoelens, de relationele benadering, structuren en dynamische processen in groepen.

Het tweede jaar is een verdiepingsjaar. De basisconcepten komen terug maar worden verbreed en verdiept met onder meer: ontwikkeling van individuen en van groepen, gender, strategisch coachen, persoonlijkheidsstoornissen, herbeslissingen, psychodrama, ethiek, afscheid nemen en loslaten.

Opbrengst

Aan het einde van het eerste leerjaar:

 • heb je je persoonlijke en professionele grenzen verlegd;
 • kun je een helder theoretisch TA kader hanteren om intrapersoonlijke, interpersoonlijke en groepsdynamische processen te begrijpen;
 • beschik je over de basisvaardigheden van de TA, en ben je in staat adequaat TA methoden en – technieken toe te passen om zo effectief met individuen te werken.

Aan het einde van de tweede leerjaar:

 • heb je kennis van en inzicht in verdiepende TA concepten;
 • beschik je over een uitgebreide set TA methoden en -technieken om daarmee effectief met individuen en groepen te werken;
 • ben je in staat om je persoonlijke leerervaringen te integreren in de professionele relatie die je aangaat met je cliënten.

Per leerjaar ontvang je een ‘TA academie certificaat’, bij voldoende deelname aan de opleidingsdagen (80% aanwezigheid).

Voor wie?

Deze opleiding is geschikt voor praktiserende coaches en/of counselors, of andere professionals voor wie coaching een belangrijk onderdeel van het werk is. Je leert de TA op een verantwoorde en deskundige manier toe te passen in je beroepspraktijk. De opleiding is ook aantrekkelijk voor professionals die zich willen bekwamen in coachend leiderschap en zich de basisconcepten van de TA in een overzichtelijke en afgebakende periode van een jaar eigen willen maken. Over deelname aan het tweede jaar beslis je aan het einde van het eerste jaar.

Voor deelname aan de opleiding TA Coaching & Counseling is een hbo werk- en denkniveau vereist. Studenten dienen daarenboven de introductieleergang in de TA (1-0-1) gevolgd te hebben.

Wat kun je verwachten

De opleiding vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Voorafgaand aan de opleiding krijg je een persoonlijk intakegesprek met de mentor van je opleidingsjaar. Een leergroep heeft maximaal zestien deelnemers. Naast de opleidingsdagen neem je deel aan een intervisiegroep van medestudenten. De studiebelasting is naast de opleidingsdagen en de intervisiebijeenkomsten ongeveer zes uur per maand.

Je maakt een contract per leerjaar. Ieder leerjaar is een op zichzelf staand geheel.

Iedere student krijgt een inlogcode voor de downloadpagina van de TA academie waarop artikelen en studieinformatie te vinden is. Daarnaast is het noodzakelijk om de volgende literatuur aan te schaffen:

 • Thunnissen, M. & de Graaf, A. (2013). Leerboek Transactionele Analyse. Utrecht: De Tijdstroom
  OF
 • Cornell, W, de Graaf A., Newton, T. & Thunnissen M. (2015) Into TA, a comprehensive textbook on transactional analysis. London: Karnac Books
 • Graaf, A. de & K. Kunst, 2005 (2011: 9e druk), Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie, Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Kouwenhoven, M., 2007 (2012: 5e druk), Het Handboek Strategisch Coachen, Amsterdam: Boom/Nelissen
 • Hay, J., 2004 (2016: 5e druk), We lossen het samen wel op: Transactionele Analyse op de werkvloer, Amsterdam: Uitgeverij SWP
8 en 9 oktober 2018 Module 1: In deze opleiding komt het erop aan dat …
Kennismaking, visie op coachen, contracteren
Docent: Matti Sannen 
6 november 2018 Module 2: Wat doe ik dat jij zo doet?
Egotoestanden van mezelf en mijn cliënt
Docent: Matti Sannen
8 november 2018 TA academie café
4 december 2018 Module 3: Honger naar aandacht!
Wat motiveert mij? En wat is mijn werkstijl?
Docent: Cor van Geffen
8 januari 2019 Module 4: Mensen zijn logische systemen
Script en autonomie
Docent: Lies de Bruijn
5 februari 2019 Module 5: Help ik de ander of help ik vooral mezelf?
Psychologische Systemen
Docent: Matti Sannen 
14 februari 2019 TA academie café
12 maart 2019 Module 6: De taal van het lichaam
Gevoelens, behoeften en het lichaam
Docent Matti Sannen 
9 april 2019 Module 7: Op de grens is het spannend
Coachen in context
Docent: Cor van Geffen
11 april 2019 TA academie café
7 mei 2019 Module 8: Uit Script en Spel
Tekorten wegwerken
Docent: Lies de Bruijn 
4 juni 2019 Module 9: Resultaten in het verleden bieden wel een garantie!
Van resultaat naar succes
Docent: Matti Sannen

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

1 en 2 oktober 2018 Module 1: Ont-wikkelen!
TA, ontwikkelingspsychologie in coaching en counseling
Docent: Henk Tigchelaar
6 november 2018 Module 2:  Twee zielen, één gedachte?
Relatie als instrument
Docent: Henk Tigchelaar
8 november 2018 TA academie café
4 december 2018 Module 3: Het kan dus het mag?
Ethiek, het professioneel Oudersysteem
Docent: Matti Sannen 
8 januari 2019 Module 4: Storingen gaan voor
Personality Adaptations
Docent: Alice Timmermans 
5 februari 2019 Module 5: Alles hangt met alles samen. Maar hoe?
Coachen in context
Docent: Henk Tigchelaar
14 februari 2019 TA academie café
12 maart 2019 Module 6: TA en Psychodrama
Inzicht door transactie
Docent: Marijke Arendsen Hein 
9 april 2019 Module 7: Strategisch coachen 
Docent: Maarten Kouwenhoven  
11 april 2019 TA academie café
7 mei 2019 Module 8:  Ik ben (M/V)
Gender in coaching en counseling
Docent: Matti Sannen 
4 juni 2019 Module 9: ‘The circle of life’
Afscheid nemen en loslaten
Docent: Henk Tigchelaar 

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in de volgorde van de modules optreden

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018-2019 bedragen de kosten per jaar:

Opleiding jaar 1 : € 2.695,- (inclusief een groepssupervisie van drie uur)
Opleiding jaar 2 : € 2.695,- (inclusief een groepssupervisie van drie uur)

Optioneel: Supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: Supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

Aanmelden Coaching & Counseling

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)