Jong talent bij de overheid


Veel organisaties werken met traineeships: aan pas afgestudeerden wordt een (tijdelijke) baan aangeboden vergezeld van een prachtig opleidingsprogramma. Het mes snijdt aan twee kanten: jonge mensen doen hun eerste werkervaring op, op hun academisch niveau, en de organisatie krijgt een impuls door de ideeën en werkwijzen van de jonge talenten. TA academie in bedrijf ontwikkelt, samen met verschillende opdrachtgevers, traineeprogramma’s en voert deze met plezier en succes uit in (gemeentelijke) organisaties.

En toch… Een vijftal professionals die allen werken met (trainees in) gemeentelijke organisaties, onder andere vanuit de TA academie en Newpublic, vroeg zich af hoe de hoge verwachtingen en jubelende verhalen zich verhouden tot de soms ook weerbarstige praktijk. Deze professionals lieten bijna vijftig interviews afnemen onder trainees, opdrachtgevers en collega’s van trainees om te ontdekken wat er nu werkelijk gebeurt in het samenspel tussen trainees en bestaande organisaties. Dat leverde boeiende gesprekken op en bijna zevenhonderd quotes, zoals ‘Als je geen agendapunten hebt, hoef je toch niet te overleggen?’

Uit de interviews komen vijf artikelen voort. Ieder artikel belicht het samenspel vanuit een eigen perspectief, bijvoorbeeld een filosofische of een meer bestuurlijke.
Het eerste artikel, Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! – Jong talent en de overheid door een filosofische bril bekeken, werd gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen op 21 september jl. Het A+O fonds Gemeenten is enthousiast over het initiatief en ondersteunt gemeentesecretarissen die op basis van ideeën uit de artikelen in hun gemeente willen experimenteren.
Het tweede artikel, In de houdgreep, is geschreven vanuit een TA perspectief en verschijnt vandaag (3 oktober ’17)! Houd de website in de gaten! Je vindt beide artikelen op http://surfenopdrijfzand.aeno.nl/  onder Perspectief 1 en Perspectief 2.