TA academie café


TA academie café: muzikale start van het academisch jaar!
Het studiejaar is weer begonnen! Afgelopen donderdag 5 oktober waren maar liefst zes opleidingsgroepen aanwezig op de campus van de TA academie te Soesterberg! Aan het einde van de dag kon ieder genieten van het eerste TA academie café van dit studiejaar, muzikaal geopend door drie studenten (zie het filmpje onderaan dit bericht).

Wat is de connectie tussen TA en muziek? Wat doet muziek voor de ontwikkeling en groei van mensen, en hoe draagt muziek bij aan autonomie?
Muziek brengt je in contact met jezelf. Muziek verbindt je met anderen. Wanneer je samen met hen muziek maakt of ernaar luistert, ontstaat er energie. Veel mensen voelen zich blij door muziek, zingen uit volle borst mee, gaan spontaan bewegen, dansen op het ritme van de muziek, of voelen verbondenheid met verdriet en ervaren de muziek als troost.
Kortom, muziek geeft ruimte aan het Natuurlijk Kind en nodigt uit expressie te geven aan emoties. Muziek kan ook van betekenis zijn, wanneer ze verbonden is aan het verhaal van je leven: Een songtekst of melodie waardoor je meteen weer terug bent bij belangrijke gebeurtenissen en daaraan gekoppelde emoties, zoals de ontmoeting met je lief, de geboorte van een kind of het verlies van een dierbare.

Muziek en TA gaan goed samen. Beide bieden de mogelijkheid in contact te komen en te blijven met jezelf en je emoties. Ze bieden permissie voor en ruimte aan plezier en intimiteit in contact met anderen. Ze erkennen de betekenis van jouw persoonlijk levensverhaal.

Klik hier voor het filmpje van de muzikale opening van het TA academie café.

Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan


Op 16 maart 2018 organiseert de TA academie haar jaarlijkse onderwijsconferentie. Dit jaar is het thema, hoe kan het ook anders, ‘Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan’.

Het is niet eenvoudig om in deze tijd van grote klassen, dossiervorming en alles wat er bij het beroep van leraar komt kijken overeind te blijven. De leraren in het primair onderwijs staakten onlangs voor de tweede keer dit jaar voor onder meer de verlaging van de werkdruk. Als leraar kun je echter niet alles veranderen. Je invloed op bijvoorbeeld de politieke besluitvorming is beperkt. Erkennen dat je hebt te leven met enige onoplosbaarheid is lastig en soms ronduit onuitstaanbaar.

De onderwijsconferentie, ‘Werkdruk en… hoe je er ook mee om kunt gaan’, biedt ruimte voor erkenning van bovenstaande lastigheid en hoe je daarop kunt reageren. Je hebt immers in de optiek van de trainers van de TA academie wel degelijk invloed op de wijze waarop je omgaat met hetgeen er op je af komt.

Gedurende de dag biedt de TA academie een programma dat gelegenheid geeft om de verschillende mogelijkheden die je hebt te onderzoeken. Het genereren van opties helpt om (weer) regie te krijgen en te houden op je eigen werksituatie. Het leidt uiteindelijk tot versterking van je autonomie als leraar en zorgt voor werkplezier.

Ben je benieuwd geworden? Voor meer informatie en inschrijving: info@ta-academie.nl.
(Bron foto: onderwijslessen.nl)

TA magazine: robotisering in de hulpverlening


De Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) brengt vier keer per jaar een digitaal tijdschrift uit: TA magazine. Het nummer, dat onlangs uitkwam, heeft als thema: Siri als surrogaat. Het maakt een prachtige link tussen de mogelijkheden van de TA en de steeds sneller gaande ontwikkeling van de robotisering in de hulpverlening.

Bijzonder intrigerend is het artikel van Krispijn Plettenberg: Intieme relatie met robots noodzakelijk. Krispijn is de voorzitter van de EATA, de Europese associatie voor TA professionals. Hij schrijft dat Eric Berne, de grondlegger van de Transactionele Analyse, al stelde dat het menselijk sociaal gedrag samen te vatten is in voorspelbare en programmeerbare transacties. Hij verwijst daarbij naar zelflerende auto’s, zoals de Tesla, die gebruikmaken van de data van alle auto’s over de hele wereld en daardoor in staat zijn op een diep niveau te leren en het rijgedrag van de automatische piloot aan te passen.
Zijn stelling in ‘TA taal’ is dan ook dat computers uiteindelijk zelfs leren op het structureel niveau van de tweede orde van de ego-toestanden. Hierdoor zullen ze een ‘mechanisme’ ontwikkelen die ook een vorm van spontaniteit mogelijk maakt. Dit zou op de lange termijn kunnen betekenen dat robots ook de rol van hulpverleners en therapeuten over kunnen nemen. Gelukkig is het nog niet zover.

Changing Lives Through Redecision Therapy


Voor het eerst organiseert de TA academie op 6 en 7 november 2017 een zogenaamde herbeslissings-marathon. Mil Rosseau en Sonja Rosseau – De Raeymaekers maakten dergelijke marathons mee tijdens hun bezoeken aan Mount Madonna, het TA centrum van de grondleggers van de TA herbeslissings-school, Bob en Mary Goulding. De energie en de inspiratie die zij daar opdeden zal afstralen op de dagen in november aanstaande. De marathon is geheel volgeboekt. Deelnemers krijgen nog informatie over het wat en hoe.

Het is goed voorstelbaar dat de dagen, waarop vooral met de deelnemers gewerkt wordt aan het herzien van oude niet meer functionele scriptbesluiten, ook tal van vragen oproept over het TA gedachtegoed achter het herbeslissings-werk. Om ervoor te zorgen dat de dagen in november vooral beschikbaar zijn voor het persoonlijk werk dat de deelnemers willen doen, zal Mil Rosseau op 15 december aanstaande een extra dag op de TA academie zijn. Hij neemt geïnteresseerden, ook mensen die niet deelnemen aan de marathon in november, mee in het TA gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het werk van de Gouldings. Je bent van harte welkom!

Deelname aan de dag op 15 december 2017 vraagt een investering van € 250,00. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, borrel en werkmateriaal. Voor meer informatie en inschrijving: info@ta-academie.nl.

Mary McClure Goulding, M.S.W., & Robert L. Goulding, 1997, Changing Lives Through Redicision Therapy, New York: Grove Press

Jong talent bij de overheid


Veel organisaties werken met traineeships: aan pas afgestudeerden wordt een (tijdelijke) baan aangeboden vergezeld van een prachtig opleidingsprogramma. Het mes snijdt aan twee kanten: jonge mensen doen hun eerste werkervaring op, op hun academisch niveau, en de organisatie krijgt een impuls door de ideeën en werkwijzen van de jonge talenten. TA academie in bedrijf ontwikkelt, samen met verschillende opdrachtgevers, traineeprogramma’s en voert deze met plezier en succes uit in (gemeentelijke) organisaties.

En toch… Een vijftal professionals die allen werken met (trainees in) gemeentelijke organisaties, onder andere vanuit de TA academie en Newpublic, vroeg zich af hoe de hoge verwachtingen en jubelende verhalen zich verhouden tot de soms ook weerbarstige praktijk. Deze professionals lieten bijna vijftig interviews afnemen onder trainees, opdrachtgevers en collega’s van trainees om te ontdekken wat er nu werkelijk gebeurt in het samenspel tussen trainees en bestaande organisaties. Dat leverde boeiende gesprekken op en bijna zevenhonderd quotes, zoals ‘Als je geen agendapunten hebt, hoef je toch niet te overleggen?’

Uit de interviews komen vijf artikelen voort. Ieder artikel belicht het samenspel vanuit een eigen perspectief, bijvoorbeeld een filosofische of een meer bestuurlijke.
Het eerste artikel, Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! – Jong talent en de overheid door een filosofische bril bekeken, werd gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen op 21 september jl. Het A+O fonds Gemeenten is enthousiast over het initiatief en ondersteunt gemeentesecretarissen die op basis van ideeën uit de artikelen in hun gemeente willen experimenteren.
Het tweede artikel, In de houdgreep, is geschreven vanuit een TA perspectief en verschijnt vandaag (3 oktober ’17)! Houd de website in de gaten! Je vindt beide artikelen op http://surfenopdrijfzand.aeno.nl/  onder Perspectief 1 en Perspectief 2.

TA4Kids, 4 november 2017


Zo’n twee keer per jaar organiseert de TA academie een bijeenkomst TA4Kids. Op zaterdagmiddag 4 november aanstaande is er weer een TA4Kids. Deze wordt gehouden op de campus van de TA academie, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De bijeenkomst is bedoeld voor kinderen die nog niets van de TA weten, en voor kinderen die er al wel iets vanaf weten. Vriendjes en vriendinnetjes kunnen ook mee komen. Ouders zijn eveneens van harte welkom: geven jullie onderstaande uitnodiging door aan jullie kinderen? Jullie kunnen ook zelf rekenen op een boeiende middag en de deelname is gratis.

Voor de kinderen is onderstaande tekst als uitnodiging te geven/voor te lezen.

UITNODIGING

Hi KIDS!

Herkennen jullie dit:
Je vader zegt: ‘Ruim je kamer op.’
En als jullie aan tafel gaan, noemt hij dat ‘een afspraak’.
Maar jij had helemaal niet gezegd dat je het zou doen!
Dan is het toch geen afspraak?

Of de juf op school zegt: ‘Willen jullie dat straks even doen?’
Wat bedoelt ze dan eigenlijk? Wat moet er precies gedaan worden?
Wie zijn ‘jullie’? Is dat de hele klas of maar een klein groepje?
Wanneer is ‘straks’? Nu meteen? Of kan het ook na de pauze?
En wat bedoelt de juf met ‘even’? Kunnen we dan al snel weer stoppen? Of moet het meteen helemaal klaar zijn?

Het kan heel rottig voelen als dingen onduidelijk zijn. Voor je het weet is er ruzie of krijgt iemand straf. Wij vinden het daarom tijd voor fijne afspraken!
En bij fijne afspraken hoort… onderhandelen! Want afspraken maak je samen!

Kom jij samen met ons ontdekken hoe we fijne afspraken kunnen maken? Neem je ouders mee! Tot 4 november!

P.S.: Jullie ouders noemen ‘fijne afspraken maken’ contracteren.

Vieve en Wendy

TA4Kids: Zaterdag 4 november 2017 van 14.00-16.00 uur op de campus van de TA academie, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Het is voor kids van 6 tot 16 jaar (er wordt gewerkt in leeftijdsgroepen). Voor deelname kun je je aanmelden via: info@ta-academie.nl.

Dat TA werkt, zal worden bewezen…


Op de basisschool Sint Maarten in Halsteren wordt er met veel plezier aan talentontwikkeling gewerkt. Talentontwikkeling betekent dat kinderen de weg vrij maken om nog niet herkende talenten te ontdekken en herkende talenten verder te ontwikkelen.

Uit menig literatuur blijkt dat talentontwikkeling bevorderd wordt wanneer kinderen, maar ook volwassenen, autonoom, authentiek en zelfverzekerd zijn. ‘OK met zichzelf en met anderen.’ Ook komt talentontwikkeling tot stand wanneer anderen (ouders, docenten, vriendjes en vriendinnetjes) het gedrag en de vaardigheden van het kind waarderen. Talentontwikkeling ontstaat in interactie met anderen! Het gebruik van TA concepten helpt het team van de basisschool Sint Maarten om autonomie en relaties te stimuleren, van de teamleden zelf en van de kinderen!

Marieke Helmons, als docent verbonden aan deze school, is dit jaar door een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) in de gelegenheid gesteld wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van het werken met TA concepten op de talentontwikkeling van leerlingen. Haar hypothese is dat de TA een essentiële voorwaarde is voor talentontwikkeling bij kinderen.

Het team van de basisschool Sint Maarten werkt al langer met de TA en start dit najaar met de TA opleiding Onderwijs & Opvoeding aan de TA academie. Voor Marieke Helmons betekent dit een uitgelezen kans om talentontwikkeling en de TA aan elkaar te koppelen, een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Zij rondt aan het einde van dit schooljaar haar onderzoek af. Zij heeft daarbij de volgende ambitie: ‘Over een jaar heb ik onderzocht of en welke TA concepten zorgen voor de bevordering van talentontwikkeling, en zien wij op onze school kinderen die glunderen bij de zaken die ze leren!’

Referentie: Dewulf, L., 2014, Ik kies voor mijn talent, Lannoo Campus

Jong geleerd…


Vanaf de start van de TA academie hebben directie en docenten het thema ‘onderwijs en opvoeding’ hoog op hun prioriteitenlijst staan. Dat heeft geleid tot intensieve samenwerking met een paar scholen in Nederland en tot een serie hoogwaardige ‘TA onderwijsconferenties’. Dat heeft ook geleid tot de eerste ‘TA lessen’ voor kinderen op de basisschool en tot prachtige zaterdagmiddagen op de campus van de TA academie onder het motto TA4Kids. En meer… Waarom al die tijd en energie ten behoeve van onderwijs en opvoeding?

Het komt dikwijls voor dat studenten aan de TA academie tegen elkaar en tegen de docenten zeggen: ‘Had ik maar veel eerder in mijn leven kennisgemaakt met de Transactionele Analyse (TA).’ Het gesprek gaat dan verder over de mogelijkheden die dat had geboden het eigen leven anders in te richten. Heel vaak gaat het ook over de mogelijkheden die de kennis van de TA zou hebben geboden bij het grootbrengen en onderwijzen van hun kinderen. Het lukt meestal wel de zorgelijke gezichten, die dat gesprek met zich brengt, terug te brengen naar een glimlach. (Vrijwel) alle ouders leggen het beste wat ze hebben in het opvoeden en onderwijzen van hun kinderen.

Het lijkt er de laatste jaren op dat de studentenpopulatie van de TA academie jonger en jonger wordt. De gemiddelde leeftijd van studenten is met ongeveer tien jaar gezakt. De TA is niet meer iets dat je later in je leven op het spoor komt, en dat je pas kunt integreren in je leven als je op middelbare leeftijd bent, of als je nog ouder bent. De TA is ook niet iets dat je kunt benutten om terug te kijken naar je leven tot dan toe. De TA biedt juist een theorie en een praktijk die je helpen besluiten te nemen over de inrichting van je leven met het oog op de toekomst. De TA geeft prima handvatten om als ouders en docenten het grootbrengen van kinderen meer bewust te doen.
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen voor het opzetten van een internationaal ‘Kenniscentrum voor TA & Onderwijs’ (Knowledge Center for TA & Education).
Wordt vervolgd!

Symbiose in een overheidsorganisatie


In organisaties is vaak een cascade te herkennen van ‘Ouder – Kind transacties’:
De directeur die het afdelingshoofd aanspreekt vanuit zijn/haar Ouder waardoor het afdelingshoofd reageert vanuit zijn/haar Kind. En het afdelingshoofd dat vervolgens een medewerker vanuit zijn/haar Ouder aanspreekt, en de medewerker die dan op zijn/haar beurt reageert vanuit zijn/haar Kind. Het effect van deze ‘symbiotic chain’ is dat het medewerkers en de organisatie als geheel gevangenhoudt in afhankelijkheid, en dat de gewenste autonomie van medewerkers zich niet ontwikkelt en er allerlei kansen voor zowel de organisatie als de medewerkers onbenut blijven.

Met als vertrekpunt een onderzoek naar de cultuur van een rijksoverheidsorganisatie door een van de studenten van de TA academie, heeft TA academie in bedrijf bij deze organisatie een bijeenkomst begeleid waarbij de ‘symbiotic chain’ centraal stond. Bijzonder aan de bijeenkomst was dat alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd waren.

Het was waardevol om met elkaar inzicht te krijgen in de gevolgen van de dynamiek van de ‘symbiotic chain’ voor de organisatie. Erkenning van het eigen aandeel en de invloed op het patroon was een eerste stap. Veel deelnemers beaamden hoe moeilijk ze het vinden om, als ze worden aangesproken vanuit de Structurende Ouder van een hogergeplaatste, tegendruk te geven en vanuit de geïntegreerde Volwassene het gesprek aan te gaan. Er is dan ook gekeken naar en geoefend met de opties die ieder heeft om dit patroon te doorbreken. Hierbij bleek het stimuleren van de open, Volwassen communicatie waardevol te zijn, alsook het bevorderen van de opties om het Natuurlijk Kind meer ruimte te geven.

Wil je meer lezen over de ‘symbiotic chain’, zie dan het artikel ‘The Symbiotic Chain’ van Quintin L. Holdeman (in: Transactional Analysis Journal, Vol.19, no. 3, July 1989, 137-144): Holdeman Q L – The Symbiotic Chain

Voor meer informatie over TA academie in bedrijf , zie: Folder TA in bedrijf. Je kunt ook contact opnemen met Lies de Bruijn: lies@ta-academie.nl.

Verantwoording: bovenstaande afbeelding komt uit het artikel ‘The Symbiotic Chain’ van Quintin L. Holdeman (p. 140, figuur nr. 4).

In gesprek over persoonlijk functioneren


Het team Informatie Management van de gemeente Den Bosch ging onlangs aan de slag met het geven en ontvangen van feedback. De aanleiding was dat de organisatie het gesprek over het functioneren van medewerkers ook in het team wil laten plaatsvinden. Het elkaar vragen om feedback kan daarbij helpen. Dat wordt ook als spannend ervaren, vooral wanneer je niet goed weet wat de ander echt van je vindt, of wanneer jijzelf wat vindt van de ander.

Het uitgangspunt ‘Ik ben OK/jij bent OK’ leidde tot het inzicht dat een goede balans van positieve en negatieve strooks (eenheden van erkenning voor wie je bent en wat je doet) essentieel is. Het gaf ruimte om gesprekken met elkaar te voeren met als opbrengst de bevinding ‘Hier heb ik iets aan; ik weet waarvoor ik gewaardeerd word door mijn collega, en waar ik me verder in kan verbeteren en ontwikkelen’. Zo zei een teamlid: ‘Ik zag het vooraf niet zo zitten en dacht ‘daar gaan we weer feedback-en’. Ik heb meer geleerd over mezelf. Ik ben me bewust geworden van mijn manier van omgaan met aandacht en waardering in contact met collega’s. Ik wil duidelijker zijn wanneer ik vind dat iets beter kan, en soms wil ik meer aandacht besteden aan contact en aan waardering voor de ander. Hier kan ik iets mee in mijn werk!’ Een ander teamlid drukte dit zo uit: ‘Als ik me gewaardeerd voel door de ander kan ik veel beter omgaan met negatieve feedback, ‘negatieve voorwaardelijke strooks’. Andersom geldt dat natuurlijk ook, dus ik ga daarmee aan de slag.’