16 en 17 april 2018: her-beslissingsmarathon


Na het enorme succes van de her-beslissingsmarathon, die Mil Rosseau en Sonja Rosseau-De Raeymaekers begin november verzorgden, komt er ook in het voorjaar van 2018 een her-beslissingsmarathon. De TA academie is fier (Vlaams) op het feit dat deze twee Vlaamse TA therapeuten dit werk voor en met de studenten van de TA academie willen doen. In bijgaande flyer Her-beslissingsmarathon 2018 lees je meer over deze voor de TA essentiële aanpak. Drie deelnemers aan de afgelopen marathon vertellen hieronder kort over hun ervaringen:

Aateke: Ik nam mijn eigen her-beslissing met als doel iets in mijn leven anders te doen. Met mij nog veertien anderen. Bij elke her-beslissing van een ander kreeg mijn eigen her-beslissing meer vorm. Ik kreeg deze scherper in beeld en hij werd steeds concreter. In de veiligheid die Mil en Sonja creëerden hebben de persoonlijke verhalen en her-besluiten van alle deelnemers mij geholpen een mooi eigen her-besluit te nemen. In twee dagen werd een extra basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het was warm, speciaal, verrijkend.

Maarten: Het waren twee dagen die voor mij als fundamenteel voelden. In een warme en veilige omgeving was ruimte voor diep individueel onderzoek en her-beslissingen op vaak existentieel niveau. Mijn eigen her-beslissing heb ik als wezenlijk ervaren en gaf mij ruimte en helderheid. Ik heb met veel bewondering gekeken naar de manier waarop Mil en Sonja de individuele processen begeleidden en heb daarin, als therapeut in opleiding, ook veel leermomenten gehad. Ik kan de marathon iedereen warm aanbevelen.

Gabriëlle: Om in twee dagen een groep maximaal uit te nodigen tot en te begeleiden bij het nemen van her-besluiten die levens veranderen vraagt allereerst heel veel liefde, ervaring, scherpte en compassie. Mil en Sonja namen ons mee in een intiem en intensief groepsproces van spiegeling, heling en opties. Het was ingrijpend, ontroerend, en enorm inspirerend om hieraan deel te nemen. Als individu en als professional. Ik kan het iedereen aanraden: grijp deze kans!

Voor overleg over de vraag of de her-beslissingsmarathon iets voor je is, en voor allerlei andere vragen kun je contact opnemen met je mentor of met Anne de Graaf, anne@ta-academie.nl. De marathon van november jl. was in een oogwenk vol, schrijf je dus tijdig in.