TA opleidingen


Wil je de Transactionele Analyse (TA) op een deskundige en verantwoorde manier leren toepassen in je werk? Wil je worden uitgedaagd om de grenzen van jezelf, jouw medewerkers of cliënten te verleggen? Ben je bereid om je persoonlijke barrières tot verandering te overwinnen? Dan is een opleiding bij de TA academie iets voor jou. De TA academie biedt diverse opleidingen en workshops aan.

D​e nadruk in de TA opleidingen ligt op de deskundige toepassing van TA modellen. De studenten gebruiken allen de TA in hun werkpraktijk. Wie een TA opleiding volgt, ontwikkelt zich zowel professioneel als persoonlijk. De TA academie biedt opleidingen voor de vier werkvelden van de TA, respectievelijk Coaching & CounselingManagement & OrganisatieontwikkelingOnderwijs & Opvoeding, en Psychotherapie. Daarnaast is er een algemene TA opleiding, Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling. De opleiding waarin studenten zich specifiek voorbereiden op het internationale CTA examen maakt het geheel aan opleidingen compleet. Als je je aanmeldt als student, wordt er een afspraak met je gemaakt voor een intakegesprek. Pas na dat gesprek schrijf je je definitief in.

Behalve een opleidingsinstituut voor TA opleidingen, wil de TA academie een plek zijn, waar je graag vertoeft. Enkele malen per jaar is er dan ook een TA academie café voor studenten en andere belangstellenden, daarnaast zijn er diverse open workshops, TA4Kids, en een jaarlijkse onderwijsconferentie.​

De TA academie werkt uitsluitend met gecertificeerde docenten die kunnen putten uit een ruime praktijkervaring. De docenten passen de Transactionele Analyse toe als managers, trainers en coaches, docenten, organisatieadviseurs en als professionals binnen de psychosociale hulpverlening.

N.B. Wijzigingen voorbehouden. De definitieve informatie over de leergangen voor een komend academisch jaar staat op de website in de maand maart voorafgaand aan dat academisch jaar.

TA Experience 


In plaats van een open dag organiseert de TA academie de TA Experience op 22 maart 2019. Wil je meer weten over deze dag? Klik hier voor meer informatie.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de TA Experience in maart, maar wil je wel meer informatie, stuur dan een mail naar het secretariaat van de TA academie, Ria van Elten, info@ta-academie.nl.

TA introductieleergang


De TA 1-0-1 (wan-oh-wan) is de officiële introductieleergang in de Transactionele Analyse (TA). Het is een eerste stap bij het kennismaken met de filosofie, de methoden en technieken van de TA.

Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling


De driejarige TA opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling (PG&PO) in de Transactionele Analyse vormt de kern van alle scholingsactiviteiten die de TA academie aanbiedt. Juist in deze opleiding krijg je de mogelijkheid je, cognitief en emotioneel, verder te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Je leert de TA concepten toe te passen op jezelf en op je werk.

Psychotherapie


De grondlegger van de TA, dr. Eric Berne, een Canadees-, Amerikaanse psychiater, ontwikkelde de TA als een effectieve aanpak waarbij cliënten hun patronen van ‘denken, voelen en handelen’ niet alleen analyseren, maar ook veranderen. De TA academie is als enig TA opleidingsinstituut in Nederland geaccrediteerd om het opleidingsprogramma aan te bieden dat opleidt voor het Europees Certificaat voor Psychotherapie in de TA.

Coaching & Counseling


De TA opleiding Coaching & Counseling (C&C) focust op het leren toepassen van de TA in coachings- en/of counselingrelaties, en/of binnen coachend leiderschap. Uitgangspunt is de gedachte dat de kwaliteit van de professionele relatie, die de professional aangaat met de cliënt of de medewerker, bepalend is voor het resultaat dat wordt geboekt. Deze opleiding neemt de een-op-een relatie als beginpunt voor het leren.

Masterclasses TA in het Onderwijs


Heb je kennisgemaakt met de TA en wil jij je verder bekwamen in de toepassingsmogelijkheden van TA in jouw lesgroep(en)? Dan zijn de masterclasses  TA in het onderwijs geschikt voor jou!

De TA academie wil met deze masterclasses actief bijdragen aan goed onderwijs. Wij geloven dat de relatie tussen docent en leerlingen van cruciale betekenis is voor het welslagen van de schoolcarrière van ……? Van wie eigenlijk? Wij menen van jullie beiden. Hoe zorg je samen voor een veilig en gezond schoolklimaat waarbij leren en plezier centraal staan? TA biedt je opties om je eigen autonomie en die van leerlingen te vergroten.

Management & Organisatieontwikkeling


De TA opleiding Management & Organisatieontwikkeling (M&O) is bedoeld voor professionals die te maken hebben met vraagstukken rond effectieve beïnvloeding van mensen en systemen. Denk aan: (team)coaches, bestuurders, adviseurs, consultants, (interim-)managers, (adjunct-)directeuren, en verder mensen met een leidinggevende functie binnen bedrijven en organisaties. De opleiding M&O neemt ‘het systeem’ als vertrekpunt voor het leren.

Master of Science (MSc)


Door middel van samenwerking met de Londense Middlesex University kan de TA academie een opleidingstraject aanbieden voor de graad van Master of Science in de ontwikkelingsgerichte TA: MSc DTA (Developmental Transactional Analysis). De nadruk in het MSc programma ligt op het beschrijven van het eigen professionele TA werk vanuit het perspectief van ‘qualitative research‘.

This course is English spoken.

Certified Transactional Analyst


Wanneer je een ‘TA academie opleidingscertificaat’ behaald hebt, kun je verder studeren voor de internationale certificering in de TA, het CTA certificaat. Dit houdt in dat je dan wereldwijd erkend wordt als Certified Transactional Analyst (CTA), binnen een van de vier werkvelden: Psychotherapy, Organisational, Counseling en Educational. De CTA groep dient als voorbereiding op het (schriftelijke en mondelinge) examen.

This course is English spoken.

Leertherapie


De relatie die de leraar weet aan te gaan met leerlingen vormt het voertuig voor het leren. De manager die goed weet om te gaan met overdrachtsreacties vanuit zijn of haar team zal effectief leidinggeven. De coach die goed bij het eigen gevoelsleven kan komen, kan dat als bron van informatie gebruiken in het werk. De therapeut die zelf voldoende therapie gevolgd heeft, zal ‘schoner’ kunnen werken met cliënten.

TA Summerschool


TA Summerschool is een inspirerend en uitdagend aanbod voor studenten die hun zomer actief aan de TA willen besteden, en/of die de zomer willen benutten om extra theorie-uren te verkrijgen, nodig voor het CTA examen. TA Summerschool is een studieprogramma waarin studenten door middel van begeleide studie-uren, digitale interactieve leerontmoetingen en zelfstudie aan de slag gaan met het verbreden en verdiepen van hun kennis van de TA.

Workshops


Regelmatig organiseert de TA academie open workshops rondom nieuwe ontwikkelingen in de TA. Vaak worden er internationaal bekende TA opleiders uitgenodigd die een bepaald thema uitdiepen met behulp van de TA. Voor het deelnemen aan een open workshop is TA kennis op ‘1-0-1 niveau’ gewenst.