Fijne afspraken


De droom van de eigenaars van de TA academie is ‘mensen te helpen relaties te onderhouden waar ze van opknappen’. De TA helpt daar geweldig bij. Een van de belangrijkste relaties in het leven is de relatie tussen ouder(s) en kind(eren). Ook in die band kan de TA een hulp zijn, omdat de TA zo goed te begrijpen is door kinderen. De grondlegger van de TA, Eric Berne, zei het al: ‘Wat er echt toe doet, snapt een kind van acht.’

Om kinderen kennis te laten maken met de TA organiseert de TA academie twee keer per jaar TA4KIDS. De eerste zaterdag van november kwamen kinderen, in de leeftijd van zes tot zestien jaar, naar de campus van de TA academie. Zij leerden, onder leiding van Wendy Ton, Vieve Ter Laak en Jacobien Geuze, over het maken van fijne afspraken. Ook besloten zij zelf, door middel van onderhandelen, wat hun pauze-snack zou zijn. Goed luisteren en echt zeggen wat je verwacht en waar je behoefte aan hebt bleek heel belangrijk (in TA termen: het psychologisch contract).

In dezelfde tijd werkte Marian Timmermans met de ouders of begeleiders. Zij ontdekten hoe ze soms menen dat ze een afspraak hadden gemaakt, maar dat ze eigenlijk stiekem een opdracht hadden gegeven. Geen wonder dat een kind zich daar niet aan houdt! Ze spraken open met elkaar en vroegen zich af welke afspraak met hun kind ze wilden herzien. Iemand zei: ‘Opvallend hoeveel lucht het geeft: zo’n klein maar helder TA concept en een moment van reflectie met andere ouders.’

Aan het einde van de middag kwamen beide groepen bij elkaar. Op bovenstaande foto een groepsoefening waarbij door samenwerking een heliumbuis naar beneden moet gaan. Dat komt aan op heldere afspraken…, de kinderen waren daar erg goed in! Als slot moedigden zij de ouders aan om dezelfde oefening te doen. Mooie leermomenten, en ieder ging met goede moed naar huis!