Conferenties


Jaarlijks (meestal de derde vrijdag in maart) besteedt de TA academie een volle dag aandacht aan de TA in het onderwijs. Opleiders, studenten en andere organisatoren van de conferentie stellen dan hun kennis en kunde om niet beschikbaar. Zo wil de TA academie laten zien dat ze het onderwijs een warm hart toedraagt, en zo blijft de toegangsprijs heel aantrekkelijk. Thema’s van de afgelopen jaren zijn:

2014 TA in de klas
2015 Iedereen gaat naar school om te leren! – Een TA kijk op onderwijs & opvoeding
2016 School, Thuis, TA! – Leuke en lastige kanten in de relatie onderwijsgevenden en ouders/opvoeders
2017 Creëren en innoveren, TA als didactisch concept?
2018 Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan.

Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan

Op 16 maart 2018 organiseerde de TA academie haar jaarlijkse onderwijsconferentie. Dit jaar was het thema, hoe kan het ook anders, ‘Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan’.

Het is niet eenvoudig om in deze tijd van grote klassen, dossiervorming en alles wat er bij het beroep van leraar komt kijken overeind te blijven. De leraren in het primair onderwijs staakten onlangs voor de tweede keer dit jaar voor onder meer de verlaging van de werkdruk. Als leraar kun je echter niet alles veranderen. Je invloed op bijvoorbeeld de politieke besluitvorming is beperkt. Erkennen dat je hebt te leven met enige onoplosbaarheid is lastig en soms ronduit onuitstaanbaar.

De onderwijsconferentie, ‘Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan’, biedt ruimte voor erkenning van bovenstaande lastigheid en hoe je daarop kunt reageren. Je hebt immers in de optiek van de trainers van de TA academie wel degelijk invloed op de wijze waarop je omgaat met hetgeen er op je af komt.

Gedurende de dag biedt de TA academie een programma dat gelegenheid geeft om de verschillende mogelijkheden die je hebt te onderzoeken. Het genereren van opties helpt om (weer) regie te krijgen en te houden op je eigen werksituatie. Het leidt uiteindelijk tot versterking van je autonomie als leraar en zorgt voor werkplezier.

 

(Bron foto: onderwijslessen.nl)

Minder managers, meer … uhhh…?
Over het naderende einde van Nederland management-land en de kansen die dat biedt

Werkconferentie ter gelegenheid van twaalf-en-een-half jaar ‘Einstein en de kunst van het zeilen’, een van de meest succesvolle managementboeken van het afgelopen decennium
Op 22 mei 2018 organiseerden de TA academie en Newpublic een echte werkconferentie met reflectie en actie, sprekers en workshops, een laboratorium om nieuw gedrag uit te proberen, een plek om mensen te ontmoeten die zich met vergelijkbare vragen bezighouden. Om de volgende dag met andere energie, nieuwe inzichten en nieuwe opties je rol als manager op te pakken. Transactionele Analyse (TA) en groepsdynamisch werken (Tavistock) liggen ten grondslag aan inhoud en opzet.

TA academie organiseert ook regelmatig open workshops. Klik hier voor meer informatie over de Her-beslissingsmarathon op 6 en 7 november 2018.

Aanmelden Conferentie

Workshop 1e keuze
Workshop reservekeuze
Naam

Adresgegevens

Gegevens factuuradres (indien van toepassing)

Contactpersoon