Minder woorden, meer beelden


Dit is de laatste Nieuwsflits in de vorm zoals jullie die gewend zijn. Na een flink aantal jaren eens per veertien dagen iedereen die betrokken is bij de TA en de TA academie te informeren en te inspireren via de Nieuwsflits, is het tijd voor iets nieuws. Want, wees eerlijk, al die woorden in de flits, lees je ze allemaal? Want, wees eerlijk iedere veertien dagen een mail van de TA academie, zit je daarop te wachten? Het antwoord van een groot aantal lezers in Nederland en Vlaanderen, zal zeker en vast positief zijn. Dank daarvoor. De TA academie weet echter ook dat steeds minder abonnees op de Nieuwsflits deze ‘openen’ om er verder in te neuzen. Voor de samenstellers van de Nieuwsflits een teken dat het tijd wordt voor iets nieuws. Vast staat dat de TA academie graag in contact is en blijft met de TA community die zich verbonden voelt met wat er op het gebied van de TA speelt en ook met wat er binnen de TA academie speelt.

De TA academie grijpt het tiende jaar van haar bestaan aan om met iets nieuws te komen. Wat en hoe is nog volop in ontwikkeling. Het gaat vast en zeker de kant op van ‘minder woorden, meer beelden’. Daarmee wil de TA academie onderscheidend zijn en blijven. Daarmee wil de TA academie aansluiten bij trends in de digitale wereld. Daarmee wil de TA academie vooroplopen in de landelijke en Europese TA community. Grote woorden, hoge verwachtingen? Zeker en vast, want wie de TA academie de afgelopen tien jaar volgde heeft dat instituut leren kennen als ambitieus en steeds zoekend naar nieuwe wegen om de theorie en praktijk van de Transactionele Analyse vorm en inhoud te geven.

Op 20 december aanstaande vinden alle abonnees op de Nieuwsflits een kort filmpje in hun mailbox waarin respectievelijk de oud-directeur van de academie (78 jaar), de huidige directeur van de academie (66 jaar) en de komende directeur van de academie (42 jaar) hun kijk geven op verleden, heden en toekomst van het mooie opleidingsinstituut: de TA academie. Zij wensen jullie natuurlijk ook een mooie Kerst en… een inspirerend tiende jaar TA academie!

Fijne feestdagen en tot in 2018!