A+O fonds Gemeenten: Instroom Jongeren


De TA kan een boost geven voor de instroom van jonge mensen in gemeenten, en voor hun professionele ontwikkeling. Dat bleek ook op 8 november jl. Op die dag vond de aftrap plaats van 3-2-1-Co Instroom Jongeren, georganiseerd door het A+O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten). 3-2-1-Co is een initiatief van het A+O fonds Gemeenten om in drie bijeenkomsten toe te werken naar experimenten die ten minste door zes gemeenten worden uitgevoerd.

Waarom het thema ‘Instroom Jongeren’? De vergrijzing van de gemeentelijke sector wordt opgevoerd als een van de grootste uitdagingen waar gemeenten voor staan. Ondanks vele initiatieven en aandacht blijft de gemiddelde leeftijd van mensen die werkzaam zijn in gemeenten oplopen, en blijft het aandeel jongeren die in gemeenten werken ver achter bij het aandeel jongeren in de beroepsbevolking.

Zo’n honderd mensen, onder wie veel jong professionals en trainees, gingen 8 november op zoek naar knelpunten rondom de instroom van jongeren. De TA academie was als een van de experts op het gebied van de ontwikkeling van jonge mensen van de partij. In interviewrondes konden de deelnemers aan de dag vragen stellen. Er ontstonden mooie en inspirerende gesprekken over het werk als jong professional in een gemeente. Input voor de expert-ronde waren onder andere de vijf artikelen die gepubliceerd zijn door het A+O fonds Gemeenten, waaraan ook Marian Timmermans, opleider aan de TA academie, een bijdrage geleverd heeft. Voor de vijf artikelen (perspectieven) zie: http://surfenopdrijfzand.aeno.nl/.

Een paar inzichten van deelnemers, die tijdens de dag gedeeld werden:
– ‘Ik had echt mooie ambities, ik wilde iets toevoegen en ik merkte al snel dat daar niet veel meer van over bleef. De druk om me aan te passen was groot. Ik had wel wat duidelijker willen zijn over mijn verwachtingen aan het begin.’
– ‘Als gemeentesecretaris wordt van mij verwacht dat ik besluiten neem, ook besluiten waarvan ik zeker weet dat die door anderen genomen kunnen worden. Ik geef bewust ruimte hieraan en ik denk dat dit onze jonge mensen meer tot hun recht laat komen.’

In deze en andere voorbeelden kwam naar voren dat het gesprek voeren over de verwachtingen van jonge mensen die instromen en van de collega’s en leidinggevenden met wie zij samenwerken belangrijk is. Het helpt om een goede start mogelijk te maken en geeft een veilige basis om je professionele ontwikkeling een boost te geven!

Voor meer informatie over dit initiatief van het A+O fonds Gemeenten: https://www.aeno.nl/evenement/3-2-1-co-instroom-jongeren.