‘Minder managers, meer… uhhh…?’


Werkconferentie ‘Minder managers, meer… uhhh…?’ Over het naderende einde van Nederland management-land en de kansen die dat biedt, 22 mei 2018.
Anno nu varen we in management-land op wateren waar nog geen kaarten van zijn, in weersomstandigheden die niemand kon voorzien. Het geschipper dat daarvan een gevolg is, maakt ruimte voor iets nieuws, iets spannends, iets onverwachts, iets…

De werkconferentie ‘Minder managers, meer… uhhh…?’ wil dan ook liever lastige vragen oproepen dan makkelijke antwoorden geven, liever wat verwarring stichten dan te snel duidelijkheid creëren, liever confronteren dan vermijden. Het even niet goed meer weten maakt immers meer mogelijk! Op 22 mei 2018 is de vraag het antwoord. En er is maar één manier om erachter te komen waar dat toe leidt: Zet 22 mei in je agenda en zorg dat je erbij bent, locatie Prodentfabriek in Amersfoort!

Waarom deze werkconferentie? Twaalf en een half jaar geleden verscheen, van de hand van Anne de Graaf en Klaas Kunst, het boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen: Een zoektocht naar de nieuwe rol van de leidinggevende’. De ondertitel van destijds is actueler dan ooit. Hoe ga je bijvoorbeeld als leidinggevende om met de vele eisen en tegenstrijdigheden in het dagelijkse werk? Wat doe je met het ongemak dat je soms overvalt wanneer je tot je door laat dringen wat alle ontwikkelingen om je heen voor jou betekenen? Waar houd jij je aan vast bij het inspireren en coachen van je mondige en kritische medewerkers?

TA academie in bedrijf organiseert samen met de talentontwikkelaars van Newpublic deze werkconferentie. Het wordt een conferentie met reflectie en actie, sprekers en workshops. Het zal een laboratorium zijn om nieuw gedrag uit te proberen, en een plek om mensen te ontmoeten die zich met vergelijkbare vragen bezighouden. Om de volgende dag met andere energie, nieuwe inzichten en nieuwe opties je persoonlijk leiderschap en je rol als manager op te pakken.

Als jij de eerste wilt zijn die aanvullende informatie en de flyer van de conferentie ontvangt, mail dan naar info@ta-academie.nl. Je kunt je ook al aanmelden, klik daarvoor op: http://www.ta-academie.nl/conferenties/

Anne de Graaf & Klaas Kunst, 2015: 12e druk (2005), Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie, Amsterdam: Uitgeverij SWP