Certified Transactional Analyst


Certified Transactional Analyst

Wanneer je een ‘TA academie opleidingscertificaat’ behaald hebt, kun je verder studeren voor de internationale certificering in de TA, het CTA certificaat. Dit houdt in dat je dan wereldwijd erkend wordt als Certified Transactional Analyst (CTA-er), binnen een van de vier werkvelden: Psychotherapy, Organisational, Counseling en Educational. Het leertraject voor deze internationale certificering duurt minimaal een jaar. Het traject wordt afgesloten met een schriftelijk en een mondeling examen.

Het CTA programma van de TA academie is ontwikkeld om je, naast de begeleiding door een zelf gekozen supervisor, in groepsverband support te geven (binding en discipline).

Let wel: This course is English spoken.

     

Curriculum

Het Engelstalige CTA programma bestaat uit supervisiedagen, workshops en een mock (= proef) examen van een dag.

 • Supervisiedagen: je krijgt supervisie over allerlei inhoudelijke, procesmatige en persoonlijke kwesties in het kader van je examenvoorbereiding. Bijvoorbeeld vragen over een opname van je werk, naar aanleiding van een schriftelijke casus,  en vragen over literatuur en diverse relevante thema’s.
 • Workshops: er komen thema’s aan de orde die bestaande kennis en vaardigheden aanvullen, en die stimuleren tot ‘leren leren’ en integreren. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende TA benaderingen en actuele ontwikkelingen in de TA.
 • Mock (= proef) examen: een dag om ervaring op te doen met examen doen vanuit verschillende rollen: observator, examinator en examenkandidaat. Er wordt gewerkt met de officiële richtlijnen en procedures van de COC en BOC, de examencommissies van EATA en ITAA.

Opbrengst

Er zijn veel voordelen aan het behalen van het internationale TA certificaat:

 • de weg naar het examen biedt je vele mogelijkheden om verder te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • als CTA-er maak je deel uit van een wereldwijde TA community, die hoge kwaliteitseisen stelt aan het werk van een therapeut, counselor, leraar, consultant of manager;
 • als je als therapeut werkzaam bent, kun je als CTA-er de EAP-registratie aanvragen – deze registratie maakt het mogelijk dat cliënten van een aantal verzekeraars consulten (deels) vergoed krijgen;
 • het CTA register werkt als een kwaliteitssysteem voor cliënten en opdrachtgevers c.q. verwijzers;
 • naast dit ‘keurmerk’ biedt het CTA ook andere mogelijkheden. Zo kun je instructeur worden van de TA 1-0-1’s, de internationale erkende introductieleergangen, of je kunt verder studeren om TA opleider en/of TA supervisor te worden.

Voor wie?

Het CTA programma is bedoeld voor diegenen die een opleiding in de TA hebben afgesloten (onlangs of langer geleden) en verder willen studeren voor internationale certificering als Certified Transactional Analyst. Zowel (oud-)studenten van de TA academie als zij die elders een voortgezette TA opleiding hebben gedaan, kunnen deelnemen aan het CTA progamma, mits zij voldaan hebben aan de vereiste opleidingsuren. Er bestaat de mogelijkheid voor open inschrijving voor de ‘mock-dag’.

Voor toelating tot dit leertraject gelden de volgende voorwaarden:

 • een afgeronde voortgezette TA opleiding;
 • een getekend CTA contract met een hoofdsponsor (of in voorbereiding op ondertekening van een CTA contract);
 • een relevante werksituatie waarbinnen de TA toegepast kan worden;
 • beheersing van de Engelse taal.

Wat kun je verwachten

Het leertraject vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De studiedagen starten om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs van dit traject inbegrepen.

Voorafgaand aan het CTA programma krijg je een persoonlijk intakegesprek met de betreffende mentor.

De studiebelasting is, naast aanwezigheid tijdens het CTA programma, ongeveer twaalf uur per maand.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn.

29 september 2017 Supervisie
Docent: Anne de Graaf
5 oktober 2017 TA academie café
27 oktober 2017 Supervisie
Docent: Anne de Graaf
24 november 2017 Supervisie
Docent: Matti Sannen 
26 januari 2018 Supervisie
Docent: Marian Timmermans 
8 februari 2018 TA academie café
23 februari 2018 Supervisie
Docent: Anne de Graaf
23 maart 2018 Mockexamen
Docent: Matti Sannen 
19 en 20 april 2018 Co-creatieve TA
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Anne de Graaf en Graeme Summers
19 april 2018 TA academie café
25 mei 2018 Supervisie
Docent: Marian Timmermans 
22 juni 2018 Supervisie
Docent: Anne de Graaf
28 september 2018
2 november 2018
30 november 2018
21 december 2018
25 januari 2019
29 maart 2019
11 en 12 april 2019
24 mei 2019
21 juni 2019

* In een uitzonderlijk geval kan nog een wijziging in deze data optreden

Investering

CTA leertraject € 2.095,-

Optioneel: supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

Aanmelden Certified Transactional Analyst

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Jouw deelname is definitief zodra de betaling (minimaal een week voor aanvang van de leergang) bij ons binnen is.