Jong geleerd…


Vanaf de start van de TA academie hebben directie en docenten het thema ‘onderwijs en opvoeding’ hoog op hun prioriteitenlijst staan. Dat heeft geleid tot intensieve samenwerking met een paar scholen in Nederland en tot een serie hoogwaardige ‘TA onderwijsconferenties’. Dat heeft ook geleid tot de eerste ‘TA lessen’ voor kinderen op de basisschool en tot prachtige zaterdagmiddagen op de campus van de TA academie onder het motto TA4Kids. En meer… Waarom al die tijd en energie ten behoeve van onderwijs en opvoeding?

Het komt dikwijls voor dat studenten aan de TA academie tegen elkaar en tegen de docenten zeggen: ‘Had ik maar veel eerder in mijn leven kennisgemaakt met de Transactionele Analyse (TA).’ Het gesprek gaat dan verder over de mogelijkheden die dat had geboden het eigen leven anders in te richten. Heel vaak gaat het ook over de mogelijkheden die de kennis van de TA zou hebben geboden bij het grootbrengen en onderwijzen van hun kinderen. Het lukt meestal wel de zorgelijke gezichten, die dat gesprek met zich brengt, terug te brengen naar een glimlach. (Vrijwel) alle ouders leggen het beste wat ze hebben in het opvoeden en onderwijzen van hun kinderen.

Het lijkt er de laatste jaren op dat de studentenpopulatie van de TA academie jonger en jonger wordt. De gemiddelde leeftijd van studenten is met ongeveer tien jaar gezakt. De TA is niet meer iets dat je later in je leven op het spoor komt, en dat je pas kunt integreren in je leven als je op middelbare leeftijd bent, of als je nog ouder bent. De TA is ook niet iets dat je kunt benutten om terug te kijken naar je leven tot dan toe. De TA biedt juist een theorie en een praktijk die je helpen besluiten te nemen over de inrichting van je leven met het oog op de toekomst. De TA geeft prima handvatten om als ouders en docenten het grootbrengen van kinderen meer bewust te doen.
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor het opzetten van een internationaal ‘Kenniscentrum voor TA & Onderwijs’ (Knowledge Center for TA & Education).
Wordt vervolgd!