Minder woorden, meer beelden


Dit is de laatste Nieuwsflits in de vorm zoals jullie die gewend zijn. Na een flink aantal jaren eens per veertien dagen iedereen die betrokken is bij de TA en de TA academie te informeren en te inspireren via de Nieuwsflits, is het tijd voor iets nieuws. Want, wees eerlijk, al die woorden in de flits, lees je ze allemaal? Want, wees eerlijk iedere veertien dagen een mail van de TA academie, zit je daarop te wachten? Het antwoord van een groot aantal lezers in Nederland en Vlaanderen, zal zeker en vast positief zijn. Dank daarvoor. De TA academie weet echter ook dat steeds minder abonnees op de Nieuwsflits deze ‘openen’ om er verder in te neuzen. Voor de samenstellers van de Nieuwsflits een teken dat het tijd wordt voor iets nieuws. Vast staat dat de TA academie graag in contact is en blijft met de TA community die zich verbonden voelt met wat er op het gebied van de TA speelt en ook met wat er binnen de TA academie speelt.

De TA academie grijpt het tiende jaar van haar bestaan aan om met iets nieuws te komen. Wat en hoe is nog volop in ontwikkeling. Het gaat vast en zeker de kant op van ‘minder woorden, meer beelden’. Daarmee wil de TA academie onderscheidend zijn en blijven. Daarmee wil de TA academie aansluiten bij trends in de digitale wereld. Daarmee wil de TA academie vooroplopen in de landelijke en Europese TA community. Grote woorden, hoge verwachtingen? Zeker en vast, want wie de TA academie de afgelopen tien jaar volgde heeft dat instituut leren kennen als ambitieus en steeds zoekend naar nieuwe wegen om de theorie en praktijk van de Transactionele Analyse vorm en inhoud te geven.

Op 20 december aanstaande vinden alle abonnees op de Nieuwsflits een kort filmpje in hun mailbox waarin respectievelijk de oud-directeur van de academie (78 jaar), de huidige directeur van de academie (66 jaar) en de komende directeur van de academie (42 jaar) hun kijk geven op verleden, heden en toekomst van het mooie opleidingsinstituut: de TA academie. Zij wensen jullie natuurlijk ook een mooie Kerst en… een inspirerend tiende jaar TA academie!

Fijne feestdagen en tot in 2018!

TA onderwijsconferentie, 16 maart 2018


Al weer voor het vijfde jaar organiseert de TA academie een TA onderwijsconferentie uit passie voor opvoeding en onderwijs. Een passie die zij graag wil delen met docenten, teamleiders en directeuren uit het onderwijsveld. De jaarlijkse onderwijsconferentie van de TA academie is komend jaar op 16 maart. Het thema van deze conferentie, getiteld ‘Je verdiende loon?’, is de werkdruk en hoe je er ook mee om kunt gaan. De TA academie erkent wat er speelt in het onderwijsveld en vindt dat de betrokkenen een dag verdienen vol inspiratie, inhoudelijke workshops en ontspannende momenten.

De TA onderwijsconferentie is opgebouwd rondom diverse TA concepten en de ingangen denken, doen en voelen. Je krijgt een andere kijk op je huidige werksituatie, je ontdekt wat jouw specifieke mogelijkheden en opties zijn die je direct in de praktijk kunt brengen. Laat je inspireren door boeiende sprekers, mooie workshops en creatieve inspiratiesessies zoals yoga en wandelcoaching. Voor elk wat wils op deze dag! Je bepaalt je eigen programma. Docenten uit alle velden van het onderwijs zijn welkom!

Het programma in de ochtend begint met een interessante keynote van Lies de Bruijn, directeur TA academie in bedrijf. Zij gaat in gesprek met een ervaringsdeskundige uit het onderwijs. Samen komen zij tot een behulpzaam kader voor het omgaan met werkdruk. In het tweede deel van de ochtend kun je kiezen uit een vijftal workshops.
Het middagprogramma bepaal je zelf. Je kunt kiezen voor een tweede workshop en daarna een van de inspiratiesessies volgen. Of andersom. Het is helemaal aan jou hoe of wat!
De dag wordt afgesloten met een plenair gedeelte en een gezamenlijke borrel.

Voor meer informatie en aanmelding klik op http://www.ta-academie.nl/conferenties/. Voor de brochure klik op Folder TA onderwijsconferentie 2018.
Wees er snel bij, want er zijn maximaal 125 plaatsen beschikbaar.

Co-creatie met Graeme Summers


Co-creatie: de werkelijkheid komt door wederzijdse beïnvloeding tot stand.
De klassieke TA startte halverwege de vorige eeuw met Eric Berne, de grondlegger van de TA. Inmiddels zijn er nieuwe stromingen in de TA, waarvan de co-creatieve stroming er een is. Een belangrijke stroming voor de 21e eeuw! Want hoe verandert bijvoorbeeld de bekende scriptmatrix als je er vanuit gaat dat het jonge kind niet alleen gevormd wordt door zijn/haar ouders, maar dat het jonge kind op zijn/haar beurt ook zijn/haar ouders vormt? En wat betekent het voor je rol als manager wanneer je werkt vanuit het besef dat bijvoorbeeld autoriteit niet iets is wat jij alleen zelf hebt, maar dat je die autoriteit ook van je medewerkers moet krijgen om met elkaar een effectieve samenwerkingsrelatie te vormen?

Om aan de slag te gaan met deze en andere vragen nodigde de TA academie Graeme Summers uit als gastdocent in de jaarlijkse internationale open workshop die komend jaar op 19 en 20 april op de campus van de TA academie te Soesterberg plaats zal vinden. Het is bijzonder om ieder jaar een TA collega uit een ander land aan het werk te zien. De TA academie is er trots op haar studenten steeds weer nieuwe perspectieven, verrassende tradities, en andere manieren van omgaan met de TA te kunnen aanreiken.

Graeme Summers zal in de workshop de theorie en toepassing van co-creatieve TA laten zien. Hij zal vertellen hoe co-creatieve TA ontstaan is en zich ontwikkeld heeft. Hij zal de belangrijkste principes en theoretische concepten schetsen en laten zien hoe die zijn werk als executive coach en trainer voor leiderschap beïnvloeden. Greame Summers zal de deelnemers uitnodigen om hun nieuwsgierigheid, belangstelling en ervaring in te brengen ‘zodat we een rijke leeromgeving kunnen co-creëren. Zo ervaren en benadrukken we dat menselijke ontwikkeling gestalte krijgt door voortdurende wederzijdse beïnvloeding.’ Het zal een workshop zijn voor ieder die zich realiseert dat ‘top-down’ echt verleden tijd is en die handvatten wil voor autonomie in een complexe samenleving. Een workshop voor ieder die beseft dat autonomie niet het enige verlangen van mensen is, maar dat verbinding met anderen evenzeer een basisbehoefte is. Een workshop ook voor ieder die geraakt is door leren en ontwikkelen.
De workshop zal een mix zijn van presentatie, oefeningen en discussie. De voertaal is Engels. Om deel te nemen moet je minimaal een 1-0-1 (introductiecursus TA) gevolgd hebben.

Graeme Summers – CTA (P) is co-auteur (met Keith Tudor) van Co-Creative Transactional Analysis: Papers, Responses, Dialogues, and Developments (Karnac Books, 2014 (2000)). Hij is freelance executive coach en heeft sinds 2005 bij toonaangevende international business schools gecoacht. Voor zijn carrière als coach was Graeme Summers psychotherapeut, trainer en supervisor, tevens was hij opleidingsdirecteur van het Counselling and Psychotherapy Training Institute, Edinburgh. Zie ook: http://www.co-creativecoaching.co.uk/

‘Minder managers, meer… uhhh…?’


Werkconferentie ‘Minder managers, meer… uhhh…?’ Over het naderende einde van Nederland management-land en de kansen die dat biedt, 22 mei 2018.
Anno nu varen we in management-land op wateren waar nog geen kaarten van zijn, in weersomstandigheden die niemand kon voorzien. Het geschipper dat daarvan een gevolg is, maakt ruimte voor iets nieuws, iets spannends, iets onverwachts, iets…

De werkconferentie ‘Minder managers, meer… uhhh…?’ wil dan ook liever lastige vragen oproepen dan makkelijke antwoorden geven, liever wat verwarring stichten dan te snel duidelijkheid creëren, liever confronteren dan vermijden. Het even niet goed meer weten maakt immers meer mogelijk! Op 22 mei 2018 is de vraag het antwoord. En er is maar één manier om erachter te komen waar dat toe leidt: Zet 22 mei in je agenda en zorg dat je erbij bent, locatie Prodentfabriek in Amersfoort!

Waarom deze werkconferentie? Twaalf en een half jaar geleden verscheen, van de hand van Anne de Graaf en Klaas Kunst, het boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen: Een zoektocht naar de nieuwe rol van de leidinggevende’. De ondertitel van destijds is actueler dan ooit. Hoe ga je bijvoorbeeld als leidinggevende om met de vele eisen en tegenstrijdigheden in het dagelijkse werk? Wat doe je met het ongemak dat je soms overvalt wanneer je tot je door laat dringen wat alle ontwikkelingen om je heen voor jou betekenen? Waar houd jij je aan vast bij het inspireren en coachen van je mondige en kritische medewerkers?

TA academie in bedrijf organiseert samen met de talentontwikkelaars van Newpublic deze werkconferentie. Het wordt een conferentie met reflectie en actie, sprekers en workshops. Het zal een laboratorium zijn om nieuw gedrag uit te proberen, en een plek om mensen te ontmoeten die zich met vergelijkbare vragen bezighouden. Om de volgende dag met andere energie, nieuwe inzichten en nieuwe opties je persoonlijk leiderschap en je rol als manager op te pakken.

Als jij de eerste wilt zijn die aanvullende informatie en de flyer van de conferentie ontvangt, mail dan naar info@ta-academie.nl. Je kunt je ook al aanmelden, klik daarvoor op: http://www.ta-academie.nl/conferenties/

Anne de Graaf & Klaas Kunst, 2015: 12e druk (2005), Einstein en de kunst van het zeilen: Praktijkboek over leiderschap en communicatie, Amsterdam: Uitgeverij SWP

 

16 en 17 april 2018: her-beslissingsmarathon


Na het enorme succes van de her-beslissingsmarathon, die Mil Rosseau en Sonja Rosseau-De Raeymaekers begin november verzorgden, komt er ook in het voorjaar van 2018 een her-beslissingsmarathon. De TA academie is fier (Vlaams) op het feit dat deze twee Vlaamse TA therapeuten dit werk voor en met de studenten van de TA academie willen doen. In bijgaande flyer Her-beslissingsmarathon 2018 lees je meer over deze voor de TA essentiële aanpak. Drie deelnemers aan de afgelopen marathon vertellen hieronder kort over hun ervaringen:

Aateke: Ik nam mijn eigen her-beslissing met als doel iets in mijn leven anders te doen. Met mij nog veertien anderen. Bij elke her-beslissing van een ander kreeg mijn eigen her-beslissing meer vorm. Ik kreeg deze scherper in beeld en hij werd steeds concreter. In de veiligheid die Mil en Sonja creëerden hebben de persoonlijke verhalen en her-besluiten van alle deelnemers mij geholpen een mooi eigen her-besluit te nemen. In twee dagen werd een extra basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het was warm, speciaal, verrijkend.

Maarten: Het waren twee dagen die voor mij als fundamenteel voelden. In een warme en veilige omgeving was ruimte voor diep individueel onderzoek en her-beslissingen op vaak existentieel niveau. Mijn eigen her-beslissing heb ik als wezenlijk ervaren en gaf mij ruimte en helderheid. Ik heb met veel bewondering gekeken naar de manier waarop Mil en Sonja de individuele processen begeleidden en heb daarin, als therapeut in opleiding, ook veel leermomenten gehad. Ik kan de marathon iedereen warm aanbevelen.

Gabriëlle: Om in twee dagen een groep maximaal uit te nodigen tot en te begeleiden bij het nemen van her-besluiten die levens veranderen vraagt allereerst heel veel liefde, ervaring, scherpte en compassie. Mil en Sonja namen ons mee in een intiem en intensief groepsproces van spiegeling, heling en opties. Het was ingrijpend, ontroerend, en enorm inspirerend om hieraan deel te nemen. Als individu en als professional. Ik kan het iedereen aanraden: grijp deze kans!

Voor overleg over de vraag of de her-beslissingsmarathon iets voor je is, en voor allerlei andere vragen kun je contact opnemen met je mentor of met Anne de Graaf, anne@ta-academie.nl. De marathon van november jl. was in een oogwenk vol, schrijf je dus tijdig in.

Re-chillen voor kinderen èn volwassenen!


Rapper Akwasi startte dit jaar met een televisieprogramma voor scholieren: ReChill. Hierin wil hij scholieren leren re-chillen. Wat is dat eigenlijk, re-chillen? Volgens Akwasi is re-chillen een soort mediteren maar dan op een luchtige en leuke manier en met behulp van rap en hiphop. Het programma, dat uitgezonden wordt door Schooltv, is bedoeld voor kinderen van negen tot twaalf jaar en heeft als doel hen te helpen ontstressen. De gedachte hierachter is dat de prestatie- en werkdruk voor deze generatie steeds groter wordt. Niet alleen scholen, ook ouders en de maatschappij verwachten steeds meer. Akwasi wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin kinderen met zelfvertrouwen de toekomst ingaan en intuïtief sterker worden. Eerder dit najaar lichtte Akwasi zijn programma toe bij De Wereld Draait Door. Voor het fragment uit die uitzending, klik op: https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/377243

De thema’s die in de programma’s aan bod komen, hebben veelal een link met TA concepten. Zo zijn er afleveringen rondom een van de vijf basisgevoelens: blij, boos, bang, bedroefd en body. Ook houdt het programma rekening met de verschillende deuren van waaruit mensen contact maken (The Ware Sequence: doen, denken, voelen). Kinderen herkennen zichzelf direct in titels van afleveringen als: ‘Vrij voelen’ en ‘Als je je grenzen aan moet geven’. De uitzendingen van ReChill kun je als leraar met je leerlingen in de klas bekijken, maar ze zijn ook zeer de moeite waard voor thuis. Re-chillen is namelijk, zeker in deze periode van het jaar, ook een optie voor volwassenen!

Voor de uitzendingen van ReChill, klik op: https://www.schooltv.nl/programma/rechill/

(Bron foto’s: NTR, Schooltv, ReChill 2017)

Gender, Seksualiteit en Identiteit


De meest recente Transactional Analysis Journal (TAJ, Vol. 47., No. 4) is geheel gewijd aan het thema ‘Gender, Seksualiteit en Identiteit’. In de Inleiding, Letters From the Coeditors, schrijft Brad McLean (Australische TA psychotherapeut) dat in 2004 voor het laatst een nummer van de TAJ aan dit thema is gewijd. Hij constateert dat, als het gaat om TA en seksualiteit, er veel veranderd is in de periode van (slechts) dertien jaar.

Het themanummer van de TAJ in 2004 heeft aan ‘TA en seksualiteit’ een evidente bijdrage geleverd. Het was Graham Barnes die in dat nummer het baanbrekende artikel ‘Homosexuality in the First Three Decades of Transactional Analysis: A Study of Theory in the Practice of Transactional Analysis Psychotherapy’ schreef (TAJ, Vol. 34, p. 126-155). Hij stelde vast dat homoseksualiteit in de historie van de TA theorie beschouwd werd als een pathologische ontwikkeling van het Script. Wellicht niet zo vreemd als je de seksuele moraal van de jaren vijftig in Amerika beschouwt, maar er was niet eerder in de ‘TA wereld’ zo open over deze miskenning geschreven!
Het werk van Graham Barnes vormde een keerpunt, omdat vanuit de erkenning die eruit spreekt een weg ontstond om LGBTQI cliënten en therapeuten in een ‘Ik ben OK/Jij bent Ok’ attitude in te sluiten. Een weg ook om ieders levenskeuze te respecteren en om met elkaar de betekenis van diversiteit te onderzoeken. Graham Barnes ontving voor dit werk de Eric Berne Memorial Scientific Award. Voor zijn artikel klik op: artikel Graham Barnes.

(LGBTQI: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning and Intersex)

Tien jaar ‘strategisch coachen’


Tien jaar geleden verscheen van de hand van Maarten Kouwenhoven ‘Het Handboek Strategisch Coachen’. Maarten Kouwenhoven is een Nederlandse TA professional van het eerste uur. Meer dan veertig jaar geleden was hij een van de oprichters van ANITA, de voorloper van de TA academie. Maarten Kouwenhoven is als docent verbonden aan de TA academie. Ter gelegenheid van tien jaar ‘strategisch coachen’ vierde hij 24 november jl. feest met een bijeenkomst waar de coachmatrix centraal stond:

Bij 1. activeer je de Volwassene, bij 2. het Kind, bij 3. de Ouder en bij 4. alle ego-toestanden.

Verschillende inleiders daagden de aanwezigen uit de coachmatrix op eigen wijze toe te passen. Gunther de Bin bijvoorbeeld gebruikt de matrix in zijn werk met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Binnen de groep mensen met een LVB zijn grote verschillen, alleen al wat betreft het IQ. Toch kun je zeggen dat de Ouder ego-toestand niet of nauwelijks aanwezig is waardoor het waarden- en normenkader fragiel is. Verder is de Volwassene (het logisch denken) heel beperkt. Noodgedwongen leven zij vooral vanuit hun Kleine Professor (de Volwassene in het Kind). De Bin gaf indrukwekkende voorbeelden van contact maken op Kind-niveau om pas daarna, als er voldoende veiligheid is, de mogelijkheden aan te boren, die er in de Volwassene en de Ouder toch zijn. Joyce Korver vertelde over toepassing van de matrix bij mediation in een juridische context. Juliette Lampers-Kouwenhoven zette de deelnemers aan het werk met playmobil poppetjes en ‘zorgend confronteren’, waarbij je heel snel de coachmatrix doorloopt.

Maarten Kouwenhoven zelf zette een volgende stap: hij zocht naar nieuwe manieren om zijn kennis over te dragen. Vanuit het idee: ‘we staan in Nederland allemaal heel veel in de file’ bedacht hij de TA podcast. Gesproken kennis van de TA die je tot je kunt nemen terwijl de matrixborden boven de snelweg op 50 staan. Het fragment over gevoelens dat hij als voorproefje liet horen smaakt naar meer. Het is het begin van een online platform dat volgend jaar wordt gelanceerd.

Kouwenhoven, M., 2016 – 5e druk [2007], Het Handboek Strategisch Coachen, Amsterdam: Boom uitgevers

    

A+O fonds Gemeenten: Instroom Jongeren


De TA kan een boost geven voor de instroom van jonge mensen in gemeenten, en voor hun professionele ontwikkeling. Dat bleek ook op 8 november jl. Op die dag vond de aftrap plaats van 3-2-1-Co Instroom Jongeren, georganiseerd door het A+O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten). 3-2-1-Co is een initiatief van het A+O fonds Gemeenten om in drie bijeenkomsten toe te werken naar experimenten die ten minste door zes gemeenten worden uitgevoerd.

Waarom het thema ‘Instroom Jongeren’? De vergrijzing van de gemeentelijke sector wordt opgevoerd als een van de grootste uitdagingen waar gemeenten voor staan. Ondanks vele initiatieven en aandacht blijft de gemiddelde leeftijd van mensen die werkzaam zijn in gemeenten oplopen, en blijft het aandeel jongeren die in gemeenten werken ver achter bij het aandeel jongeren in de beroepsbevolking.

Zo’n honderd mensen, onder wie veel jong professionals en trainees, gingen 8 november op zoek naar knelpunten rondom de instroom van jongeren. De TA academie was als een van de experts op het gebied van de ontwikkeling van jonge mensen van de partij. In interviewrondes konden de deelnemers aan de dag vragen stellen. Er ontstonden mooie en inspirerende gesprekken over het werk als jong professional in een gemeente. Input voor de expert-ronde waren onder andere de vijf artikelen die gepubliceerd zijn door het A+O fonds Gemeenten, waaraan ook Marian Timmermans, opleider aan de TA academie, een bijdrage geleverd heeft. Voor de vijf artikelen (perspectieven) zie: http://surfenopdrijfzand.aeno.nl/.

Een paar inzichten van deelnemers, die tijdens de dag gedeeld werden:
– ‘Ik had echt mooie ambities, ik wilde iets toevoegen en ik merkte al snel dat daar niet veel meer van over bleef. De druk om me aan te passen was groot. Ik had wel wat duidelijker willen zijn over mijn verwachtingen aan het begin.’
– ‘Als gemeentesecretaris wordt van mij verwacht dat ik besluiten neem, ook besluiten waarvan ik zeker weet dat die door anderen genomen kunnen worden. Ik geef bewust ruimte hieraan en ik denk dat dit onze jonge mensen meer tot hun recht laat komen.’

In deze en andere voorbeelden kwam naar voren dat het gesprek voeren over de verwachtingen van jonge mensen die instromen en van de collega’s en leidinggevenden met wie zij samenwerken belangrijk is. Het helpt om een goede start mogelijk te maken en geeft een veilige basis om je professionele ontwikkeling een boost te geven!

Voor meer informatie over dit initiatief van het A+O fonds Gemeenten: https://www.aeno.nl/evenement/3-2-1-co-instroom-jongeren.

Fijne afspraken


De droom van de eigenaars van de TA academie is ‘mensen te helpen relaties te onderhouden waar ze van opknappen’. De TA helpt daar geweldig bij. Een van de belangrijkste relaties in het leven is de relatie tussen ouder(s) en kind(eren). Ook in die band kan de TA een hulp zijn, omdat de TA zo goed te begrijpen is door kinderen. De grondlegger van de TA, Eric Berne, zei het al: ‘Wat er echt toe doet, snapt een kind van acht.’

Om kinderen kennis te laten maken met de TA organiseert de TA academie twee keer per jaar TA4KIDS. De eerste zaterdag van november kwamen kinderen, in de leeftijd van zes tot zestien jaar, naar de campus van de TA academie. Zij leerden, onder leiding van Wendy Ton, Vieve Ter Laak en Jacobien Geuze, over het maken van fijne afspraken. Ook besloten zij zelf, door middel van onderhandelen, wat hun pauze-snack zou zijn. Goed luisteren en echt zeggen wat je verwacht en waar je behoefte aan hebt bleek heel belangrijk (in TA termen: het psychologisch contract).

In dezelfde tijd werkte Marian Timmermans met de ouders of begeleiders. Zij ontdekten hoe ze soms menen dat ze een afspraak hadden gemaakt, maar dat ze eigenlijk stiekem een opdracht hadden gegeven. Geen wonder dat een kind zich daar niet aan houdt! Ze spraken open met elkaar en vroegen zich af welke afspraak met hun kind ze wilden herzien. Iemand zei: ‘Opvallend hoeveel lucht het geeft: zo’n klein maar helder TA concept en een moment van reflectie met andere ouders.’

Aan het einde van de middag kwamen beide groepen bij elkaar. Op bovenstaande foto een groepsoefening waarbij door samenwerking een heliumbuis naar beneden moet gaan. Dat komt aan op heldere afspraken…, de kinderen waren daar erg goed in! Als slot moedigden zij de ouders aan om dezelfde oefening te doen. Mooie leermomenten, en ieder ging met goede moed naar huis!