Certified Transactional Analyst


Certified Transactional Analyst

Wanneer je een ‘TA academie opleidingscertificaat’ behaald hebt, kun je verder studeren voor de internationale certificering in de TA, het CTA certificaat. Dit houdt in dat je dan wereldwijd erkend wordt als Certified Transactional Analyst (CTA-er), binnen een van de vier werkvelden: Psychotherapy, Organisational, Counseling en Educational. Het leertraject voor deze internationale certificering duurt minimaal een jaar. Het traject wordt afgesloten met een schriftelijk en een mondeling examen.

Het CTA programma van de TA academie is ontwikkeld om je, naast de begeleiding door een zelf gekozen supervisor, in groepsverband support te geven (binding en discipline).

Let wel: This course is English spoken.

     

Curriculum

Het Engelstalige CTA programma bestaat uit supervisiedagen, workshops en een mock (= proef) examen van een dag.

 • Supervisiedagen: je krijgt supervisie over allerlei inhoudelijke, procesmatige en persoonlijke kwesties in het kader van je examenvoorbereiding. Bijvoorbeeld vragen over een opname van je werk, naar aanleiding van een schriftelijke casus,  en vragen over literatuur en diverse relevante thema’s.
 • Workshops: er komen thema’s aan de orde die bestaande kennis en vaardigheden aanvullen, en die stimuleren tot ‘leren leren’ en integreren. Er wordt veel aandacht besteed aan verschillende TA benaderingen en actuele ontwikkelingen in de TA.
 • Mock (= proef) examen: een dag om ervaring op te doen met examen doen vanuit verschillende rollen: observator, examinator en examenkandidaat. Er wordt gewerkt met de officiële richtlijnen en procedures van de COC en BOC, de examencommissies van EATA en ITAA.

Opbrengst

Er zijn veel voordelen aan het behalen van het internationale TA certificaat:

 • de weg naar het examen biedt je vele mogelijkheden om verder te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • als CTA-er maak je deel uit van een wereldwijde TA community, die hoge kwaliteitseisen stelt aan het werk van een therapeut, counselor, leraar, consultant of manager;
 • als je als therapeut werkzaam bent, kun je als CTA-er de EAP-registratie aanvragen – deze registratie maakt het mogelijk dat cliënten van een aantal verzekeraars consulten (deels) vergoed krijgen;
 • het CTA register werkt als een kwaliteitssysteem voor cliënten en opdrachtgevers c.q. verwijzers;
 • naast dit ‘keurmerk’ biedt het CTA ook andere mogelijkheden. Zo kun je instructeur worden van de TA 1-0-1’s, de internationale erkende introductieleergangen, of je kunt verder studeren om TA opleider en/of TA supervisor te worden.

Voor wie?

Het CTA programma is bedoeld voor diegenen die een opleiding in de TA hebben afgesloten (onlangs of langer geleden) en verder willen studeren voor internationale certificering als Certified Transactional Analyst. Zowel (oud-)studenten van de TA academie als zij die elders een voortgezette TA opleiding hebben gedaan, kunnen deelnemen aan het CTA progamma, mits zij voldaan hebben aan de vereiste opleidingsuren. Er bestaat de mogelijkheid voor open inschrijving voor de ‘mock-dag’.

Voor toelating tot dit leertraject gelden de volgende voorwaarden:

 • een afgeronde voortgezette TA opleiding;
 • een getekend CTA contract met een hoofdsponsor (of in voorbereiding op ondertekening van een CTA contract);
 • een relevante werksituatie waarbinnen de TA toegepast kan worden;
 • beheersing van de Engelse taal.

Wat kun je verwachten

Het leertraject vindt plaats op de campus van de TA academie in Soesterberg, Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. De studiedagen starten om 09.00 uur en eindigen om 13.00 uur. Koffie en thee zijn bij de prijs van dit traject inbegrepen.

Voorafgaand aan het CTA programma krijg je een persoonlijk intakegesprek met de betreffende mentor.

De studiebelasting is, naast aanwezigheid tijdens het CTA programma, ongeveer twaalf uur per maand.

De deelnemers krijgen aan het begin van hun opleiding een inlogcode die hen toegang geeft tot de downloadpagina van de site van de TA academie waarop relevante artikelen en literatuur te vinden zijn.

28 september 2018 Supervisie
Docent: Matti Sannen
2 november 2018 Supervisie
Docent: Cor van Geffen
8 november 2018 TA academie café
30 november 2018 Supervisie
Docent: Matti Sannen 
21 december 2018 Supervisie
Docent: Alice Timmermans 
25 januari 2019 Supervisie
Docent: Matti Sannen
14 februari 2018 TA academie café
29 maart 2019 Mockexamen
Docent: Cor van Geffen
11 en 12 april 2019 Lorna Johnston
Tweedaagse internationale workshop
Docenten: Alice Timmermans en Lorna Johnston
11 april 2019 TA academie café
24 mei 2019 Supervisie
Docent: Alice Timmermans
21 juni 2019 Supervisie
Docent: Matti Sannen

Investering

Voor studenten die starten in het academisch jaar 2018/2019 bedragen de kosten € 1.595,- per jaar.

Optioneel: supervisie individueel (per uur) € 130,-
Optioneel: supervisie in groepsverband (per uur) € 150,- (dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers)

Aanmeldformulier

Aanmelden Certified Transactional Analyst

Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)