persoonlijk
creatief
autonoom
persoonlijk De studenten komen zelf ter sprake en aan het woord
creatief De inhoud is verrassend en de werkvormen zijn uitdagend
autonoom De docenten gaan uit van autonomie en zijn daarop gericht

Moniek Thunnissen

IMG 9317 website Moniekis psychiater en psychotherapeut. Zij is internationaal erkend opleider en supervisor in Transactionele Analyse (TSTA) en geeft opleidingen in Transactionele Analyse in Nederland (onder andere aan verpleegkundigen en huisartsen) Zij promoveerde in 2007 op de lange termijneffecten en het effect van nabehandeling na kortdurende klinische psychotherapie waarbij TA de behandelmodaliteit was. Zij is hoofdopleider voor psychiaters in GGZ West Noord-Brabant in Bergen op Zoom. Daarvoor werkte zij 16 jaar in het Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong te Halsteren, waar zij ook de TA opleiding volgde en later zelf doceerde. Moniek heeft veel publicaties op haar naam staan zowel over TA, Kortdurende Klinische Psychotherapie als over groepspsychotherapie. Onlangs verscheen haar boek Begrijpen en veranderen (2007). Zij is aan de TA academie verbonden als opleider.

 

Wat inspireert je het meeste tijdens het lesgeven in de TA?

Het feit dat de TA een combinatie heeft van eenvoud en diepgang en daarmee direct toepasbaar is op ervaringen van mensen in hun werk- en privé-situatie. In de opleidingsgroepen van Anita word ik ook erg geïnspireerd door de deelnemers: vaak mensen die al een carrière achter de rug hebben en een wezenlijke omslag hebben gemaakt en daarin kiezen voor een opleiding in de TA.

Wat was jouw allereerste kennismaking met de TA ?

De allereerste kennismaking was in mijn studententijd met de Feministische Radicale Therapiegroepen waar concepten uit de TA werden gebruikt. Daarna tijdens mijn opleiding tot psychiater in Ermelo waar ik kennismaakte met Maarten Kouwenhoven en een aantal van zijn studiedagen bijwoonde. Vervolgens in de Viersprong waar ik met Mart Bolten samenwerkte, die daar de TA had geintroduceerd in het programma voor Kortdurende Klinische Psychotherapie.

Wat maakte dat je besloot verder in de TA door te gaan?

In de Viersprong merkte ik hoe effectief TA kon zijn bij veranderingsprocessen van mensen: met het Redecisionmodel zag ik echt wezenlijke veranderingen bij mensen, bijvoorbeeld als ze afscheid hadden genomen van illusies die ze jarenlang gekoesterd hadden (bijvoorbeeld dat als ze maar lang genoeg boos bleven op hun ouders, het verleden zou veranderen) en met een lichter gemoed verder konden.

Noem eens een hoogtepunt uit jouw TA opleiding

Het CTA-examen. Ik werkte al jaren intensief met TA in de Viersprong en besloot in 1990 om het examen te doen. Ik vond Erika Stern als sponsor bereid om mij intensief te superviseren en ik heb me een jaar lang enorm ingezet voor het examen: het schriftelijk deel en vervolgend 3 bandjes maken die voldeden aan de eisen voor het mondeling; en in 1991 slaagde ik voor het examen. Ik heb enorm veel geleerd in dat jaar en echt het gevoel gekregen nu TA-professional te zijn.

Wie is jouw belangrijkste TA leermeester(es) geweest? M.a.w. wie was voor jou een belangrijk voorbeeld, iemand van wie je veel geleerd hebt? En wat leerde je?

Voor mij was dat Mart Bolten, psycholoog-psychotherapeut in de Viersprong. Ik leerde om recht voor zijn raap dingen te zeggen, niet mee te gaan in de dramadriehoek of in de Spelen van de cliënt; ik leerde dat te aardig zijn soms net zo verwaarlozend is als iemand afwijzen; ik leerde dat mensen uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun leven en dat mensen, als ze die verantwoordelijkheid echt op zich nemen, fundamentele veranderingen kunnen aanbrengen in hun leven.

Wat vind je een schaduwkant van de TA?

Ik vind het een illusie om te denken dat ‘omdat we allemaal een TA-opleiding gedaan hebben’ we vrij van Spelen en script zouden zijn. Het concept van ‘ik ben ok-jij bent ok’ kan soms vertroebelen dat ook mensen met een TA-opleiding machtsspelletjes spelen en daarmee hun tekort aan strooks proberen aan te vullen. Daardoor is het soms moeilijk om binnen de TA zakelijke discussies te voeren over lastige onderwerpen.

Wat vind je belangrijk om aan de cursisten van de TA academie over te dragen?

De reikwijdte en de beperkingen van de TA –net zoals elke methode. De reikwijdte betekent dat je TA-concepten kan gebruiken op veel terreinen van je leven, zowel privé (je relatie, de opvoeding van je kinderen, sociale contacten) als in je werk. Tegelijk is TA geen panacee, geen oplossing voor alle problemen en geen theorie die ‘je leven zal veranderen’. Je kunt je leven veranderen – en de TA kan je daarbij behulpzaam zijn, maar de enige die keuzes kan maken daarover ben je zelf.

Gebruik je de TA vooral in je professionele leven of heb je er ook in je privé leven profijt van?

Zeker, allebei. Simpele concepten als: geen onvoorwaardelijke negatieve strooks geven: je kan wel het gedrag van iemand afkeuren, maar niet de persoon zelf; zijn heel bruikbaar in het dagelijkse leven. Dit betekent overigens niet dat ze altijd eenvoudig uit te voeren zijn…

Wil je nog iets anders kwijt over de TA in Nederland en in de wereld?

Een van de meest positieve kanten van de TA vind ik dat het een wereldwijde organisatie is. Ik heb zelf in de jaren 90 meegewerkt aan een TA-opleiding in St. Petersburg en van nabij de omslag van de Sovjet Unie naar Rusland meegemaakt. Op internationale conferenties kom je mensen uit de hele wereld tegen (ook uit Afrika, Azië, Latijns Amerika) en merk je dat de TA concepten wereldwijd toepasbaar zijn. Door de TA voel ik me meer onderdeel van de ‘global community’.

Nieuwsbrief

E-mail adres:

voornaam:

achternaam:


Links

 
         icon camera

WORKSHOPS

14 + 15 april 2016 Twee dagen met Adrienne Lee van de The Berne Institute in Nothingham (UK) over 'Werken met en in groepen'. Adrienne is expert op het terrein van werken met en in groepen. In diverse publicaties werkte zij de ideeen die in deze dagen centraal staan uit. Noteer de dagen vast in de agenda.

Academie in beeld