Co-creatie met Graeme Summers


Co-creatie: de werkelijkheid komt door wederzijdse beïnvloeding tot stand.
De klassieke TA startte halverwege de vorige eeuw met Eric Berne, de grondlegger van de TA. Inmiddels zijn er nieuwe stromingen in de TA, waarvan de co-creatieve stroming er een is. Een belangrijke stroming voor de 21e eeuw! Want hoe verandert bijvoorbeeld de bekende scriptmatrix als je er vanuit gaat dat het jonge kind niet alleen gevormd wordt door zijn/haar ouders, maar dat het jonge kind op zijn/haar beurt ook zijn/haar ouders vormt? En wat betekent het voor je rol als manager wanneer je werkt vanuit het besef dat bijvoorbeeld autoriteit niet iets is wat jij alleen zelf hebt, maar dat je die autoriteit ook van je medewerkers moet krijgen om met elkaar een effectieve samenwerkingsrelatie te vormen?

Om aan de slag te gaan met deze en andere vragen nodigde de TA academie Graeme Summers uit als gastdocent in de jaarlijkse internationale open workshop die komend jaar op 19 en 20 april op de campus van de TA academie te Soesterberg plaats zal vinden. Het is bijzonder om ieder jaar een TA collega uit een ander land aan het werk te zien. De TA academie is er trots op haar studenten steeds weer nieuwe perspectieven, verrassende tradities, en andere manieren van omgaan met de TA te kunnen aanreiken.

Graeme Summers zal in de workshop de theorie en toepassing van co-creatieve TA laten zien. Hij zal vertellen hoe co-creatieve TA ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. Hij zal de belangrijkste principes en theoretische concepten schetsen en laten zien hoe die zijn werk als executive coach en trainer voor leiderschap beïnvloeden. Greame Summers zal de deelnemers uitnodigen om hun nieuwsgierigheid, belangstelling en ervaring in te brengen ‘zodat we een rijke leeromgeving kunnen co-creëren. Zo ervaren en benadrukken we dat menselijke ontwikkeling gestalte krijgt door voortdurende wederzijdse beïnvloeding.’ Het zal een workshop zijn voor ieder die zich realiseert dat ‘top-down’ echt verleden tijd is en die handvatten wil voor autonomie in een complexe samenleving. Een workshop voor ieder die beseft dat autonomie niet het enige verlangen van mensen is, maar dat verbinding met anderen evenzeer een basisbehoefte is. Een workshop ook voor ieder die geraakt is door leren en ontwikkelen.
De workshop zal een mix zijn van presentatie, oefeningen en discussie. De voertaal is Engels. Om deel te nemen moet je minimaal een 1-0-1 (introductiecursus TA) gevolgd hebben.

Graeme Summers – CTA (P) is co-auteur (met Keith Tudor) van Co-Creative Transactional Analysis: Papers, Responses, Dialogues, and Developments (Karnac Books, 2014 (2000)). Hij is freelance executive coach en heeft sinds 2005 bij toonaangevende international business schools gecoacht. Voor zijn carrière als coach was Graeme Summers psychotherapeut, trainer en supervisor, tevens was hij opleidingsdirecteur van het Counselling and Psychotherapy Training Institute, Edinburgh. Zie ook: http://www.co-creativecoaching.co.uk/