Gender, Seksualiteit en Identiteit


De meest recente Transactional Analysis Journal (TAJ, Vol. 47., No. 4) is geheel gewijd aan het thema ‘Gender, Seksualiteit en Identiteit’. In de Inleiding, Letters From the Coeditors, schrijft Brad McLean (Australische TA psychotherapeut) dat in 2004 voor het laatst een nummer van de TAJ aan dit thema is gewijd. Hij constateert dat, als het gaat om TA en seksualiteit, er veel veranderd is in de periode van (slechts) dertien jaar.

Het themanummer van de TAJ in 2004 heeft aan ‘TA en seksualiteit’ een evidente bijdrage geleverd. Het was Graham Barnes die in dat nummer het baanbrekende artikel ‘Homosexuality in the First Three Decades of Transactional Analysis: A Study of Theory in the Practice of Transactional Analysis Psychotherapy’ schreef (TAJ, Vol. 34, p. 126-155). Hij stelde vast dat homoseksualiteit in de historie van de TA theorie beschouwd werd als een pathologische ontwikkeling van het Script. Wellicht niet zo vreemd als je de seksuele moraal van de jaren vijftig in Amerika beschouwt, maar er was niet eerder in de ‘TA wereld’ zo open over deze miskenning geschreven!
Het werk van Graham Barnes vormde een keerpunt, omdat vanuit de erkenning die eruit spreekt een weg ontstond om LGBTQI cliënten en therapeuten in een ‘Ik ben OK/Jij bent Ok’ attitude in te sluiten. Een weg ook om ieders levenskeuze te respecteren en om met elkaar de betekenis van diversiteit te onderzoeken. Graham Barnes ontving voor dit werk de Eric Berne Memorial Scientific Award. Voor zijn artikel klik op: artikel Graham Barnes.

(LGBTQI: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex)